ORDIN nr. 520 din 6 martie 2007pentru aprobarea Metodologiei privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizică şi sport pentru elevi şi studenţi şi a Baremului medical cuprinzând afecţiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizică şi sport
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
 • Nr. 204 din 2 februarie 2007
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
 • Nr. 520 din 6 martie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 25 aprilie 2007  Având în vedere prevederileLegii nr. 95/2006privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi aleLegii învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,vazand Referatul comun de aprobare nr. E.N. 1.120/2007 al Secretariatului general al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. 10.925/2007 al Secretariatului general al Ministerului Educaţiei şi Cercetării,în temeiul prevederilorHotărârii Guvernului nr. 862/2006privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice şi aleHotărârii Guvernului nr. 223/2005privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi ministrul educaţiei şi cercetării emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizica şi sport pentru elevi şi studenţi, precum şi Baremul medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizica şi sport, cuprinse în anexele nr. I şi II care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Metodologia privind eliberarea scutirilor medicale de la orele de educaţie fizica şi sport pentru elevi şi studenţi şi baremul medical cuprinzând afectiunile pentru care se acordă aceste scutiri sunt obligatorii pentru toate unităţile de învăţământ şcolar şi universitar publice sau particulare.  +  Articolul 3Începând cu data prezentului ordin, ordinul ministrului sănătăţii pentru aprobarea Metodologiei de eliberare a scutirilor medicale de educaţie fizica la elevi şi studenţi şi Baremul cuprinzând afectiunile pentru care se acordă aceste scutiri se abroga.  +  Articolul 4Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, inspectoratele şcolare judeţene şi al municipiului Bucureşti, precum şi rectoratele institutelor de învăţământ superior vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail Hardau  +  Anexa IMETODOLOGIE 06/03/2007  +  Anexa IIBAREM MEDICALcuprinzând afectiunile pentru care se acordă scutirile medicale de la orele de educaţie fizica şi sport
           
    Afecţiunea sau grupa de afecţiuniTipul de scutire (totală sau parţială) şi perioada scutirii (anuală, semestrială sau temporară)
    I.Boli infecţioase şi parazitare  
      1.Tuberculoză primară sau secundară stabilizatăTotală-anuală
      2.Primoinfecţie TBC nemanifestată clinic, ocultăParţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie
      3.Scarlatină necomplicatăTotală - o lună de la debut
      4.Status post meningită sau encefalită, indiferent de etiologieTotală - 12 luni de la debut, apoi parţială-anuală ori fără scutire, în funcţie de eventualele sechele clinice şi paraclinice, la aprecierea medicului specialist
      5.Status post hepatită virală acutăTotală - 12 luni de la debut
      6.SIDATotală - anuală
      7.Alte stări status post boli infecţioase severeTotală - 12 luni de la debut, apoi parţială - anuală ori fără scutire, în funcţie de eventualele sechele clinice şi paraclinice, la aprecierea medicului de specialitate pneumologie
      8.Status post chist hidatic pulmonar, hepatic sau cu altă localizare, operatTotală - 12 luni de la debut, apoi parţială - anuală ori fără scutire, în funcţie de eventualele sechele, la aprecierea medicului specialist
    II.Tumori  
      1.Maligne solide şi hematologiceTotală - anuală
      2.Benigne extinseTotală - anuală sau parţială - anuală, în funcţie de intensitatea fenomenelor clinice, extindere şi localizare, la aprecierea medicului specialist
    III.Boli ale sângelui şi organelor hematopoietice, cu excepţia celor maligne  
      1.Anemii cronice manifeste prin carenţă de fierTotală - până la redresare, apoi parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      2.Anemii hemolitice ereditare, cu excepţia talasemiilorTotală - anuală
      3.Anemii megaloblastice pernicioase tip Addison - Biermer sau alteleTotală - anuală
      4.Talasemie majoră CooleyTotală - anuală
      5.Talasemie minorăTotală sau parţială - anuală ori fără scutire în funcţie de stadiul clinic, cu sau fără splenomegalie, la aprecierea medicului specialist
      6.Anemii hemolitice dobânditeTotală sau parţială - anuală, în funcţie de forma clinică, la aprecierea medicului specialist
      7.Anemii aplasticeTotală - anuală
      8.Anemii sideroblasticeTotală - anuală
      9.Afibrinogenemii şi alte sindroame de defibrinareTotală - anuală
