ORDIN nr. 1.343 din 31 iulie 2007pentru aprobarea Ghidului naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 569 din 20 august 2007    În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale lit. m) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 8.129 din 31 iulie 2007,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul naţional de utilizare terapeutică raţională a sângelui şi a componentelor sanguine umane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice, Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi spitalele publice şi private în care se administrează terapie transfuzională vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin transpune Directiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui şi a componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L033 din 8 februarie 2003.  +  Articolul 4 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Anexa va fi editată şi multiplicată în 500 de exemplare de Institutul Naţional de Transfuzie Sanguină, în termen de 45 de zile de la data publicării prezentului ordin.p. Ministrul sănătăţii publice,Ervin Zoltan Szekely,secretar de statBucureşti, 31 iulie 2007.Nr. 1.343.-----------