RECTIFICARE nr. 81 din 28 iunie 2007la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 15 august 2007    La Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2007 pentru accelerarea procedurii de acordare a despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 29 iunie 2007, se face următoarea rectificare (care nu aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la titlul II, art. 1 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.22, în loc de: "S.C. IAR - S.A. ..." se va citi: "S.C. IOR - S.A. ...".----