DECRET-LEGE nr. 51 din 5 februarie 1990privind vechimea în munca a sotiei salariate care îşi urmează soţul trimis în misiune permanenta în străinătate
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 20 din 6 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Timpul cît sotia salariata lipseşte din ţara, pentru a-şi urma soţul trimis în misiune permanenta în străinătate, constituie vechime în munca şi se ia în considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi ce se acordă în raport de vechimea în munca.  +  Articolul 2De prevederile art. 1 beneficiază şi persoanele care au fost în aceasta situaţie pînă la intrarea în vigoare a prezentului decret-lege, inclusiv cele care au decizii de pensionare.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU---------------