      10.Hemofilie tip ATotală - anuală
      11.Hemofilie tip B ChristmasTotală - anuală
      12.Boala von WillebrandTotală - anuală
      13.Hemofilie tip C RosenthalTotală - anuală
      14.Alte tulburări manifeste de coagulareTotală - anuală
      15.Trombocitopenii de diverse etiologii, fără interesarea splineiTotală - anuală sau parţială - anuală, în funcţie de forma clinică, la aprecierea medicului specialist
      16.Trombocitopenii de diverse etiologii, cu interesarea splineiTotală - anuală
      17.Alte boli hemoragice cronice cu manifestări clinice pronunţateTotală - anuală
      18.AgranulocitozeTotală - anuală
      19.Status post splenectomie traumaticăTotală - un an de la operaţie, apoi parţială încă un an, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      20.HipersplenismTotală - anuală
      21.Policitemie poliglobulieTotală - anuală
      22.Histiocitoză X Hand - Schuller - ChristianTotală - anuală
      23.Sindroame imunodeficitare, cu excepţia SIDATotală ori parţială, în funcţie de forma clinică - anuală, la aprecierea medicului specialist
      24.SarcoidozeTotală - anuală
      25.CrioglobulinemieTotală - anuală
    IV.Bolile aparatului circulator  
      1.Reumatism articular acut, fără sechele cardiaceTotală - anuală în primul an după ultimul puseu, apoi parţială - anuală în următorii 4 ani, după care fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      2.Stenoză mitrală reumatismalăTotală - anuală
      3.Insuficienţă mitrală reumatismalăTotală - anuală
      4.Dublă leziune mitrală reumatismalăTotală - anuală
      5.Prolaps de valvă mitrală cu regurgitare semnificativăTotală - anuală
      6.Prolaps de valvă mitrală cu crize de tahicardie în antecedenteTotală - anuală
      7.Mic prolaps de valvă mitrală fără antecedente de tulburări de ritm secundare, diagnosticat obligatoriu ecograficParţială - anuală sau temporară ori fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      8.Stenoză aortică reumatismalăTotală - anuală
      9.Insuficienţă aortică reumatismalăTotală - anuală
      10.Dublă leziune aortică reumatismalăTotală - anuală
      11.Stenoză sau insuficienţă tricuspidiană reumatismalăTotală - anuală
      12.Endocardită cronică, lentăTotală - anuală
      13.Hipertensiune arterială esenţială stadiul I - IITotală - anuală
      14.Hipertensiune arterială oscilantă, juvenilă, de limităParţială - anuală, la recomandarea medicului specialist
      15.Pericardite croniceTotală - anuală
      16.Cardiomiopatie cu dilataţieTotală - anuală
      17.Cardiomiopatie hipertrofică obstructivăTotală - anuală
      18.Cardiomiopatie hipertrofică neobstructivăTotală - anuală
      19.Alte cardiomiopatii patenteTotală - anuală
      20.Bloc atrioventricular gradul IParţială - anuală, la recomandarea medicului specialist
      21.Bloc atrioventricular gradul IITotală - anuală
      22.Bloc atrioventricular gradul III completTotală - anuală
      23.Bloc de ramură dreaptă incompletFără scutire
      24.Bloc de ramură stângăTotală - anuală
      25.Sindrom de preexcitaţie Wolf - Parkinson - White fără antecedente de tulburări de ritm paroxisticeTotală sau parţial-anuală, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie
      26.Sindrom de preexcitaţie Wolf - Parkinson - White cu antecedente de tulburări de ritm paroxisticeTotală - anuală
      27.Sindrom de preexcitaţie tip B Lown - Ganong - LevineParţială - anuală
      28.Tahicardie recidivantă supraventricularăTotală - anuală
      29.Tahicardie recidivantă ventricularăTotală - anuală
      30.Bradicardie sinusalăParţială - anuală
      31.Tahicardie sinusală persistentăTotală - anuală
      32.Aritmie extrasistolică supraventriculară sistematizatăTotală - anuală
      33.Aritmie extrasistolică ventriculară sistematizatăTotală - anuală
      34.Anevrism aorticTotală - anuală
      35.Alte anevrisme vasculareTotală - anuală
      36.Sindrom Raynaud la indicaţia medicului de specialitate cardiologieTotală sau parţială - temporară, numai în anotimpul rece,
      37.Trombangeită obliterantă BurgerTotală - anuală
      38.AcrosindromParţială - temporară, în sezonul rece
      39.Alte arteriteTotală - anuală
      40.Teleangectazie hemoragică ereditară Rendu-Osler-WeberTotală - anuală
      41.Flebite şi tromboflebite croniceTotală - anuală
      42.Alte tulburări de circulaţie perifericăParţială - anuală
      43.Ulcer varicosTotală - anuală
      44.Limfadenite croniceTotală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie
      45.LimfedemTotală - anuală
      46.Suflu sistolic inocent sau funcţional cu modificări EKGParţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie
