LEGE nr. 251 din 19 iulie 2007pentru completarea art. 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 498 din 25 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICDupă alineatul (2^1) al articolului 4 din Legea nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 28 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^2) şi (2^3), cu următorul cuprins:"(2^2) Patrimoniul agrosilvic, prevăzut la alin. (2^1), este dobândit de Academia Română la cerere, în mod gratuit, conform legii, pentru desfăşurarea programelor de cercetare ştiinţifică şi inovare tehnologică, în scopul dezvoltării rurale durabile.(2^3) Terenurile agricole şi silvice dobândite de Academia Română conform alin. (2^2) sunt administrate şi gestionate prin Fundaţia Patrimoniu a Academiei Române, conform statutelor acestora, iar coordonarea ştiinţifică se efectuează prin Centrul de Studii şi Cercetări pentru Biodiversitate Agrosilvică, unitate cu personalitate juridică, din structura Institutului Naţional pentru Cercetări Economice (INCE) al Academiei Române."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 iulie 2007.Nr. 251.------