LEGE Nr. 86 din 12 iulie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 17 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 9 din 23 ianuarie 1996 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, emisă în temeiul art. 1 lit. c) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu următoarele modificări şi completări: a) Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:"Ordonanţa privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, a sistemului de salarizare a personalului din aceste instituţii, precum şi îmbunătăţirea salarizarii personalului din instituţiile şi activităţile cu profil cultural" b) După articolul 3 se introduce articolul 3^1, care va avea următorul cuprins:"Art. 3^1. - De salarii de baza mai mari cu 25% beneficiază şi personalul de specialitate prevăzut în anexa nr. V/5 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994*), aprobată şi modificată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată, din alte instituţii şi activităţi cu profil cultural. Restul personalului din instituţiile de cultura beneficiază de salarii de baza mai mari cu 15%".----------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 39/1994, republicată, este modificată prin Legea nr. 85/1996.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN -------------------------