LEGE nr. 235 din 6 iulie 2007pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 490 din 23 iulie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al muniţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul I, poziţia 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"1. arma - orice obiect sau dispozitiv a cărui funcţionare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanţe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăştierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăseşte în una dintre categoriile prevăzute în anexă;".2. La punctul I, după poziţia 2 se introduce o nouă poziţie, poziţia 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. arma albă - acel obiect sau dispozitiv ce poate pune în pericol sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor prin lovire, tăiere, împungere, cum ar fi: baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuţite, şişuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci şi bastoane telescopice;".3. La punctul IV, după poziţia 7 se introduce o nouă poziţie, poziţia 8, cu următorul cuprins:"8. arme albe cu lamă - armă care îndeplineşte următoarele criterii: a) lama este fie solidară cu mânerul, fie echipată cu un sistem ce îi permite să facă corp comun cu mânerul său; b) are tăiş dublu pe toată lungimea sa; c) lungimea este mai mare de 15 cm; d) lăţimea este mai mare sau egală cu 0,4 cm; e) are un mâner prevăzut cu gardă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 iulie 2007.Nr. 235.________