LEGE Nr. 63 din 3 iulie 1996pentru modificarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 140 din 5 iulie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Articolul 18 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 18. - Cererile pentru stabilirea drepturilor prevăzute de prezentul decret-lege se vor depune la comisiile: centrala, judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz, până la 31 decembrie 1997."  +  Articolul 2Comisiile înfiinţate potrivit prevederilor art. 8 din Decretul-lege nr. 118/1990 îşi vor relua activitatea la intrarea în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 3Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 7 noiembrie 1994, cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României,Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 mai 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORRADU BERCEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------