ORDIN nr. 509 din 20 iunie 2007pentru modificarea Ordinului ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007    În temeiul prevederilor art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul ILitera r) de la poziţia 8) din anexa nr. 3 "Condiţii minime pentru eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român" la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, se modifică după cum urmează:"r) şef mecanic fluvial, ofiţer mecanic fluvial, ofiţer electrician, electrician de bord".  +  Articolul IIAutoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. I.  +  Articolul IIIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 509.