HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 6 august 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iulie 2007.Nr. 745.  +  AnexăREGULAMENT 11/07/2007