LEGE nr. 233 din 6 iulie 2007pentru modificarea anexelor la unele acte normative din domeniul sistemului național de decorații
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IAnexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/1998 pentru reinstituirea Ordinului național Steaua României, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 14 iunie 1999, se modifică după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul 6 se abrogă.2. La articolul 3, liniuța a 3-a se abrogă.3. La articolul 4, alineatul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:Panglica gradului este lată de 45 mm cu dungile marginale interioare albastru închis, late de 4 mm și de 3 mm - cele exterioare; lungimea ei este egală cu circumferința gâtului.4. La articolul 5, alineatul 4 se abrogă.5. La articolul 6, alineatul 10 se abrogă.6. La articolul 7, alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:Însemnul gradului este identic cu însemnul gradului de Mare Cruce. Nu există modele diferite pentru civili, militari și de război.7. Modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer se abrogă.  +  Articolul IIUrmătoarele dispoziții legale referitoare la însemnele decorațiilor ce se conferă persoanelor de sex feminin se abrogă:1. art. 8 alin. (10), art. 9 liniuța a 3-a, art. 10 alin. (10), art. 11 alin. (4) și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 1, precum și art. 6 alin. (4) din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 104/2000 privind reinstituirea Ordinului și Medaliei Naționale Pentru Merit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 10 iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 542/2001;2. art. 8 alin. (8), art. 9 liniuța a 3-a, art. 11 alin. (4), art. 12 alin. (11) și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 1, precum și art. 9 alin. (7) și art. 25 din anexa nr. 2 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2000 privind reinstituirea Ordinului, Crucii și Medaliei Naționale Serviciul Credincios, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 10 iulie 2000, aprobată prin Legea nr. 543/2001;3. art. 3 alin. (7), art. 5 lit. e), art. 7 alin. (9) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 3 la Legea nr. 459/2002 privind Ordinul Virtutea Militară și Medalia Virtutea Militară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 31 iulie 2002;4. art. 3 alin. (6), art. 5 lit. e) și art. 7 alin. (9) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 3 la Legea nr. 460/2002 privind Ordinul Virtutea Aeronautică și Medalia Virtutea Aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 31 iulie 2002;5. art. 3 alin. (6), art. 5 lit. e) și art. 7 alin. (9) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda (papion) doamne cavaler și Funda (papion) doamne ofițer din anexa nr. 3 la Legea nr. 461/2002 privind Ordinul Virtutea Maritimă și Medalia Virtutea Maritimă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 31 iulie 2002;6. art. 3 alin. (6), art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin categoria F din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin categoria F din anexa nr. 4 la Legea nr. 8/2003 privind Ordinul Meritul Cultural și Medalia Meritul Cultural, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 6 februarie 2003, cu modificările ulterioare;7. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4 la Legea nr. 9/2003 privind Ordinul Meritul Sportiv și Medalia Meritul Sportiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 5 februarie 2003;8. art. 3 alin. (7) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele civile de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 528/2003 privind Medalia Bărbăție și Credință, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 925 din 23 decembrie 2003;9. art. 3 alin. (6), art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4 la Legea nr. 539/2003 privind Ordinul Meritul Sanitar și Medalia Meritul Sanitar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 din 23 decembrie 2003, cu modificările ulterioare;10. art. 3 alin. (6) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 4 la Legea nr. 220/2004 privind Ordinul Meritul pentru Învățământ și Medalia Meritul pentru Învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 9 iunie 2004;11. art. 3 alin. (6), art. 4 lit. d) și art. 5 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler și Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer, din anexa nr. 2 la Legea nr. 221/2004 privind Semnul onorific Vulturul României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 10 iunie 2004;12. art. 3 alin. (7) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Agricol din anexa nr. 4 la Legea nr. 267/2004 privind Ordinul Meritul Agricol și Medalia Meritul Agricol, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 6 iulie 2004;13. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 391/2004 privind Semnul onorific Răsplata Muncii în Serviciul Public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004;14. art. 3 alin. (7) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Industrial și Comercial din anexa nr. 4 la Legea nr. 392/2004 privind Ordinul Meritul Industrial și Comercial și Medalia Meritul Industrial și Comercial, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 921 din 11 octombrie 2004;15. art. 3 alin. (8), art. 4 lit. e) și art. 5 alin. (2) lit. g) din anexa nr. 1, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele civile de sex feminin, gradul de Cavaler și Funda pentru persoane civile de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 2 la Legea nr. 413/2004 privind Ordinul Bărbăție și Credință, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.003 din 1 noiembrie 2004;16. art. 3 alin. (6) și art. 4 lit. d) din anexa nr. 1, art. 3 alin. (6) din anexa nr. 2, precum și modelele desenate Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Cavaler, Funda pentru persoanele de sex feminin, gradul de Ofițer din anexa nr. 3 și Funda pentru persoanele de sex feminin la Medalia Meritul Diplomatic din anexa nr. 4 la Legea nr. 572/2004 privind Ordinul Meritul Diplomatic și Medalia Meritul Diplomatic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.264 din 29 decembrie 2004;17. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofițeri și funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004;18. art. 3 alin. (6) din anexa nr. 1, precum și modelul desenat Funda pentru persoanele de sex feminin din anexa nr. 2 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiștri militari, subofițeri și pentru funcționari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiștri militari și subofițeri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.267 din 29 decembrie 2004;19. orice alte dispoziții legale referitoare la însemnele decorațiilor ce se conferă persoanelor de sex feminin, din actele normative cu incidență asupra sistemului național de decorații.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 6 iulie 2007.Nr. 233._________