HOTĂRÂRE nr. 675 din 28 iunie 2007privind reorganizarea prin divizare parţială a societatilor comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 9 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Societăţile comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice, filiale ale Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., se reorganizeaza prin divizare parţială, în scopul separarii activităţii de furnizare a energiei electrice de cea de distribuţie a energiei electrice. (2) În acest scop se infiinteaza trei noi societăţi comerciale, având ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice (cod CAEN 4013): a) Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 37-39, bl. 45 F1-F2, judeţul Prahova, denumita în continuare "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A."Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. are în componenta şase agentii de furnizare; b) Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 30, judeţul Brasov, denumita în continuare "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A."Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. are în componenta şase agentii de furnizare; c) Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, judeţul Cluj, denumita în continuare "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A."Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. are în componenta şase agentii de furnizare. (3) Societăţile comerciale filiale de furnizare a energiei electrice care se infiinteaza sunt prevăzute în anexa nr. 1, iar agentiile de furnizare a energiei electrice din componenta filialelor sunt prevăzute în anexa nr. 1.1.  +  Articolul 2 (1) Actualele societăţi comerciale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice supuse divizarii continua sa existe ca societăţi de distribuţie a energiei electrice şi îşi modifica în acest sens denumirile şi obiectul principal de activitate (cod CAEN 4013). Ele se vor numi în continuare: a) Societatea Comerciala Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Ploiesti, str. Mărăşeşti nr. 44, judeţul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova cu numărul de ordine J 29/269/2002, CIF-RO 14506181, denumita în continuare "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A."Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. are în componenta 6 sucursale de distribuţie, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în condiţiile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată; b) Societatea Comerciala Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33, judeţul Brasov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Brasov cu numărul de ordine J 08/238/2002, CIF-RO 14493260, denumita în continuare "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A."Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. are în componenta 6 sucursale de distribuţie, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în condiţiile Legii nr. 82/1991, republicată; c) Societatea Comerciala Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Macelaru nr. 28A, judeţul Cluj, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj cu numărul de ordine J 12/352/2002, CIF-RO 14476722, denumita în continuare "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A."Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. are în componenta şase sucursale de distribuţie, care vor efectua operaţiuni contabile până la nivelul balantei de verificare, în condiţiile Legii nr. 82/1991, republicată. (2) Societăţile comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice sunt prevăzute în anexa nr. 2, iar sucursalele de distribuţie a energiei electrice din componenta filialelor sunt prevăzute în anexa nr. 2.1.  +  Articolul 3 (1) Societăţile comerciale rezultate în urma divizarii partiale sunt societăţi comerciale pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea potrivit Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi statutelor proprii. (2) În vederea realizării acestor operaţiuni, Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. va mandata reprezentantii săi în adunările generale ale acţionarilor celor trei filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice supuse divizarii sa voteze, potrivit prevederilor art. 113 lit. h) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în cadrul adunarii generale extraordinare divizarea acestor filiale şi înfiinţarea celor trei noi societăţi comerciale. (3) În acest scop, adunările generale extraordinare ale celor trei filiale de distribuţie şi furnizare a energiei electrice supuse divizarii vor hotari, potrivit art. 113 lit. c) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, modificarea obiectului principal de activitate şi a denumirii celor trei societăţi de distribuţie şi furnizare a energiei electrice supuse divizarii şi înfiinţarea celor trei filiale de furnizare a energiei electrice, conform prezentei hotărâri. Pentru a deveni opozabile tertilor, hotărârile adunarilor generale vor fi depuse potrivit art. 131 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 15 zile, la oficiul registrului comerţului spre a fi menţionate în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. (4) În termen de 15 zile de la incheierea actelor constitutive ale celor trei filiale de furnizare a energiei electrice va fi ceruta inmatricularea acestora în registrul comerţului, conform prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (5) După realizarea acestor operaţiuni, fiecare societate comerciala supusă divizarii va transmite, prin protocol de predare-preluare, filialei corespunzătoare nou-înfiinţate acea parte din patrimoniul aferent activităţii de furnizare a energiei electrice, pastrand patrimoniul aferent activităţii de distribuţie.  +  Articolul 4 (1) Capitalul social al societatilor comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) este detinut în proportie de 88% de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi în proportie de 12% de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Capitalul social al societatilor comerciale prevăzute la art. 2 alin. (1) este detinut în proportie de 88% de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi în proportie de 12% de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A.  +  Articolul 5 (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 2 alin. (1), care îşi păstrează ca principal obiect de activitate distributia de energie electrica, în urma separarii activităţii de furnizare a energiei electrice, se subroga în drepturile şi oblibaţiile societatilor supuse divizarii în contractele de concesiune şi în licentele de distribuţie a energiei electrice, după cum urmeaza:- "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. se va subroga în drepturile şi oblibaţiile ce decurg din Contractul de concesiune a serviciului de distribuţie nr. 9 din 7 octombrie 2005 şi din Licenta de distribuţie nr. 455 din 29 aprilie 2002, modificata prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6 din 7 ianuarie 2005;- "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. se va subroga în drepturile şi oblibaţiile ce decurg din Contractul de concesiune a serviciului de distribuţie nr. 10 din 10 octombrie 2005 şi din Licenta de distribuţie nr. 465 din 29 aprilie 2002, modificata prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16 din 7 ianuarie 2005;- "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. se va subroga în drepturile şi oblibaţiile ce decurg din Contractul de concesiune a serviciului de distribuţie nr. 7 din 7 octombrie 2005 şi din Licenta de distribuţie nr. 453 din 29 aprilie 2002, modificata prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4 din 7 ianuarie 2005. (2) Societăţile comerciale cu statut de filiala prevăzute la art. 2 alin. (1), care au ca obiect principal de activitate distributia de energie electrica, funcţionează în conformitate cu licentele eliberate de Autoritatea Naţionala de Reglementare în Domeniul Energiei şi preiau, conform obiectului lor principal de activitate, toate drepturile de operare în distributia energiei electrice aferente societatilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice supuse divizarii. (3) Filialele Societatii Comerciale "Electrica" - S.A., prevăzute la art. 1 alin. (2), preiau, conform obiectului lor principal de activitate, toate drepturile de operare în furnizarea energiei electrice aferente societatilor de distribuţie şi furnizare a energiei electrice supuse divizarii, în conformitate cu noile licente de furnizare, precum şi cu reglementarile Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, facturile de energie electrica constituind titlu executoriu.  +  Articolul 6 (1) "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridica română şi funcţionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu statutul propriu. (2) Capitalul social al "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de distribuţie în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A., supusă divizarii. (3) Capitalul social este de 299.834.610 lei, impartit în 29.983.461 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei. (4) Predarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de la "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. la "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. se fac pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării noilor societăţi comerciale de furnizare a energiei electrice în registrul comerţului. (5) "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate distributia energiei electrice, tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, extinderea automatizarii, precum şi cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate, conform Licentei de distribuţie nr. 455 din 29 aprilie 2002, modificata prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2005. (6) "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 7 (1) "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridica română, care este organizata şi funcţionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu statutul propriu. (2) Capitalul social al "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de distribuţie în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., supusă divizarii. (3) Capitalul social este de 369.755.100 lei, impartit în 36.975.510 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei. (4) Predarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de la "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. la "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. urmeaza să se faca pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării noilor societăţi comerciale de furnizare a energiei electrice în registrul comerţului. (5) "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect principal de activitate distributia energiei electrice, tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, extinderea automatizarii, precum şi cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate, conform Licentei de distribuţie nr. 465 din 29 aprilie 2002, modificata prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2005. (6) "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 8 (1) "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridica română şi funcţionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu statutul propriu. (2) Capitalul social al "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de distribuţie în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., supusă divizarii. (3) Capitalul social este de 317.051.700 lei, impartit în 31.705.170 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei. (4) Predarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de la "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. la "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. urmeaza să se faca pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării noilor societăţi comerciale de furnizare a energiei electrice în registrul comerţului. (5) "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate distributia energiei electrice, tranzitul de energie electrica prin retele proprii, dispecerizarea energiei electrice prin operator de distribuţie, modernizarea şi retehnologizarea instalaţiilor energetice existente, extinderea automatizarii, precum şi cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate, conform Licentei de distribuţie nr. 453 din 29 aprilie 2002, modificata prin Decizia Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 4 din 7 ianuarie 2005. (6) "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 9 (1) "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridica română, care se infiinteaza şi funcţionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 3. (2) Capitalul social al "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de furnizare în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A., supusă divizarii. (3) Capitalul social este de 26.001.740 lei, impartit în 2.600.174 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A., pe baza situaţiei financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2006, care va fi actualizata conform prevederilor legale. (4) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A. urmeaza să se faca pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării filialei de furnizare. (5) "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice. (6) "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 10 (1) "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridica română, care se infiinteaza şi funcţionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 4. (2) Capitalul social al "Electrica Furnizare Transilvania Sud" S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de furnizare în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A., supusă divizarii. (3) Capitalul social este de 19.911.990 lei, impartit în 1.991.199 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A., pe baza situaţiei financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2006, care va fi actualizata conform prevederilor legale. (4) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A. urmeaza să se faca pe bază de protocol de predare-preluare, finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării filialei de furnizare. (5) "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice. (6) "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 11 (1) "Electrica Furnizare Transilvania Nord" S.A. este persoana juridica română, care se infiinteaza şi funcţionează în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare şi cu statutul propriu prevăzut în anexa nr. 5. (2) Capitalul social al "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de furnizare în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Nord" - S.A., supusă divizarii. (3) Capitalul social este de 16.195.830 lei, impartit în 1.619.583 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei, şi se constituie prin preluarea de părţi din activul şi pasivul "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A., pe baza situaţiei financiare anuale intocmite la data de 31 decembrie 2006, care va fi actualizata conform prevederilor legale. (4) Preluarea părţilor din pasivul şi activul bilantier de către "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A., precum şi modificarea corespunzătoare a patrimoniului propriu al "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A. urmeaza să se faca pe bază de protocol de predare-preluare finalizat în termen de 90 de zile de la data înmatriculării filialei de furnizare. (5) "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect principal de activitate furnizarea energiei electrice. (6) "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislatia în vigoare şi cu statutul propriu.  +  Articolul 12Societăţile comerciale înfiinţate potrivit art. 1 alin. (2) preiau toate drepturile şi toate oblibaţiile ce decurg din desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice şi se subroga în drepturile şi oblibaţiile ce decurg din raporturile juridice ale activităţii de furnizare cu tertii, inclusiv în litigiile în curs ale societatilor supuse divizarii.  +  Articolul 13 (1) Personalul care desfăşoară activităţi de furnizare a energiei electrice se preia de către societăţile comerciale prevăzute la art. 1 alin. (2) şi va avea toate drepturile şi oblibaţiile stabilite prin contractul individual de muncă până la incheierea noului contract colectiv de muncă. (2) Contractul colectiv de muncă incheiat la nivelul Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. se va aplica corespunzător şi la nivelul filialelor de distribuţie a energiei electrice prevăzute la art. 2 alin. (1), precum şi la nivelul filialelor de furnizare a energiei electrice prevăzute la art. 1 alin. (2), până la incheierea unor noi contracte colective de muncă. (3) Contractul-cadru colectiv de muncă se negociaza la nivelul Societatii Comerciale "Electrica" - S.A.  +  Articolul 14Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 15În termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, urmatoarele acte normative se vor modifica în mod corespunzător: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.342/2001 privind reorganizarea Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 23 ianuarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) Hotărârea Guvernului nr. 627/2000 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Electricitate - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 iulie 2000, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Seful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlanguPreşedintele Autorităţiipentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 675.  +  Anexa 1 LISTAcuprinzand societăţile comerciale filiale de furnizare a energiei electrice din structura Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea societăţilor comerciale filiale de furnizare a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Societatea Comercială de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A.PloieştiMunicipiul Ploieşti, str. Gheorghe Doja nr. 37-39, bl. 45 F1-F2
    2.Societatea Comercială de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A.BraşovMunicipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 30
