LEGE nr. 240 din 12 iulie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 102/2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 25 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102 din 13 decembrie 2006 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 18 decembrie 2006, cu următoarea modificare:– La articolul unic punctul 2, articolul 36 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 36(1) Organizațiile furnizoare de educație aplică experimental mecanismele de evaluare internă a calității, prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, începând cu semestrul al doilea al anului școlar 2005-2006, respectiv al anului universitar 2006-2007.(2) În anul școlar, respectiv universitar, 2006-2007, ARACIP și ARACIS aplică experimental procedurile de evaluare externă pentru asigurarea calității. Până la data de 1 septembrie 2007, ARACIP și ARACIS elaborează câte un raport detaliat asupra rezultatelor evaluării.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 12 iulie 2007.Nr. 240.----