DECRET-LEGE nr. 50 din 4 februarie 1990privind unele măsuri pentru anularea unor penalităţi, trecerea în conservare şi scoaterea din funcţiune a unor fonduri fixe, casarea şi declasarea mijloacelor fixe şi altor bunuri materiale fără mişcare
EMITENT
  • C.F.S.N.
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 5 februarie 1990    Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1Se restituie de la bugetul statului penalităţile plătite de unităţile economice pentru depăşirea cotelor de gaze alocate în anul 1989, în condiţiile în care s-au respectat normele de consum, precum şi penalităţile plătite pentru nerestituirea la termen a produselor scoase de la rezerva de stat. Penalităţile datorate şi neplătite pînă la 31 decembrie 1989 se anulează.  +  Articolul 2Se anulează obligaţiile ministerelor de restituire la rezerva de stat a produselor scoase cu titlu de împrumut, precum şi obligaţiile de improspatare, scadente pînă la 31 decembrie 1989.  +  Articolul 3Litigiile între unităţile economice pentru neexecutarea sau executarea cu întîrziere a contractelor economice pînă la 31 decembrie 1989, avînd drept obiect plata de penalităţi şi despăgubiri, care sînt în curs de judecată, încetează, iar taxele de timbru aferente se restituie.  +  Articolul 4Nu se supun calculului şi plăţii amortizarii, prin derogare de la prevederile Legii nr. 62/1968, cu modificările ulterioare, clădirile, construcţiile speciale, maşinile, utilajele, mijloacele de transport şi alte fonduri fixe din cadrul capacităţilor de producţie trecute în conservare, cu aprobarea ministerelor şi celorlalte organe centrale tutelare ale unităţilor, ca urmare a limitării consumurilor energetice, sistării unor producţii sau obiective de investiţii.Cheltuielile necesare conservării tehnice a fondurilor fixe se vor asigura în limita costurilor alocate unităţilor în cauza.  +  Articolul 5Fondurile fixe cu durata de serviciu normata expirată aflate în dotarea unităţilor, care nu mai pot fi utilizate în condiţii de eficienta, vor fi casate, indiferent de valoarea lor, la propunerea unităţilor deţinătoare, cu aprobarea organului ierarhic superior şi avizul băncilor finanţatoare.  +  Articolul 6Fondurile fixe aflate în dotarea unităţilor, a căror durata de serviciu normata nu a expirat, dar sînt uzate moral sau au o uzura fizica avansată, pot fi casate, prin derogare de la prevederile Decretului nr. 49/1982, în condiţiile scutirii de recuperare a valorii neamortizate, la propunerea deţinătorilor, cu avizul băncilor finanţatoare şi Oficiul central pentru gospodărirea fondurilor fixe din cadrul Ministerului Economiei Naţionale, cu aprobarea ministerului tutelar.  +  Articolul 7Ansamblele, subansamblele, piesele componente şi materialele rezultate din dezmembrarea fondurilor fixe casate care pot fi folosite ca atare în condiţii de eficienta se vor retine spre valorificare. Restul materialelor uzate se vor preda unităţilor de recuperare şi valorificare a materialelor refolosibile conform prevederilor legale.Cheltuielile necesare dezmembrarii vor fi suportate din costurile alocate unităţii care efectuează aceasta operaţiune.  +  Articolul 8Bunurile materiale, altele decît fondurile fixe, care nu mai pot fi utilizate datorită uzurii morale, fizice sau schimbării procesului tehnologic, pot fi declasate pe răspunderea unităţilor deţinătoare, indiferent de plafoanele valorice şi competentele prevăzute de lege.  +  Articolul 9Amenzile, penalităţile, despăgubirile şi dobinzile care, potrivit legii, se suportau din fondul de participare la beneficii, vor fi suportate din rezultatele financiare ale unităţii, înainte de determinarea beneficiului repartizat.  +  Articolul 10În termen de 10 zile, Ministerul Economiei Naţionale şi Ministerul Finanţelor vor elabora şi transmite la ministere şi celelalte organe centrale instrucţiuni de aplicare a prevederilor prezentului decret-lege. PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU--------------