ORDIN nr. 951 din 6 iunie 2007privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007    În temeiul art. 8^5 şi al art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile,având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale sol, subsol gestiune deşeuri nr. 2.467 din 6 iunie 2007,ministrul mediului şi dezvoltării durabile emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de elaborare a planurilor regionale şi judeţene de gestionare a deşeurilor prevăzute la art. 8^5 şi la art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare metodologie, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 497 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru vânzări şi relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Metodologia prevăzută la art. 1 se revizuieşte în funcţie de modificările legislative şi/sau de standardele şi de datele de referinţă în domeniu.  +  Articolul 3Planurile regionale de gestionare a deşeurilor se revizuiesc o dată la 5 ani sau ori de câte ori este necesar, pe baza raportului de monitorizare anual şi/sau a modificărilor metodologiei prevăzute în anexă, conform art. 2.  +  Articolul 4Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor se elaborează şi se aprobă în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.  +  Articolul 5Planurile judeţene de gestionare a deşeurilor se revizuiesc în termen de 6 luni de la revizuirea planurilor regionale de gestionare a deşeurilor.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediului şi dezvoltării durabile,Attila KorodiBucureşti, 6 iunie 2007.Nr. 951.----