ORDIN nr. 261 din 6 august 2007privind aprobarea Regulamentului pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, precum şi a Regulilor pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 591 din 28 august 2007    În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi al art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru compunerea şi portul uniformelor de poliţie, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulile pentru aplicarea normelor privind echiparea poliţiştilor, prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3 (1) Articolele de echipament model vechi se utilizează în continuare până la expirarea perioadei tranzitorii prevăzute la art.13 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, cu modificările şi completările ulterioare. (2) După data expirării perioadei tranzitorii - 31 decembrie 2008, vechile uniforme de poliţie existente în stocul aflat la uzul curent primesc următoarele destinaţii: a) se utilizează la echiparea efectivelor de elevi din cadrul instituţiilor de învăţământ, ca uniformă de clasă; b) se valorifică, declasează sau casează, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 4Ordonatorii de credite răspund de asigurarea drepturilor de echipament şi de celelalte materiale prevăzute în Normele privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliţie, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în limita fondurilor aprobate prin bugetul de stat.  +  Articolul 5Şefii tuturor structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative vizate au obligaţia să urmărească respectarea de către personalul din subordine a prevederilor Regulamentului privind compunerea şi portul uniformelor de poliţie.  +  Articolul 6Pentru activităţi culturale şi filmări, uniformele poliţiştilor se pot închiria persoanelor juridice, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 733/2002 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi realizarea de servicii de către unităţile Ministerului de Interne.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 6 august 2007.Nr. 261.  +  Anexa 1REGULAMENT 06/08/2007  +  Anexa 2REGULI 06/08/2007