LEGE Nr. 75 din 12 iulie 1996privind stabilirea zilelor de sărbătoare legală în care nu se lucrează
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 150 din 17 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:- 1 şi 2 ianuarie;- prima şi a doua zi de Paste;- 1 mai;- 1 decembrie;- 25 şi 26 decembrie;- doua zile pentru fiecare dintre doua sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase, legale, altele decît cele crestine, pentru persoanele aparţinând acestora.  +  Articolul 2Durata medie lunară a timpului de muncă se modifica în mod corespunzător, ţinând seama de prevederile art. 1.  +  Articolul 3Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsurile ce se impun pentru stabilirea unui program de lucru adecvat pentru unităţile sanitare şi cele de alimentaţie publică, în scopul asigurării asistenţei sanitare şi, respectiv, al aprovizionarii populaţiei cu produse alimentare de stricta necesitate.  +  Articolul 4Prevederile art. 1 nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului serviciului.  +  Articolul 5 (1) Salariaţilor care lucrează în unităţile prevăzute la art. 3, precum şi în locurile de muncă prevăzute la art. 4 din prezenta lege li se asigura compensarea cu timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. (2) Acordarea zilelor libere se face de către conducerea unităţilor, cu consultarea sindicatelor sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor. (3) În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă zile libere, salariaţii beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un salariu majorat cu 100% sau de cel stabilit prin contractul colectiv de muncă.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga H.C.M. nr. 1.739/1960 privind stabilirea zilelor nelucrătoare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORION RATIUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 25 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN -------------------------