LEGE Nr. 87 din 12 iulie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 17 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 5 din 16 ianuarie 1996 privind actualizarea taxelor de avizare şi atestare, precum şi întărirea disciplinei financiare în activitatea jocurilor de noroc, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 19 din 26 ianuarie 1996, cu următoarea modificare:Articolul 3 alineatul 2 va avea următorul cuprins:"Pentru avizarea schimbării spaţiului în care se desfăşoară activitatea se vor percepe taxele prevăzute la art. 1 din prezenta ordonanţă."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DAN-------------------------