HOTĂRÂRE nr. 2 din 16 iulie 2007privind aprobarea Regulamentului de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate
EMITENT
  • CONSILIUL NAŢIONAL DE INTEGRITATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 479 din 17 iulie 2007    În temeiul prevederilor art. 18 alin. (2), ale art. 21 alin. (2) şi ale art. 37 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional de Integritate adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2În aplicarea prevederilor art. 19 alin. (1) teza a II-a din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, cu modificările şi completările ulterioare, finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului pentru ocuparea funcţiilor de preşedinte şi vicepreşedinte ai Agenţiei Naţionale de Integritate se asigură de către Guvern, prin Secretariatul General al acestuia.  +  Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Naţional de Integritate în şedinţa din data de 16 iulie 2007.Membrii Consiliului Naţional de Integritate,Mihai-Radu ŞaptefraţiMarian ZloteaEmod VeressSimona Maya TeodoroiuMarian CapotăAlice Elena DrăghiciTiberiu TanaseConstantin Zaharia-LefterMarcu NicuXenia Cosette TeodorescuIonel ChiriţăVasile Silvian CiupercăRăzvan Codru VrabieBucureşti, 16 iulie 2007.Nr. 2.  +  AnexăREGULAMENT 16/07/2007