LEGE Nr. 70 din 12 iulie 1996pentru modificarea Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilorpentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 147 din 12 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 21 august 1992, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul 4, termenul 30 aprilie 1991 se înlocuieşte cu termenul 30 decembrie 1992.2. La articolul 2 alineatul 5, termenul de 60 de zile se înlocuieşte cu termenul de 90 de zile.3. La anexa nr. 2, Grila privind încadrarea solicitanţilor în prevederile art. 1, art. 2 şi art. 2^1 alin. 1, perioada "16-25 decembrie 1989" se înlocuieşte cu perioada "16 decembrie 1989 - 10 ianuarie 1990".  +  Articolul 2Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dîndu-se articolelor şi alineatelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 24 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORMARŢIAN DANAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 27 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIVALER SUIAN-----------------------