HOTĂRÎRE Nr. 69 din 16 octombrie 1996
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 24 octombrie 1996    Costica Bulai - preşedinteViorel Mihai Ciobanu - judecătorIoan Deleanu - judecătorLucian Stangu - judecătorFlorin Bucur Vasilescu - judecătorRomul Petru Vonica - judecătorIoan Griga - procurorDoina Suliman - magistrat-asistentPe rol soluţionarea contestaţiilor privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru funcţia de Preşedinte al României, la alegerile din 3 noiembrie 1996, depuse la Biroul Electoral Central, după cum urmează:- nr. 432 din 14 octombrie 1996, a domnului Vasile Stanga, în numele Asociaţie Regaliste Crestin-Democrata;- nr. 433 din 14 octombrie 1996, a domnului Baciu Savu; - nr. 434 din 14 octombrie 1996, a domnului Alexandru Staicu. Contestaţiile au fost înaintate Curţii Constituţionale şi formulează obiectul dosarelor nr. 294D/1996, nr. 295D/1996 şi nr. 296D/1996.Curtea a decis soluţionarea contestaţiilor fără citarea părţilor, având în vedere cerinţa legală a rezolvarii lor în maximum 48 de ore, potrivit prevederilor art. 14 din Legea nr. 47/1992, ale art. 11 alin. (2) şi (3) şi ale art. 28 alin. (1) din Legea nr. 69/1992, raportate la art. 85 din Legea nr. 68/1992 şi coroborate cu art. 581 alin. 3 din Codul de procedură civilă.Magistratul-asistent prezintă obiectul contestaţiilor.În motivarea contestaţiei domnului Vasile Stanga, depusa, potrivit susţinerilor sale, în numele Asociaţiei Regaliste Crestin-Democrata, se arata ca domnul Ion Iliescu "a declarat, de nenumarate ori, ca: a greşit în trecut, a greşit şi apoi, mai greseste câteodată", însă a candidat la presedintie în mai 1990, septembrie 1992 şi candidează şi în noiembrie 1996 "pentru a putea să-şi aplice, neobservat, Programul dorit din adolescenta şi cultivat în timpul studentiei", care "nu-i altul decît al neocomunismului", cu "obiectivul prioritar" crearea "omului obiect, deci lipsit de drepturi".Prin legi promulgate de domnul Ion Iliescu, ca "legea funciară, legea caselor, D. nr. 118/1990, D. nr. 41 anulat de D. nr. 44", prin "corupţie, dezinteresul pentru mediu şi sănătate, harababura din domeniul bancar, Justiţie nelegata la ochi, poliţie militarizata, scindarea tarii prin crearea partidelor pe naţionalitati, ...deturnarile de fonduri la nivelul Guvernului", s-a "târât Natia în cumplita mizerie şi Ţara în urma tuturor Ţărilor".În motivarea contestaţiei domnului Baciu Savu, adresată Curţii Supreme de Justiţie la data de 27 septembrie 1996, dar transmisă ulterior de Biroul Electoral Central, se susţine ca domnul Ion Iliescu candidează la alegerile din 3 noiembrie 1996 pentru un al treilea mandat la funcţia de Preşedinte al României, incalcind astfel Legea nr. 2/1990 şi Constituţia din anul 1992. Considera aceasta noua candidatura ca "anticonstitutionala, antidemocratica şi ilegala, o încălcare a legilor tarii noastre, o sete după putere".La data de 27 august 1996, domnul Baciu Savu contesta la Curtea Suprema de Justiţie "Decizia Curţii Constituţionale a candidaturii domnului Ion Iliescu la funcţia suprema de preşedinte al tarii la cel de-al III-lea mandat", pentru aceleaşi motive arătate mai sus.În motivarea contestaţiei, domnul Alexandru Staicu susţine ca domnul Ion Iliescu "cu buna-ştiinţa cauta sa calce în picioare primul act normativ, propus chiar de Domnia sa" în data de 22 decembrie 1989 şi "aprobat prin ovatii de Adunarea Revoluţionarilor din Piaţa Palatului din Bucureşti", prin care se arata ca la funcţia suprema în stat sa nu se poată candida "decît o dată sau cel mult de doua ori, fără a stabili durata mandatelor".Deoarece contestaţiile au acelaşi obiect, şi anume înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu, iar între motive exista o strinsa legătură, preşedintele, pentru o mai buna administrare a justiţiei, pune în discuţie conexarea dosarelor.Procurorul este de acord cu conexarea dosarelor.Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 295D/1996 şi nr. 296D/1996 la Dosarul nr. 294D/1996, care a fost primul înregistrat, urmînd a se pronunţa asupra contestaţiilor printr-o singura hotărâre.Procurorul, având cuvintul în fond, apreciază ca motivele invocate sunt neintemeiate, ţinând seama şi de cele statuate prin hotărârile anterioare ale Curţii Constituţionale pronunţate în contestaţiile formulate la înregistrarea candidaturilor pentru funcţia de Preşedinte al României la alegerile preşedinţiale din anul 1996. Celelalte motive invocate în contestaţii nu sunt motive de neeligibilitate, ci consideratiuni personale, economice şi politice de natura campaniei electorale. În concluzie, solicita respingerea contestaţiilor.CURTEA,luând în dezbatere contestaţiile înaintate de Biroul Electoral Central, constata ca este competenţa să le soluţioneze în temeiul art. 144 lit. d) din Constituţie, al art. 27 din Legea nr. 47/1992 şi al art. 11 alin. (3) din Legea nr. 69/1992.Analizînd contestaţiile în raport cu prevederile Constituţiei, ale Legii nr. 69/1992 pentru alegerea Preşedintelui României şi vazind concluziile reprezentantului Ministerului Public, Curtea retine următoarele:În legătură cu motivele din contestaţii referitoare la depunerea candidaturii domnului Ion Iliescu pentru un nou mandat, Curtea Constituţională s-a pronunţat deja prin mai multe hotărâri recente, neexistand nici un temei pentru a se reveni asupra celor statuate.Inevitabil deci considerentele acestor hotărâri nu pot fi altele decît cele din hotărârile anterioare cu privire la examinarea aceloraşi motive de contestare.Celelalte motive invocate de contestatori nu reprezintă impedimente juridice pentru ca o persoană să poată candida la funcţia de Preşedinte al României, în sensul prevederilor art. 34 alin. (2), art. 16 alin. (3), art. 37 alin. (3), art. 35 alin. (2) şi ale art. 81 alin. (4) din Constituţie, astfel încât nu pot constitui temei legal pentru infirmarea înregistrării de către Biroul Electoral Central a candidaturii domnului Ion Iliescu la alegerile preşedinţiale din 3 noiembrie 1996. Sub acest aspect, Curtea Constituţională s-a pronunţat prin mai multe hotărâri, cu prilejul alegerilor din anul 1992 şi al alegerilor din acest an, neexistand temeiuri pentru a se reveni asupra celor statuate.Prin natura lor, aceste motive exced atribuţiilor Curţii Constituţionale, definite de Constituţie şi de Legea nr. 69/1992, putind fi apreciate, eventual, numai de către corpul electoral cu prilejul exprimarii votului.În ceea ce priveşte contestaţia domnului Baciu Savu, depusa la Curtea Suprema de Justiţie la data de 27 august 1996, urmează să se constate ca aceasta a fost nu numai greşit îndreptată, dar, în raport cu data depunerii ei, este şi prematura, întrucît la acea data nu era înregistrată nici o candidatura la funcţia de Preşedinte al României. În consecinţa, contestaţiile ce fac obiectul judecaţii de faţa urmează a fi respinse.Pentru considerentele arătate şi vazind dispoziţiile art. 144 lit. d) din Constituţie, ale art. 13 alin. (1) lit. B.a) şi ale art. 27 şi 28 din Legea nr. 47/1992, precum şi ale art. 2 alin. (2) şi ale art. 11 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 69/1992, cu unanimitate de voturi,CURTEAÎn numele legiiHOTĂRĂŞTE:Respinge ca neintemeiate contestaţiile privind înregistrarea candidaturii domnului Ion Iliescu la funcţia de Preşedinte al României, formulate de domnul Vasile Stanga, în numele Asociaţiei Regaliste Crestin-Democrata, precum şi de domnii Baciu Savu şi Alexandru Staicu.Hotărârea este definitivă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. Costica Bulai Magistrat-asistent,Doina Suliman -------------------