      47.Suflu sistolic inocent sau funcţional fără modificări EKGFără scutire
      48.Hipotensiune ortostatică manifestăTotală - anuală
      49.Stenoză subvalvulară aortică largăParţială - anuală
      50.Stenoză largă pulmonarăParţială - anuală
      51.Preponderenţă de ventricul stângTotală sau parţială - anuală ori temporară, la indicaţia medicului de specialitate cardiologie
      52.Persistenţă de canal arterial operată, cu cord normalTotală - 12 luni de la operaţie, după care parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
      53.Persistenţă de canal arterial operată, cu cord rezidual mărit de volumTotală - anuală
      54.Defect septal interventricular cu şunt micTotală - anuală
      55.Defect septal interventricular cu răsunet hemodinamicTotală - anuală
      56.Defect septal interatrial fără răsunet hemodinamicTotală - anuală
      57.Defect septal interatrial cu răsunet hemodinamicTotală - anuală
      58.Canal atrioventricular comunTotală - anuală
      59.Tetralogie şi pentalogie Fallot operată, cu cord normalTotală - anuală
      60.Tetralogie şi pentalogie Fallot operată, cu cord rezidual mărit de volumTotală - anuală
      61.Tetralogie şi pentalogie Fallot neoperatăTotală - anuală
      62.Malformaţii ale valvei pulmonare, cu sau fără răsunet hemodinamicTotală - anuală
      63.Stenoză congenitală a valvei aortice, cu sau fără răsunet hemodinamicTotală - anuală
      64.Insuficienţă congenitală a valvei aorticeTotală - anuală
      65.DextrocardieFără scutire
      66.Coarctaţie de aortă neoperatăTotală - anuală
      67.Coarctaţie de aortă operatăTotală - anuală, apoi treptat parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
      68.Alte malformaţii cardiace cu răsunet hemodinamicTotală - anuală
      69.Alte malformaţii ale vaselor mariTotală - anuală
      70.Alte boli cardiovasculare dobândite, cu simptomatologie manifestăTotală - anuală
    V.Bolile aparatului respirator  
      1.Rinită cronică, fără sindrom obstructiv respiratorFără scutire
      2.Sinuzită cronicăTotală sau parţială - anuală sau temporară, la recomandarea medicului specialist
      3.Status post pneumopatii acuteTotală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist
      4.Status post pleurezii netuberculoaseTotală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea medicului specialist
      5.Status post bronhopneumoniiTotală - temporară, între 3-6 luni de la remisiune, la aprecierea specialistului
      6.BronşectazieTotală - anuală
      7.Supuraţii cronice pulmonareTotală - anuală
      8.Bronşită astmatiformă cu ultima criză cu cel mult 12 luni înainteTotală - anuală
      9.Bronşită astmatiformă cu ultima criză cu peste 12 luni în urmăParţială - temporară în sezonul cald şi totală - temporară în sezonul rece, la aprecierea medicului specialist
      10.Astmul bronşic cu ultima criză în urmă cu cel mult 12 luniTotală - anuală
      11.Astmul bronşic cu ultima criză cu peste 12 luni în urmăTotală - anuală sau parţială - temporară în sezonul cald şi totală - temporară în sezonul rece, în funcţie de indicaţia medicului specialist
      12.Status post pneumotorax spontanTotală - un an de la debut
      13.PahipleuriteTotală - anuală
      14.Alte boli respiratorii cronice cu manifestări clinice patente tip mucoviscidoză şi alteleTotală - anuală
    VI.   Bolile aparatului digestiv  
      1.Ulcer gastroduodenal cronicTotală - anuală
      2.Ulcer gastroduodenal în fază de acalmie prelungităParţială - anuală
      3.Gastroduodenită cronicăParţială - anuală
      4.Ileită terminală CrohnTotală - anuală
      5.Rectocolită ulcerohemoragicăTotală - anuală
      6.Enterită cronicăTotală - anuală
      7.Degenerescenţă hepato-lenticulară WilsonTotală - anuală
      8.Hepatită cronică persistentă sau activă, evolutivă, agresivăTotală - anuală
      9.Ciroză hepaticăTotală - anuală
      10.Litiază biliară cu crize dureroaseTotală - anuală
      11.Colecistită cronicăTotală - anuală
      12.Dischinezie biliară hipertonăTotală - anuală sau temporară, la indicaţia medicului specialist
      13.Pancreatită cronică cu sindrom diareic cronicTotală - anuală
      14.Sindroame diareice cronice de altă naturăTotală - anuală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului specialist
      15.Malformaţii ale aparatului digestiv şi ale anexelor, cu manifestări clinice patenteTotală - anuală
      16.Alte boli digestive cronice cu manifestări clinice persistenteTotală - anuală
    VII.Bolile aparatului genitourinar  
      1.Glomerulonefrită difuză acutăTotală - 12 luni de la debut
      2.Glomerulonefrită cronicăTotală - anuală
      3.Hematurii recidivante şi persistenteTotală - anuală
      4.Sindrom nefroticTotală - anuală
