ORDIN nr. 10 din 16 iulie 2007pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau în reasigurări
EMITENT
  • COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 14 august 2007    În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) şi ale art. 34 alin. (4) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 10 iulie 2007, prin care s-au aprobat Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări,preşedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se pun în aplicare Normele privind Registrul intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (2) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin, în conformitate cu atribuţiile specifice fiecăreia.Preşedintele Comisiei deSupraveghere a Asigurărilor,Angela ToncescuBucureşti, 16 iulie 2007.Nr. 10.  +  AnexăNORMA 16/07/2007