    3.Societatea Comercială de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A.Cluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27
   +  Anexa 1.1 LISTAcuprinzand agentiile de furnizare a energiei electrice din componenta societatilor comerciale filiale de furnizare a energiei electrice
               
    Nr. crt.Denumirea societăţilor comerciale filiale de furnizare a energiei electriceNr. crt.Denumirea agenţiilor de furnizare a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A.1.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice PloieştiPloieştiMunicipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 19
    2.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice TârgovişteTârgovişteMunicipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 236
    3.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice FocşaniFocşaniMunicipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 2
    4.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BuzăuBuzăuMunicipiul Buzău, str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 3
    5.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BrăilaBrăilaMunicipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 48
    6.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice GalaţiGalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 47
    2.Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A.1.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice AlbaAlba IuliaMunicipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei nr. 1
    2.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BraşovBraşovMunicipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 31
    3.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice HarghitaMiercurea-CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc,  str. Kossuth Lajos nr. 1
    4.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice SibiuSibiuMunicipiul Sibiu Str. Uzinei  nr. 1-7
    5.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice CovasnaSfântu GheorgheMunicipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9A
    6.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Târgu MureşTârgu MureşMunicipiul Târgu Mureş,  str. Tamaş Erno nr. 3
    3.Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A.1.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Cluj-NapocaCluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca,  Str. Memorandumului nr. 27
    2.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice OradeaOradeaMunicipiul Oradea, Str. Griviţei nr. 32
    3.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Baia MareBaia MareMunicipiul Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 14
    4.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BistriţaBistriţaMunicipiul Bistriţa, str. Vasile Conta nr. 11
    5.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Satu MareSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10
    6.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice ZalăuZalăuMunicipiul Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 79
   +  Anexa 2 LISTAcuprinzand societăţile comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice din structura Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Societatea Comercială de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A.PloieştiMunicipiul Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 44
    2.Societatea Comercială de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A.BraşovMunicipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 33
    3.Societatea Comercială de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.Cluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca, str. Ilie Măcelaru nr. 28 A
   +  Anexa 2.1 LISTAcuprinzand sucursalele de distribuţie a energiei electrice din componenta societatilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electrice
               
    Nr. crt.Denumirea societăţilor comerciale filiale de distribuţie a energiei electriceNr. crt.Denumirea sucursalelor de distribuţie a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Muntenia Nord" - S.A.1.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice PloieştiPloieştiMunicipiul Ploieşti, str. Mărăşeşti nr. 44
    2.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice TârgovişteTârgovişteMunicipiul Târgovişte, Calea Domnească nr. 236
    3.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice FocşaniFocşaniMunicipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 2
    4.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice BuzăuBuzăuMunicipiul Buzău, str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 3
    5.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice BrăilaBrăilaMunicipiul Brăila, str. Plevna nr. 23
    6.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice GalaţiGalaţiMunicipiul Galaţi, str. Nicolae Bălcescu nr. 35 A
    2.Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Sud" - S.A.1.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice AlbaAlba IuliaMunicipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei nr. 1
    2.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice BraşovBraşovMunicipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 32
    3.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice HarghitaMiercurea-CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 1
    4.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice SibiuSibiuMunicipiul Sibiu, Str. Uzinei nr. 1-7
    5.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice CovasnaSfântu GheorgheMunicipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9 A
    6.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice MureşTârgu MureşMunicipiul Târgu Mureş, str. Călăraşilor nr. 103
    3.Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice "Electrica Distribuţie Transilvania Nord" - S.A.1.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Cluj-NapocaCluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27
    2.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice OradeaOradeaMunicipiul Oradea, Str. Griviţei nr. 32
    3.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Baia MareBaia MareMunicipiul Baia Mare, Str. Victoriei nr. 64
    4.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice BistriţaBistriţaMunicipiul Bistriţa, str. Vasile Conta nr. 11
    5.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice Satu MareSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10
    6.Sucursala de Distribuţie a Energiei Electrice ZalăuZalăuMunicipiul Zalău, str. Mihai Viteazu nr. 79
   +  Anexa 3 STATUTULSocietatii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridica, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. (2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanand de la societatea comerciala se vor menţiona denumirea societatii comerciale, forma juridica societate pe acţiuni, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare.Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, datele mai sus menţionate vor fi publicate şi pe pagina de internet a societatii.  +  Articolul 2Forma juridica"Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este persoana juridica română având forma juridica de societate comerciala pe acţiuni, în sistem unitar, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. are sediul principal în municipiul Ploiesti, str. Gheorghe Doja nr. 37-39, bl. 45 F1-F2, judeţul Prahova. (2) La data infiintarii "Electrica Furnizare Muntenia Nord" S.A. are în componenta şase agentii de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 3.1 la prezentul statut.  +  Articolul 4DurataDurata "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este nelimitata, începând cu data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul"Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. are ca scop asigurarea serviciului de comercializare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestări de servicii.  +  Articolul 6Obiectul de activitate"Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:1. comercializarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; cod CAEN 4013;2. achizitia de energie electrica; cod CAEN 5170;3. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin retele proprii; cod CAEN 5170;4. realizarea de investitii pentru dezvoltari şi retehnologizari; cod CAEN 4525, 7011;5. masurarea energiei electrice;6. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;7. colaborarea cu agentii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; cod CAEN 3220;8. instruirea, testarea psihologica şi perfectionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi receptie a lucrărilor la instalatiile electrice;9. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile specifice desfăşurate; cod CAEN 7513;10. operaţiuni de comision şi de intermediere; cod CAEN 6522;11. audit, inspecţii, expertize, receptii în domeniul calităţii agentiilor de comercializare şi al instalaţiilor; cod CAEN 7430;12. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; cod CAEN 7420;13. intocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obtinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societatii; cod CAEN 7512;14. eficientizarea utilizarii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investitii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru inlocuirea energiei termice cu energia electrica; cod CAEN 4012; 4032;15. participarea la targuri şi expozitii interne şi internationale; cod CAEN 7484;16. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza; cod CAEN 5170;17. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internationale; cod CAEN 9111;18. desfăşurarea de activităţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protectia proprietăţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; cod CAEN 9251;19. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicatii în unitatile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;20. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicatii pentru cerinţele interne şi internationale;21. elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22. cooperare economica internationala; cod CAEN 6523;23. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori straine, de drept privat; cod CAEN 6523;24. vanzarea, darea în locatie şi inchirierea de spatii, terenuri şi bunuri ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpararea, preluarea în locatie şi inchirierea de spatii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cod CAEN 7012; 7020;25. prestări de servicii pentru facturarea şi incasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; cod CAEN 7484;26. construcţia, administrarea, cumpararea şi vanzarea de locuinte, construcţia şi administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu în camine de nefamilisti şi în locuinte de interventie; cod CAEN 7011, 7012;27. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; cod CAEN 6521.  +  Capitolul III Capitalul social, actiunile  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social al "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de furnizare în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Muntenia Nord" - S.A. din care provine. (2) Capitalul social al "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. este de 26.001.740 lei, se constituie în baza situaţiei financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2006 şi este impartit în 2.600.174 de acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei. (3) Capitalul social este detinut în proportie de 88% de către Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi în proportie de 12% de către Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. şi este varsat integral. (4) Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. sunt actionari la "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A. şi îşi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii. (2) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) incorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creante lichide şi exigibile asupra societatii cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinara a acţionarilor, după caz, potrivit legii. (4) Hotărârea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu incepere din ziua publicarii. (5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii. (6) Capitalul social poate fi redus prin: a) micsorarea numarului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) dobandirea propriilor acţiuni, urmata de anularea lor; d) alte procedee prevăzute de lege. (7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinara a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea societatii. (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 9Actiunile (1) Drepturile şi oblibaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (3) Actiunile trebuie să poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie. (4) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală extraordinara a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. (5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul societatii, sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie. (6) Modificările care se opereaza în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (7) Asupra acţiunilor emise de către societate se pot constitui garantii reale mobiliare şi pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii. (8) Persoanele fizice sau juridice, române ori straine, vor putea detine acţiuni ale societatii, potrivit reglementarilor în vigoare. (9) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în forma dematerializata poate fi tranzactionat pe o piaţa reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare în conformitate cu legislatia pieţei de capital.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare actiune subscrisa şi varsata de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală ordinara a acţionarilor şi, respectiv, în adunarea generală extraordinara a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut. (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut. (3) În cazul trecerii acţiunilor în proprietatea altor persoane, drepturile şi oblibaţiile aferente le urmeaza. (4) Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat în condiţiile în care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acţiuni. (5) Oblibaţiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita acţiunilor pe care le deţin. (6) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilor (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscand decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. (2) Cesiunea parţială sau totala a acţiunilor între actionari sau către terti se efectueaza în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de societate se realizează prin declaratie facuta în registrul acţionarilor, subscrisa de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie şi sa faca publică pierderea acestora în presa în cel puţin două ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul principal al societatii. (2) Actiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Actionarul va putea obtine un duplicat al acţiunilor pierdute, conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Reprezentarea (1) Interesele societatii în adunarea generală ordinara vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Reprezentantii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiti şi revocati de către Societatea Comerciala "Electrica" S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. în calitate de actionari.  +  Articolul 15Atribuţiile adunarii generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor societatii este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri. (2) Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală ordinara a acţionarilor are urmatoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societatii; b) numeste şi revoca membrii consiliului de administratie şi stabileste nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a acestora; c) stabileste nivelul indemnizatiei cuvenite membrilor consiliului de administratie şi ai secretariatului consiliului de administratie/adunarii generale ordinare, precum şi limitele generale ale indemnizatiilor/remuneratiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administratie şi directorilor, conform dispoziţiilor legale; d) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administratie; e) aproba regulamentul de organizare şi functionare a consiliului de administratie; f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, pozitia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii; g) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către acestia societatii; h) numeste şi revoca auditorul financiar şi fixeaza durata minima a contractului de audit financiar; i) aproba sau modifica situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie şi ale auditorului financiar; j) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exercitiul financiar următor; k) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate cu respectarea dispoziţiilor legale şi aproba repartizarea profitului conform legii; l) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garantiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) reglementeaza dreptul de preemptiune al acţionarilor şi al salariatilor societatii cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui numar de acţiuni proprii; o) are actiunea în raspundere contra administratorilor, directorilor, precum şi auditorilor financiari pentru daune cauzate de către acestia societatii prin incalcarea indatoririlor lor; p) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. (4) Pentru atribuţiile menţionate adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decat în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (5) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele: a) schimbarea formei juridice; b) mutarea sediului; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice ori persoane juridice din tara sau din strainatate; f) dizolvarea şi dizolvarea anticipata; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numarului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializata în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; j) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; k) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; l) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtator sau a acţiunilor la purtator în acţiuni nominative; m) înfiinţarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridica, în conformitate cu prevederile legale; n) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a acţionarilor. (6) Pentru atribuţiile adunarii generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 16Convocarea adunarii generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoaca de către consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispozitiile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilita, cu posibilitatea aplicarii şi a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Convocarea va cuprinde locul şi data tinerii adunarii generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă şi textul integral al statutului. (6) Adunarea generală a acţionarilor se intruneste la sediul societatii sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 17Organizarea adunarii generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii care deţin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentat în adunare. (2) La a doua convocare adunarea generală ordinara poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor reprezentand trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la a doua convocare, este necesară prezenta acţionarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) În ziua şi la ora stabilite în convocatorul sedintei, adunarea generală a acţionarilor va fi deschisa de preşedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul. (5) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretariat care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicand capitalul social pe care îl reprezinta fiecare şi indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege şi de statut. Totodata, va incheia procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor. (6) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor va fi semnat de reprezentantii acţionarilor societatii desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de către membrii secretariatului. (7) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat de reprezentantii acţionarilor şi de membrii secretariatului. (8) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a acţionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acţionarilor, precum şi mandatele/mandatele speciale ale reprezentantilor în adunarea generală a acţionarilor, mandataţi. (9) La sedintele ordinare şi extraordinare ale adunarii generale a acţionarilor vor fi invitati şi reprezentantii sindicatului şi/sau reprezentantii salariatilor, acestia neavand drept de vot. (10) Adunarea generală a acţionarilor va putea desemna dintre angajatii societatii unul sau mai mulţi secretari tehnici care să indeplineasca atribuţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale. (11) Directorii şi membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la sedintele adunarii generale a acţionarilor.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunarii generale a acţionarilor se iau prin vot deschis. (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a caror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor/mandatelor speciale. (3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare. (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal. (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie şi a auditorilor interni, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control al societatii. (6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunarii generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dacă societatea detine o pagina de internet proprie rezultatele se vor publică şi pe aceasta pagina, în termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale; la cererea adunarii generale a acţionarilor pot fi publicate pe pagina de internet şi alte documente în conformitate cu dispozitiile legale. (7) Hotărârile adunarii generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor menţionate mai sus. (8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva. (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpararea acţiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicarii hotărârii adunarii generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptarii hotărârii, după caz.  +  Capitolul V Consiliul de administratie  +  Articolul 19Organizare (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, care este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, precum şi cu supravegherea activităţii directorilor, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocati, după caz, de adunarea generală ordinara a societatii. (3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de acţionar. (4) În situaţia în care se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală ordinara a acţionarilor propune un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului sau. (5) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii sau la locul stabilit prin convocator, cel puţin o dată la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, a cel puţin 2 membri ai consiliului de administratie sau a directorului general. (6) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementarilor legale în vigoare. (7) Preşedintele consiliului de administratie coordonează activitatea consiliului şi raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a acţionarilor. În lipsa acestuia consiliul de administratie poate insarcina pe un alt membru al consiliului de administratie pentru indeplinirea functiei de presedinte. (8) Preşedintele numeste un secretariat fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia. (9) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societatii, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului. (10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar hotărârile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi. (11) Convocarea consiliului de administratie va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta şi ordinea de zi, transmise cu cel puţin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza într-un proces-verbal al sedintei, care se înregistrează într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie. (12) Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de sedinta şi de către cel puţin un alt administrator, precum şi de membrii secretariatului. (13) Pe baza procesului-verbal secretariatul consiliului de administratie redacteaza hotărârea acestuia, care se semneaza de către presedinte. (14) Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiti şi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. (15) Directorul general şi ceilalti directori cărora li s-a delegat conducerea societatii de către consiliul de administratie vor incheia un contract de mandat cu consiliul de administratie. (16) În relatiile cu tertii şi în justiţie societatea este reprezentata de directorul general, pe baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie, iar membrii consiliului de administratie păstrează atributia de reprezentare a societatii în raporturile cu directorii, împreună sau separat. (17) Preşedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziţia acţionarilor şi a auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii. (18) Membrii consiliului de administratie trebuie să accepte în mod expres aceasta calitate şi trebuie să incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. (19) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocati. (20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (21) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (22) În cazul societatilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, consiliul de administratie poate crea mai multe comitete consultative, conform prevederilor legale. Consiliul de administratie este obligat sa infiinteze comitetul consultativ de audit, format din cel puţin doi membri din consiliul de administratie, iar unul dintre acestia să aibă experienta în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuţiile şi competentele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale. (23) Este interzisa creditarea de către societate a administratorilor acesteia, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administratie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorica şi regulamentul de organizare şi functionare ale societatii; b) deleaga conducerea societatii directorului general şi celorlalţi directori; c) aproba nivelul asigurarilor de risc profesional pentru directorul general şi directorii societatii, precum şi indemnizatia/remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie şi directorii societatii, conform limitelor generale stabilite de adunarea generală ordinara a acţionarilor; d) incheie acte juridice prin care să dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba competentele pentru sediile secundare fără personalitate juridica, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societatii; f) aproba incheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat această competenţă; g) prezinta auditorilor interni şi