      5.Nefrită interstiţialăTotală - anuală
      6.Pielonefrită cronicăTotală - anuală
      7.HidronefrozeTotală - anuală
      8.Insuficienţă renală cronicăTotală - anuală
      9.Litiază renală şi ureterală cu crize dureroaseTotală - anuală
      10.Litiază renală şi ureterală, dar fără crize dureroase de cel puţin un anParţială - anuală
      11.Infecţie urinară cronicăTotală - anuală
      12.Ptoză renalăTotală - anuală
      13.Alte nefropatii cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
      14.Malformaţii congenitale ale aparatului renourinar, fără tulburări funcţionaleFără scutire
      15.Malformaţii congenitale ale aparatului renourinar, cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
      16.Chist ovarian neoperatFără scutire, la aprecierea ginecologului
      17.Chist ovarian operatScutire totală temporară după operaţie, 1-2 luni, apoi parţială - temporară sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate obstetrică ginecologie
      18.Ectopie testicularăFără scutire
      19.Varicocel şi hidrocel neoperateParţială - anuală
      20.Varicocel şi hidrocel operateParţială - temporară, apoi fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate urologie
      21.Alte afecţiuni genitale masculine sau feminine cronice, inclusiv congenitale, cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
    VIII.Bolile endocrine şi de metabolism  
      1.MixedemParţială - anuală
      2.Hipotiroidie juvenilăFără scutire
      3.Guşă pubertară şi postpubertară eutiroidianăFără scutire
      4.Guşă multinodulară netoxicăParţială, în condiţiile fenomenelor compresive - anuală sau fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate endocrinologie
      5.Tiroidite croniceTotală sau parţială - anuală, în funcţie de forma clinică, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      6.Hipoparatiroidism cu manifestări clinice patenteTotală - anuală
      7.Status post tiroidectomieTotală - 12 luni de la operaţie, apoi totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      8.Nanism hipofizar netumoralTotală - anuală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate endrocrinologie
      9.Nanism hipofizar tumoralTotală - anuală
      10.Nanism condrodisplazicTotală - anuală
      11.Alte forme de nanism, cu înălţime mai mică decât media, fără 3 deviaţii standard faţă de valoarea normală a vârstei şi sexuluiTotală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      12.Obezitate simplă, familială, prin aport, hiperfagică, fără complicaţiiFără scutire sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      13.Obezitate centrală lezionalăTotală - anuală
      14.Sindrom adipozogenitalParţială - anuală
      15.Sindrom adrenogenital congenitalTotală - anuală
      16.Pubertate precoceTotală - anuală
      17.Pubertate întârziată cu infantilism sexual, peste vârsta de 15 aniParţială - anuală
      18.Mastoză chisticăParţială - anuală, cu sau fără scutire, la aprecierea endocrinologului
      19.Dismenoree cronicăTotală - temporară în perioada ciclului şi, în rest, parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      20.Tetanie - spasmofilie latentă fără stări prelipotimiceParţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      21.Tetanie - spasmofilie manifestă, cu stări prelipotimice sau lipotimice periodiceTotală - temporară sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      22.Hiperparatiroidie tip RecklinghausenTotală - anuală
      23.Acromegalie şi gigantismTotală - anuală
      24.Diabet insipid tumoralTotală - anuală
      25.Alte forme de diabet insipidTotală - anuală
      26.Sindrom CushingTotală - anuală
      27.Insuficienţă suprarenală cronică tip AddisonTotală - anuală
      28.Menometroragii juvenileTotală - temporară în timpul ciclului, parţială - temporară în caz de tratament hormonal; în rest, fără scutire
      29.Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent echilibrat, compensatTotală - anuală sau parţială - anuală, la indicaţia medicului specialist
      30.Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent labil, dezechilibrat, cu decompensări repetateTotală - anuală
      31.Diabet zaharat juvenil tip I insulinodependent complicatTotală - anuală
      32.Diabet zaharat juvenil tip Mody, noninsulinodependentParţială - anuală
      33.Ginecomastie masculină pubertarăFără scutire sau parţială - temporară, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      34.Mucopolizaharidoză - sindrom HurlerTotală - anuală
      35.Tireotoxicoză BasedowTotală - anuală
      36.Sindrom Turner necomplicatTotală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      37.Sindrom Turner masculin - sindrom NoonanTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate endocrinologie
