LEGE nr. 266 din 20 iulie 2007privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 23 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2007, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2007 să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;2. rectificarea bugetului de stat pentru anul 2007;3. rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2007;4. măsuri privind aprobarea scoaterii de la rezerva de stat a unor cantităţi de combustibili;5. reglementări privind majorarea capitalului social al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R.-Marfă" - S.A.;6. modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul privatizării;7. modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul industriei de apărare.II. Transporturi:1. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările ulterioare;2. reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe coridorul IV paneuropean supuse modernizării;3. reglementări privind perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de înregistrare a activităţii acestora;4. reglementări privind interoperabilitatea sistemelor de taxare rutieră electronică;5. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căi navigabile, republicată;6. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 45/1997 privind infiinţarea Societăţii Comerciale "Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române - TAROM" -S.A., aprobată cu modificări prin Legea nr. 136/1998, cu modificările ulterioare:III. Dezvoltare regională, lucrări publice şi locuinţe:1. măsuri privind regimul aplicabil în vederea acordării finanţărilor nerambursabile în cadrul programelor PHARE CBC;2. măsuri pentru amenajarea, conservarea şi dezvoltarea teritorială naţională şi regională;3. măsuri privind relansarea activităţii în domeniul construcţiilor.IV. Agricultură şi dezvoltare rurală:1. modificarea şi completarea unor prevederi din secţiunea 1 "Contribuţia asupra producţiei de zahăr şi izoglucoză" a cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 97/2006;2. reglementări privind importul produselor de protecţie a plantelor şi al mostrelor, ajutoarelor şi donaţiilor de produse de protecţie a plantelor din ţări terţe;3. reglementări privind comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar.V. Cultură:- modificarea unor reglementări referitoare la domeniul cinematografiei.VI. Sănătate:1. modificarea şi completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea şi sponsorizarea pentru produsele din tutun;2. modificarea şi completarea Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, stagiaturii şi activităţii de cercetare medicală în sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2002, cu modificările şi completările ulterioare.VII. Turism:- modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare.VIII. Administraţie publică:- măsuri privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor.IX. Comunicaţii:- reglementări privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă.X. Salarizare:- reglementări privind salarizarea personalului Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului.XI. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinară a anului 2007. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 20 iulie 2007.Nr. 266.________