financiari, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale ordinare a acţionarilor, situaţia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale; h) supune anual adunarii generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; i) convoaca adunarea generală extraordinara a acţionarilor ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor legale; j) aproba incheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; k) stabileste drepturile, oblibaţiile şi responsabilitatile personalului societatii, conform structurii organizatorice aprobate; l) stabileste competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garantiilor; m) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de productie; n) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii; o) stabileste şi aproba politici pentru protectia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale în vigoare; p) stabileste tactica şi strategia de marketing; r) stabileste şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificari în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; s) negociaza contractul colectiv de muncă, prin mandatarea directorului general;ş) stabileste şi aproba nivelul indemnizatiei pentru secretariatul consiliului de administratie; t) depune în termen de 15 zile de la data adunarii generale a acţionarilor la registrul comerţului copii pe suport hartie şi în forma electronică sau numai în forma electronică, cu atasarea raportului auditorilor financiari şi a procesului-verbal al adunarii generale, conform prevederilor legale, şi confirma depunerea acestor acte prin publicarea unui anunt în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;ţ) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau prevăzute de legislatia în vigoare.B. Competentele consiliului de administratie care nu pot fi delegate directorilor societatii: a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificarii financiare; c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activităţii directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunarii generale ordinare a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii; g) atribuţiile primite de către consiliul de administratie din partea adunarii generale ordinare.C. Directorul general al societatii1. Directorul general al societatii conduce şi reprezinta societatea în relatiile cu tertii şi în justiţie, în baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie.2. Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii directorului general în cazul societatilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară.3. Directorul general al societatii numeste şi revoca cu avizul consiliului de administratie organele de conducere ale sediilor secundare fără personalitate juridica.4. Atribuţiile directorilor societatii sunt stabilite prin deciziile consiliului de administratie şi regulamentul de organizare şi functionare a societatii, aprobat de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale şi statutare.D. Directorii societatii1. Directorii societatilor pe acţiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societatii, pe domenii de activitate, de către consiliul de administratie.Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnica a postului ocupat în cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe acţiuni.2. Modul de organizare a activităţii directorilor, precum şi atribuţiile lor sunt stabilite prin deciziile consiliului de administratie şi regulamentul de organizare şi functionare a societatii, aprobat de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale şi statutare.3. Directorii vor instiinta consiliul de administratie cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atribuţiilor lor.4. Directorii unei societăţi pe acţiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, auditori interni ori asociaţi cu raspundere nelimitata în alte societăţi concurente sau având acelasi obiect de activitate şi nici nu vor putea exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii şi raspunderii pentru daune.5. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea obligaţiilor lor şi au obligaţia de a informa consiliul de administratie în mod regulat cu privire la modul în care şi-au desfăşurat activitatea şi şi-au indeplinit atribuţiile, ei putand fi revocati oricand de către consiliul de administratie.6. Directorii vor fi inregistrati la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii consiliului de administratie care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor, în limitele obiectului de activitate al societatii şi în baza atribuţiilor delegate de consiliul de administratie şi adunarea generală a acţionarilor, în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Auditul financiar, auditul intern (1) Gestiunea societatii este controlata de adunarea generală a acţionarilor, de auditori financiari externi şi de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Auditorii financiari externi au urmatoarele atribuţii principale: a) verifica dacă situaţiile financiare sunt intocmite în conformitate cu Standardele internationale de contabilitate (S.I.C.) şi cu Standardele internationale de raportare financiară (S.I.R.F.); b) controlează, la incheierea exercitiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, bilantul contabil şi contul de profit şi pierdere, prezentand adunarii generale a acţionarilor un raport scris; c) raporteaza dacă informaţiile din documentele financiare prezinta corect situaţia activului şi pasivului din cadrul societatii, pozitia financiară a societatii, situaţia capitalurilor proprii la data bilantului contabil, rezultatele financiare ale societatii pentru anul incheiat şi modul în care a fost ţinuta contabilitatea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d) verifica conformitatea registrelor contabile şi a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare; e) verifica conformitatea situaţiilor financiare cu registrele contabile. (3) Auditorii financiari interni au urmatoarele obligaţii principale: a) verifica, în cursul exercitiului financiar, modul de gospodarire a mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă, informand consiliul de administratie asupra neregulilor constatate; b) controlează operaţiunile de lichidare ale societatii; c) prezinta adunarii generale a acţionarilor pozitia lor referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societatii; d) efectueaza lunar şi ori de cate ori este nevoie inspecţii la casieriile societatii, verificand titlurile sau valorile aflate în proprietatea societatii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit; e) iau parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; f) constata depunerea în mod regulat a garantiei din partea administratorilor; g) urmaresc respectarea de către administratori şi lichidatori a prevederilor statutului societatii şi ale legislaţiei în vigoare. (4) Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administratie ori de cate ori considera necesar, atunci când constata incalcarea dispoziţiilor statutare şi legale. (5) Atribuţiile, drepturile şi oblibaţiile auditorilor financiari externi şi interni se completeaza cu dispozitiile legale în materie.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 22Finantarea activităţii propriiPentru indeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite, societatea utilizeaza sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exercitiul financiarExercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societatii în registrul comerţului.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul societatii este numit, angajat şi concediat de către directorul general. (2) Angajarea şi concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridica a societatii se fac de către conducatorul sediilor secundare, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată. (3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilantul contabil (1) Societatea va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (2) Situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileste în condiţiile legii. (2) Profitul societatii ramas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunarii generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Societatea îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate în condiţiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotari în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea va tine în condiţiile prevăzute de lege toate registrele, prin grija consiliului de administratie, a membrilor secretariatului consiliului de administratie şi a auditorilor interni.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii  +  Articolul 29Asocierea (1) Societatea poate constitui singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori straine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut. (2) Societatea poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinata realizării scopului şi obiectului sau de activitate. (3) Condiţiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridice (1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în temeiul hotărârii adunarii generale extraordinare a acţionarilor şi cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevăzute de lege. (2) Transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Societatii Comerciale "Electrica" - S.A. şi a Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de actionari, prin reprezentantii săi mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat. (3) Noua societate comerciala va îndeplini formalitatile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societatilor comerciale.  +  Articolul 31Dizolvarea, fuziunea şi divizarea (1) Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societatii se vor efectua cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor în materie.A. Dizolvarea va avea loc în urmatoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulitatii; c) hotărârea adunarii generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumatati din capitalul social subscris, constatata de consiliul de administratie, prin pierderea activului net al societatii, determinat ca diferenţa între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind insolventa; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Hotărârea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.B. Fuziunea şi divizarea1. Fuziunea şi divizarea societatii se aproba prin hotărârea adunarii generale extraordinare.2. Consiliul de administratie are obligaţia de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizarii societatii un proiect de fuziune sau divizare, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 32Lichidarea (1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea societatii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33Litigiile (1) Litigiile de orice fel aparute între societate şi persoane fizice sau juridice, române ori straine, sunt de competenţa instanţelor judecătorești de drept comun. (2) Litigiile nascute din raporturile comerciale pot fi solutionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul IX Dispozitii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementari legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale.  +  Anexa 3.1 LISTAcuprinzand agentiile de furnizare a energiei electrice din componenta Societatii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Muntenia Nord" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea agenţiilor de furnizare a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice PloieştiPloieştiMunicipiul Ploieşti, str. Mihai Bravu nr. 19
    2.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice TârgovişteTârgovişteMunicipiul Târgovişte, Str. Gimnaziului nr. 15
    3.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice FocşaniFocşaniMunicipiul Focşani, Bd. Independenţei nr. 2
    4.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BuzăuBuzăuMunicipiul Buzău, str. Mareşal Alexandru Averescu nr. 3
    5.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BrăilaBrăilaMunicipiul Brăila, Calea Călăraşilor nr. 48
    6.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice GalaţiGalaţiMunicipiul Galaţi, Str. Basarabiei nr. 47
   +  Anexa 4 STATUTULSocietatii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice"Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A., filiala a SocietatiiComerciale de Distribuţie şi Furnizare a EnergieiElectrice "Electrica" - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridica, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. (2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanand de la societatea comerciala se vor menţiona denumirea societatii comerciale, societate pe acţiuni, forma juridica, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare.Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, datele mai sus menţionate vor fi publicate şi pe pagina de internet a societatii.  +  Articolul 2Forma juridica"Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. este persoana juridica română având forma juridica de societate comerciala pe acţiuni, în sistem unitar, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. are sediul principal în municipiul Brasov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 30, judeţul Brasov. (2) La data infiintarii "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. are în componenta şase agentii de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 4.1 la prezentul statut.  +  Articolul 4DurataDurata "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. este nelimitata, începând cu data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul"Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. are ca scop asigurarea serviciului de comercializare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestări de servicii.  +  Articolul 6Obiectul de activitate"Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. are ca obiect de activitate:1. comercializarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; cod CAEN 4013;2. achizitia de energie electrica; cod CAEN 5170;3. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin retele proprii; cod CAEN 5170;4. realizarea de investitii pentru dezvoltari şi retehnologizari; cod CAEN 4525, 7011;5. masurarea energiei electrice;6. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;7. colaborarea cu agentii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; cod CAEN 3220;8. instruirea, testarea psihologica şi perfectionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi receptie a lucrărilor la instalatiile electrice;9. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile specifice desfăşurate; cod CAEN 7513;10. operaţiuni de comision şi de intermediere; cod CAEN 6522;11. audit, inspecţii, expertize, receptii în domeniul calităţii agentiilor de comercializare şi al instalaţiilor; cod CAEN 7430;12. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; cod CAEN 7420;13. intocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obtinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societatii; cod CAEN 7512;14. eficientizarea utilizarii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investitii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru inlocuirea energiei termice cu energia electrica; cod CAEN 4012, 4032;15. participarea la targuri şi expozitii interne şi internationale; cod CAEN 7484;16. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza; cod CAEN 5170;17. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internationale; cod CAEN 9111;18. desfăşurarea de activităţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protectia proprietăţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; cod CAEN 9251;19. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicatii în unitatile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;20. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicatii pentru cerinţele interne şi internationale;21. elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22. cooperare economica internationala; cod CAEN 6523;23. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori straine, de drept privat; cod CAEN 6523;24. vanzarea, darea în locatie şi inchirierea de spatii, terenuri şi bunuri ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpararea, preluarea în locatie şi inchirierea de spatii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii, cod CAEN 7012, 7020;25. prestări de servicii pentru facturarea şi incasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; cod CAEN 7484;26. construcţia, administrarea, cumpararea şi vanzarea de locuinte, construcţia şi administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu în camine de nefamilisti şi în locuinte de interventie; cod CAEN 7011, 7012;27. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; cod CAEN 6521.  +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social al "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de furnizare în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Transilvania Sud" - S.A. (2) Capitalul social al "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. este de 19.911.990 lei, se constituie în baza situaţiei financiare anuale incheiate la data de 31 decembrie 2006 şi este impartit în 1.991.199 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei. (3) Capitalul social este detinut în proportie de 88% de către Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi în proportie de 12% de către Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. şi este varsat integral. (4) Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. sunt actionari la "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A. şi îşi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii. (2) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) incorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creante lichide şi exigibile asupra societatii cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinara a acţionarilor, după caz, potrivit legii. (4) Hotărârea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu incepere din ziua publicarii. (5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii. (6) Capitalul social poate fi redus prin: a) micsorarea numarului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) dobandirea propriilor acţiuni, urmata de anularea lor; d) alte procedee prevăzute de lege. (7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinara a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea societatii. (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 9Actiunile (1) Drepturile şi oblibaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (3) Actiunile trebuie să poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie. (4) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală extraordinara a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. (5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul societatii, sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie. (6) Modificările care se opereaza în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (7) Asupra acţiunilor emise de către societate se pot constitui garantii reale mobiliare şi pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii. (8) Persoanele fizice sau juridice, române ori straine, vor putea detine acţiuni ale societatii, potrivit reglementarilor în vigoare. (9) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în forma dematerializata poate fi tranzactionat pe o piaţa reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare în conformitate cu legislatia pieţei de capital.