      38.Sindrom KlinefelterParţială - anuală
      39.Alte anomalii cromozomiale cu simptomatologie moderată sau manifestăParţială - anuală
      40.Alte boli endocrine cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
    IX.Bolile sistemului nervos  
      1.Sindroame ataxice şi cerebeloaseTotală - anuală
      2.Paraplegii, triplegii, diplegii, monoplegii de diverse etiologiiTotală - anuală
      3.Parapareză, tripareză, dipareză, monopareză de diverse etiologiiTotală - anuală, eventual cu indicaţie de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului specialist
      4.Amiotrofii spinaleTotală - anuală
      5.Sindroame parkinsonieneTotală - anuală
      6.NeuromiopatiiTotală - anuală
      7.Torticolis spasmodicTotală - anuală
      8.Sindroame extrapiramidaleTotală - anuală
      9.Epilepsie cu EEG alterată, cu sau fără crize, sub tratament specific continuuTotală - anuală
      10.Antecedente de crize epileptice, cu peste 3 ani de la ultima criză, cu EEG normalizată şi fără tratament specific în prezentParţială, cu precizarea amănunţită de către neurolog a tipului de exerciţii fizice interzise - anuală
      11.MigrenăTotală ori parţială - anuală sau temporară, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
      12.Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu modificări EEG reziduale difuzeTotală - 12 luni de traumatism, apoi totală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
      13.Cerebrastenii după traumatism craniocerebral, cu EEG normalăParţială - temporară, apoi fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate neurologie
      14.Sindroame menieriforme neurologiceTotală - anuală
      15.Sindroame cerebrovasculareTotală - anuală
      16.Nevrite şi polinevriteTotală - temporară, apoi parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
      17.Radiculonevrite brahiale sau lombosacrateTotală - temporară, apoi parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate neurologie
      18.Neuropatii ereditare şi idiopatice tip boală Charcot-Marie - Tooth sau alteleTotală - anuală
      19.MiastenieTotală - anuală
      20.Distrofii musculare tip Duchenne sau alteleTotală - anuală
      21.Hidrocefalie operată, cu valvă HoltzerTotală - anuală
      22.Hidrocefalie stabilizatăTotală - anuală
      23.MielopatiiTotală - anuală
      24.Neurofibromatoze: Recklinghausen, Bourneville, scleroză tuberoasăTotală - anuală
      25.Afecţiuni neurochirurgicale: tumori cerebrale şi medulare, malformaţii vasculare cerebrale şi medulareTotală - anuală
      26.Alte boli neurologice cu manifestări clinice patenteTotală - anuală
    X.Tulburări mentale şi de comportament  
      1.SchizofrenieTotală - anuală
      2.Autism infantilTotală - anuală
      3.Tulburare schizoafectivăTotală - anuală
      4.Tulburări bipolare: episoade maniacale sau episoade depresiveTotală - anuală
      5.Anorexie nervoasăTotală - anuală
      6.Tulburare obsesiv-compulsivăTotală - anuală
      7.Tulburări delirante persistente tip paranoiaTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
      8.Tulburări anxioaseParţială - anuală
      9.Tulburări de somatizare şi de conversieParţială - anuală
     10.Boala ticurilor Gilles de la TouretteTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
      11.Alte afecţiuni psihiatrice cu simptomatologie accentuată sau moderatăTotală sau parţială - anuală ori fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate psihiatrie
    XI.Afecţiuni ORL  
      1.Otită medie supurală cronicăTotală - anuală
      2.Otomastoidită supurată cronicăTotală - anuală
      3.Hipoacuzie bilaterală cu pierdere socială de auz de peste 35 dBTotală, dar parţială în şcolile speciale pentru deficienţi auditivi - anuală sau parţială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL
      4.Ureche unilateral funcţionalăParţială sau fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate ORL
      5.Purtătorii de proteze auditive sau de BAHATotală - anuală sau parţială - anuală, la recomandarea medicului de specialitate ORL
      6.Implantare cohlearăTotală - anuală
      7.Boala Meni???reTotală - anuală
      8.Vertij paroxistic al copilărieiTotală - anuală
      9.Sindroame vertiginoase periferice necompensate sau compensate incompletTotală - anuală
      10.Insuficienţă respiratorie nazală prin obstrucţie mecanicăTotală - anuală
      11.Epistaxis recidivant severTotală - anuală
      12.Sechele după malformaţii congenitale ale extremităţii cefalice şi gâtului, cu tulburări funcţionale patente, ca de exemplu după keilognatopalatoschizis operat sau nuTotală - anuală
