ORDIN nr. 762 din 18 iulie 2007privind modificarea Instrucţiunilor pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 2 august 2007    În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,având în vedere:- prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările şi completările ulterioare,- prevederile Memorandumului de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului Naţional pentru ISPA, semnat la Bucureşti la 20 octombrie 2000, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000,- prevederile memorandumurilor de finanţare ISPA dintre Guvernul României şi Comisia Europeană,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul IInstrucţiunile pentru stabilirea procedurii privind efectuarea operaţiunilor necesare pentru finanţarea de la bugetul de stat în cazul indisponibilităţii temporare a contribuţiei financiare a Comunităţii Europene şi în cazul compensărilor efectuate de Comisia Europeană, precum şi pentru tratamentul dobânzii acumulate în conturile bancare ale Fondului Naţional în cadrul programelor ISPA, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 296/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 22 martie 2007, se modifică după cum urmează:1. Punctul 2.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:"2.5. Fondul Naţional stabileşte şi transferă agenţiilor de implementare ISPA, în baza unor solicitări exprese ale acestora, sume de la bugetul de stat din fondul de indisponibilităţi temporare şi în următoarele situaţii: a) în cazul în care cererile de fonduri/declaraţiile de cheltuieli nu pot fi transmise Comisiei Europene din cauza neîndeplinirii condiţionalităţilor prevăzute în art. 8 din memorandumul de finanţare; b) în cazul în care cererile de fonduri pentru avans nu pot fi transmise Comisiei Europene deoarece valoarea contractelor semnate în cadrul unei măsuri nu atinge pragul de 20% din bugetul eligibil alocat respectivei măsuri; c) în cazul în care cererile de fonduri/declaraţiile de cheltuieli nu pot fi transmise Comisiei Europene deoarece au fost efectuate numai plăţi parţiale ale avansului către contractori, valoarea avansului pe contracte fiind mai mare decât valoarea avansului pentru întreaga măsură."2. Punctul 2.7 se abrogă.  +  Articolul IIAutoritatea de Certificare şi Plată, Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Direcţia generală a contabilităţii publice şi a sistemului de decontări în sectorul public şi agenţiile de implementare ISPA transporturi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 iulie 2007.Nr. 762.________