DECIZIE Nr. 85 din 3 septembrie 1996privind constituţionalitatea iniţiativei de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituţia României
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 6 septembrie 1996    Curtea Constituţională a fost sesizată, la data de 28 august 1996, de către 39 de senatori, şi anume: Ion Coja, Emil Tocaci, Vasile Pipa, Dumitru Mugurel Ceraceanu, Constantin Moldovan, Constantin Radu Baltazar, Ion Carciumaru, Ştefan David, Gigel Grigore, Emil Scurtu, Florin Velicu, Alexandru Paleologu, Alexandru Popovici, Gheorghe Catuneanu, Şerban Sandulescu, Valentin Corneliu Gabrielescu, Sabin Ivan, Ion Manea, Maria Matilda Tetu, Nicolae Manolescu Apolzan, Ştefan Radoff, Matei Boila, Tanase Tavala, Petru Dan Lazar, Valer Suian, Gheorghe Secara, Mihai Buracu, Ignat Florica Doina, Voicu Valentin Glodean, Radu Ceontea, Gheorghe Raboaca, Vasile Vetisanu, Nistor Badiceanu, Ioan Paul Popescu, Dragomir Popescu, Valeriu Momanu, Victor Stoicescu, Radu Vasile şi Adrian C. Paunescu, cu propunerea legislativă de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituţie.Propunerea a fost depusa la Curte de către domnul senator Ion Coja.Potrivit Încheierii din 3 septembrie 1996, pronunţată în temeiul art. 10 alin. 4 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, plenul a dispus declanşarea din oficiu a procedurii jurisdicţionale şi a luat în dezbatere iniţiativa de revizuire, în temeiul art. 144 lit. a) din Constituţie şi al art. 37 din Legea nr. 47/1992.CURTEA,având în vedere propunerea legislativă de revizuire raportată la prevederile Constituţiei şi ale Legii nr. 47/1992, precum şi raportul întocmit de judecătorul desemnat în acest scop, retine următoarele:Propunerea legislativă de revizuire în forma depusa este semnată de 43 de senatori. Din Adresa secretarului general al Senatului nr. 1.034 din 28 august 1996 rezultă ca 4 semnatari nu mai au calitatea de senatori. Propunerea legislativă de revizuire fiind totuşi initiata de 39 de senatori, reprezentind mai mult de o pătrime din numărul total al senatorilor, întruneşte cerinţele prevăzute de art. 146 alin. (1) din Constituţie.În forma actuala, art. 41 alin. (7) din Constituţie prevede că: "Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezuma".Prin iniţiativa de revizuire se propune înlocuirea prezumţiei caracterului licit al dobândirii averii cu următorul text: "Averea a carei dobândire licita nu poate fi dovedită se confisca".Prezumţia dobândirii licite a averii constituie una dintre garanţiile constituţionale ale dreptului de proprietate, în concordanta cu prevederile alin. (1) al art. 41 din Constituţie, conform cărora dreptul de proprietate este garantat.Aceasta prezumţie se întemeiază şi pe principiul general potrivit căruia orice act sau fapt juridic este licit până la dovada contrarie, impunind, în ce priveşte averea unei persoane, ca dobindirea ilicită a acesteia să fie dovedită. În mod corespunzător, alin. (8) al art. 41 din Constituţie prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracţiuni ori contravenţii pot fi confiscate numai în condiţiile legii. Astfel fiind, prezumţia instituită de art. 41 alin. (7) din Constituţie nu împiedica cercetarea caracterului ilicit al dobândirii averii.Tocmai de aceea, în cadrul lucrărilor Adunării Constituante, în şedinţa din 9 octombrie 1991 a fost respins amendamentul de eliminare a dispoziţiei privind prezumţia dobândirii licite a averii, neintrunind decît votul a 14 parlamentari, astfel cum rezultă din Monitorul Oficial al României, Partea a II-a, nr. 29 din 11 octombrie 1991.Prin propunerea de revizuire se urmăreşte răsturnarea sarcinii probei privind caracterul licit al averii, prevazindu-se ca averea a carei dobândire licita nu poate fi dovedită se confisca. Pe cale de consecinţa, ar rezultă ca averea unei persoane este prezumată ca fiind dobândită ilicit, până la dovada contrarie facuta de titularul ei.Securitatea juridică a dreptului de proprietate asupra bunurilor ce alcătuiesc averea unei persoane este însă indisolubil legată de prezumţia dobândirii licite a averii. De aceea înlăturarea acestei prezumţii are semnificatia suprimării unei garanţii constituţionale a dreptului de proprietate.Potrivit art. 148 alin. (2) din Constituţie nici o revizuire nu poate fi facuta dacă are ca rezultat suprimarea garanţiei unui drept constituţional.Întrucît propunerea de revizuire are ca urmare suprimarea garanţiei constituţionale a dreptului de proprietate pe care o reprezintă prezumţia dobândirii licite a averii, aceasta este neconstitutionala, incalcind limitele revizuirii prevăzute de art. 148 alin. (2) din Constituţie.Având în vedere considerentele expuse, dispoziţiile art. 41, art. 144 lit. a), art. 146 alin. (1) şi art. 148 alin. (2) din Constituţie, precum şi prevederile art. 37 din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,CURTEAÎn numele legiiDECIDE:Constata ca propunerea legislativă de revizuire a prevederilor art. 41 alin. (7) din Constituţie este neconstitutionala, deoarece ar avea ca rezultat suprimarea unei garanţii a dreptului de proprietate, incalcindu-se astfel limitele revizuirii prevăzute de art. 148 alin. (2) din Constituţie.Decizia se comunică grupului de senatori, prin domnul senator Ion Coja, şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Deliberarea a avut loc la data de 3 septembrie 1996 şi la ea au participat Ioan Muraru, preşedinte, Costica Bulai, Viorel Mihai Ciobanu, Mihai Constantinescu, Ioan Deleanu, Lucian Stangu, Florin Bucur Vasilescu, judecători.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN MURARUMagistrat-asistent, Constantin Burada--------------