      13.Traumatisme craniofaciale cu sechele estetice şi funcţionale majoreTotală - anuală
      14.Stenoze laringiene congenitale sau dobândite, cu insuficienţă respiratorie la efortTotală - anuală
    XII.Afecţiuni oftalmologice  
      1.Miopii cu leziuni de fund de ochi şi acuitate vizuală (A.V.) sub 1/10 la ochiul cel mai bunTotală - anuală
      2.Miopii cu leziuni de fund de ochi şi A.V. între 1/3 şi 1/10 la ochiul cel mai bunTotală - anuală
      3.Miopii cu leziuni de fund de ochi şi A.V. între 1/3 şi 2/3 la ochiul cel mai bunTotală - anuală
      4.Miopii fără leziuni de fund de ochiParţială - anuală sau fără scutire, la indicaţia medicului de specialitate oftalmologie
      5.Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxaţii şi luxaţii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescenţe retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene şi altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun sub 1/10Totală - anuală
      6.Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxaţii şi luxaţii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescenţe retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene şi altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/4 şi 1/10Totală - anuală
      7.Ambliopii de alte cauze decât prin miopii necorectabile, gen: cataracte congenitale sau traumatice, strabism, leucoame, fibroplazie retrolentală, ectopii cristaliniene, afakii operatorii, subluxaţii şi luxaţii de cristalin, retinopatie pigmentară, degenerescenţe retiniene familiale sau maculare, atrofii de nerv optic, astigmatism necorectat, hipermetropie necorectată, distrofii corneene şi altele, cu A.V. la ochiul cel mai bun între 1/3 şi 2/3Totală - anuală sau parţială - anuală, dar aceasta numai în şcolile din învăţământul special pentru deficienţi de vedere
      8.Glaucom de diverse tipuri: congenital, traumatic, inflamatorTotală - anuală
      9.Dezlipire de retinăTotală - anuală
      10.CorioretinităTotală - anuală
      11.Nevrite opticeTotală - anuală
      12.Îngustări ale câmpului vizualTotală - anuală
      13.Exoftalmii de cauze diverse: inflamatorii, vasculare, traumaticeTotală - anuală
      14.Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 2/3-1Totală - anuală sau parţială, dar aceasta numai în şcolile speciale pentru deficienţi de vedere - anuală
      15.Cecitate unilaterală cu A.V. la celălalt ochi 1/2 sau mai micăTotală - anuală
      16.Anizometropiile mai mari de 3 dioptriiTotală - anuală
      17.DiplopiiTotală - anuală
      18.Iridociclite croniceTotală - anuală
      19.Anomalii congenitale ale anexelor globilor oculari: ptoză palpebrală, aparat lacrimal, paralizii musculareTotală - anuală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie
      20.Anomalii congenitale ale globilor oculari: microftalmie, keratocon, colobom uveal, ale cristalinului sau ale nervului optic, aniridie, lenticonTotală - anuală
      21.Degenerescenţe tapeto-retiniene tip boala StargardtTotală - anuală
      22.Neoplazii oculareTotală - anuală
      23.Alte afecţiuni oculare evolutiveTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate oftalmologie
    XIII.Bolile pielii şi ţesutului subcutanat  
      1.Dermatoze buloase tip pemfigus, herpetiforme, Duhring - Brocq şi alteleTotală - anuală
      2.Dermite atopice: Prurigo Besnier, eczeme, neurodermiteTotală - anuală
      3.PsoriazisTotală ori parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologic
      4.Lichen planTotală ori parţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate dermatovenerologie
      5.Eritem polimorf: bulos, nebulos, epidermoliză necrozantăTotală - anuală
      6.Eritem nodosTotală - temporară în perioada de evoluţie, apoi fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      7.EritrodermieTotală - anuală
      8.Cheratoză palmoplantarăTotală - anuală
      9.Lupus eritematosTotală - anuală
      10.Cicatrici cheloidieneTotală ori parţială - anuală sau fără scutire, în funcţie de tulburările funcţionale şi de indicaţiile medicului specialist
      11.Micoze recidivante suprainfectateTotală - temporară, la indicaţia medicului de specialitate dermatovenerologie
      12.Alte boli cronice ale pielii şi ţesutului celular subcutanat, inclusiv congenitale, cu manifestări clinice patenteTotală ori parţială - anuală, la indicaţia medicului de specialitate dermatovenerologie
    XIV.Bolile sistemului osteoarticular, muşchilor şi ţesutului conjunctiv  
      1.Artrită cronică juvenilă, reumatoidă, poliartrită cronică evolutivă, boala StillTotală - anuală
      2.Spondilartrită ankilozantă Pierre Marie - BechterewTotală - anuală, eventual cu cultură fizică recuperatorie la indicaţia medicului specialist
