HOTĂRÂRE nr. 749 din 11 iulie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 24 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 52 din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────p. Preşedintele Autorităţii ElectoralePermanente,Marian MuhuleţMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iulie 2007.Nr. 749.  +  AnexăNORMA 11/07/2007