      3.Deformări marcate ale mâinilor şi braţelor de diverse etiologiiTotală - anuală
      4.Deformări marcate ale picioarelor şi gambelorTotală - anuală
      5.Picior plat valg decompensat, dureros şi cu tulburări troficeTotală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie, sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      6.Luxaţie recidivantă a rotuleiTotală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie - anuală
      7.Leziuni de menisc operateTotală - temporară 6 luni de la operaţie, apoi parţială - temporară, pe durată stabilită de ortoped şi finalmente fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      8.Luxaţii şi subluxaţii recidivanteTotală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie - anuală
      9.Redori articulare strânseTotală, eventual cu recomandarea de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie - anuală
      10.Redori articulare laxeParţială - anuală
      11.Anchiloze articulareTotală - anuală
      12.HemartrozeTotală - temporară, cu durată variabilă, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie
      13.Hiperlaxităţi articulareTotală sau parţială - temporară, cu durată variabilă, la recomandarea medicului de specialitate ortopedie
      14.Periarterită nodoasăTotală - anuală
      15.Alte vasculopatii necrozante croniceTotală - anuală
      16.Lupus eritematos sistemic, diseminatTotală - anuală
      17.Dermatomiozită juvenilăTotală - anuală
      18.PolimiozităTotală - anuală
      19.SclerodermieTotală - anuală
      20.Sindrom Gougerat-SjogrenTotală - anuală
      21.Alte atingeri sistemice ale ţesutului conjunctivTotală - anuală
      22.Cifoză juvenilă Scheuermann, osteocondrită vertebrală, epifizită vertebralăÎn funcţie de stadiul evolutiv - totală sau parţială - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      23.Scolioză gradul I, sub 30 grade unghiul curburii primare, fără rotaţie vertebralăParţială - anuală
      24.Scolioză gradul I-II, sub 30 grade unghiul curburii primare, cu început de rotaţie vertebralăParţială - anuală
      25.Scolioză gradul II, între 30 grade şi 59 grade unghiul curburii primare, cu rotaţie vertebralăvTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      26.Scolioză gradul III, între 60 grade şi 90 grade unghiul curburii primare, cu gibus costovertebralTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      27.Scolioză gradul IV, peste 90 grade unghiul curburii primare, deformantăTotală - anuală
      28.SpondilolistezisTotală - anuală
      29.SpondilolizisTotală - anuală
      30.Alte afecţiuni dobândite, cu tulburări funcţionale manifeste ale coloanei vertebraleTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      31.Sechele după fracturi vertebraleTotală - anuală
      32.Tasare vertebralăTotală - anuală
      33.Discopatii vertebrale: lumbago cronic, sechele după hernii vertebrale operate, cu sau fără sciatalgiiTotală - anuală
      34.Retracţia aponevrozei palmare tip DupuytrenTotală - anuală
      35.Exostoză calcaneană dureroasăTotală - anuală
      36.Afecţiuni cronice ale ţesuturilor moi cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
      37.Osteite, osteoze, dispalzii osoase, chisturi osoaseTotală - anuală
      38.Osteomielită cronicăTotală - anuală
      39.OsteonecrozeTotală - anuală
      40.Osteită deformantă PagetTotală - anuală
      41.Osteocondrită juvenilă a bazinuluiTotală - anuală
      42.Osteocondrită juvenilă a capului femural Legg-Perthes-CalveTotală - anuală
      43.Coxa planaTotală - anuală
      44.Alte osteocondrite cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
      45.Pseudoartroze cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
      46.Apofizită tibială anterioară Lannelongue-Osgood- SchlatterParţială - anuală sau fără scutire, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      47.Luxaţie congenitală de şold operată, fără sechele cliniceTotală sau parţială - anuală, după aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      48.Luxaţie congenitală de şold operată, cu sechele cliniceTotală - anuală
      49.Luxaţie congenitală de şold tratată ortopedic, fără sechele cliniceTotală sau parţială - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      50.Luxaţie congenitală de şold tratată ortopedic, dar cu sechele cliniceTotală - anuală
      51.Coxa valga sau coxa varaTotală - anuală
      52.Picior strâmb congenital var-equin operat, fără sechele cliniceTotală sau parţială - anuală, la aprecierea specialistului, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      53.Picior strâmb congenital var-equin operat, cu sechele cliniceTotală - anuală
      54.Alte anomalii congenitale ale piciorului cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      55.Torace înfundat sau în carenă, fără tulburări funcţionale respiratoriiFără scutire
      56.Torace înfundat sau în carenă, cu tulburări funcţionale respiratoriiTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      57.Torticolis congenital neoperatParţială - anuală
      58.Deformări congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotică, cu impotenţă fucţionalăTotală ori parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      59.Deformări congenitale ale membrului toracal, sechele de maladie amniotică, fără impotenţă funcţionalăFără scutire sau parţială, în funcţie de localizare - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      60.Deformări congenitale ale membrelor pelvine, fără impotenţă funcţionalăFără scutire sau parţială, în funcţie de localizare - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      61.Deformări congenitale ale membrelor pelvine, cu impotenţă funcţionalăTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      62.Amputaţii congenitale ale membrelor toracaleTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      63.Amputaţii congenitale ale membrelor pelvineTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      64.Malformaţii congenitale ale coloanei vertebrale, cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      65.Osteocondrodisplazii cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
      66.Exostoză congenitală OmbredanneTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului de specialitate ortopedie
      67.Osteopsatiroză - maladia sclerelor albastre LobsteinTotală - anuală
      68.Alte tulburări congenitale ale sistemului osteoarticular şi ale muşchilor, cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală, eventual cu recomandare de cultură fizică medicală recuperatorie la indicaţia medicului de specialitate ortopedie
      69.Alte afecţiuni osoase dobândite, cu tulburări funcţionale manifesteTotală - anuală
    XV.Leziuni traumatice şi alte consecinţe ale cauzelor externe  
      1.Status post fractură cranianăTotală - anuală, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      2.Status post fractură vertebrală: cervicală, toracală, lombosacratăTotală - anuală, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      3.Status post fractură de coaste sau de sternTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      4.Alte stări după leziuni traumatice vertebraleTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      5.Alte stări după leziuni traumatice ale organelor intratoraciceTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      6.Status post fractură de bazinTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      7.Status post fractură de omoplat, humerus, antebraţ sau a oaselor mâiniiTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      8.Alte leziuni traumatice ale umărului şi membrului toracal: entorse, luxaţiiTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      9.Sechele după fracturi sau alte leziuni traumatice ale omoplatului şi membrului toracalTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      10.Status post leziuni traumatice ale şoldului sau bazinuluiTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      11.Status post fractură de femurTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      12.Status post fractură de gambăTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      13.Status post fractură a oaselor picioruluiTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      14.Sechele după fracturi ale bazinului, şoldului sau membrului pelvinTotală - temporară, apoi treptat parţială - anuală, eventual până la fără scutire, la aprecierea medicului specialist
      15.Amputaţii importante traumatice sau după arsuri ale membrului toracalTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
      16.Amputaţii importante traumatice sau după arsuri ale membrului pelvinTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
      17.Retracţiile tendoanelor şi pielii post arsuri, cu tulburări funcţionale manifesteTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
      18.Sechele după degerături, cu tulburări funcţionale manifesteTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
      19.Sechele post stenoză esofagiană causticăTotală sau parţială - anuală, la aprecierea medicului specialist
    XVI.Status post alte intervenţii chirurgicale sau convalescenţă după alte afecţiuni acute diverse nechirurgicale  
    Tipul scutirii, totală sau parţială, precum şi durata acesteiavor fi stabilite după aprecierea medicului specialist curant.
  -------