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare actiune sbscrisa şi varsata de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală ordinara a acţionarilor şi, respectiv, în adunarea generală extraordinara a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut. (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut. (3) În cazul trecerii acţiunilor în proprietatea altor persoane drepturile şi oblibaţiile aferente le urmeaza. (4) Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat în condiţiile în care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acţiuni. (5) Oblibaţiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita acţiunilor pe care le deţin. (6) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilor (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscand decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. (2) Cesiunea parţială sau totala a acţiunilor între actionari sau către terti se efectueaza în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de societate se realizează prin declaratie facuta în registrul acţionarilor, subscrisa de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii unor acţiuni proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie şi sa faca publică pierderea acestora în presa în cel puţin două ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul principal al societatii. (2) Actiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Actionarul va putea obtine un duplicat al acţiunilor pierdute, conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Reprezentarea (1) Interesele societatii în adunarea generală ordinara vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Reprezentantii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiti şi revocati de către Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. în calitate de actionari.  +  Articolul 15Atribuţiile adunarii generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor societatii este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri. (2) Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală ordinara a acţionarilor are urmatoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societatii; b) numeste şi revoca membrii consiliului de administratie şi stabileste nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a acestora; c) stabileste nivelul indemnizatiei cuvenite membrilor consiliului de administratie şi ai secretariatului consiliului de administratie/adunarii generale ordinare, precum şi limitele generale ale indemnizatiilor/remuneratiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administratie şi directorilor, conform dispoziţiilor legale; d) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administratie; e) aproba regulamentul de organizare şi functionare al consiliului de administratie; f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, pozitia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii; g) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către acestia societatii; h) numeste şi revoca auditorul financiar şi fixeaza durata minima a contractului de audit financiar; i) aproba sau modifica situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie şi ale auditorului financiar; j) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exercitiul financiar următor; k) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate cu respectarea dispoziţiilor legale şi aproba repartizarea profitului conform legii; l) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garantiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) reglementeaza dreptul de preemptiune al acţionarilor şi al salariatilor societatii cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui numar de acţiuni proprii; o) are actiunea în raspundere contra administratorilor, directorilor, precum şi auditorilor financiari pentru daune cauzate de către acestia societatii prin incalcarea indatoririlor lor; p) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. (4) Pentru atribuţiile menţionate adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decat în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (5) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele: a) schimbarea formei juridice; b) mutarea sediului; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice sau persoane juridice din tara sau din strainatate; f) dizolvarea şi dizolvarea anticipata; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numarului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializata în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; j) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; k) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; l) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtator sau a acţiunilor la purtator în acţiuni nominative; m) înfiinţarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridica în conformitate cu prevederile legale; n) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a acţionarilor. (6) Pentru atribuţiile adunarii generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat/ mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 16Convocarea adunarii generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoaca de către consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispozitiile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilita, cu posibilitatea aplicarii şi dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Convocarea va cuprinde locul şi data tinerii adunarii generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă şi textul integral al statutului. (6) Adunarea generală a acţionarilor se intruneste la sediul societatii sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 17Organizarea adunarii generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentat în adunare. (2) La a doua convocare adunarea generală ordinara poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor reprezentand trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la a doua convocare a adunarii generale extraordinare este necesară prezenta acţionarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) În ziua şi la ora stabilite în convocatorul sedintei, adunarea generală a acţionarilor va fi deschisa de preşedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul. (5) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretariat care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicand capitalul social pe care îl reprezinta fiecare şi indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege şi de statut.Totodata va incheia procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor. (6) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor va fi semnat de reprezentantii acţionarilor societatii desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de către membrii secretariatului. (7) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat de reprezentantii acţionarilor şi de către membrii secretariatului. (8) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a acţionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acţionarilor, precum şi mandatele/mandatele speciale ale reprezentantilor în adunarea generală a acţionarilor mandataţi. (9) La sedintele ordinare şi extraordinare ale adunarii generale a acţionarilor vor fi invitati şi reprezentantii sindicatului şi/sau reprezentantii salariatilor, acestia neavand drept de vot. (10) Adunarea generală a acţionarilor va putea desemna dintre angajatii societatii unul sau mai mulţi secretari tehnici care să indeplineasca atribuţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale. (11) Directorii şi membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la sedintele adunarii generale a acţionarilor.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunarii generale a acţionarilor se iau prin vot deschis. (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a caror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor/mandatelor speciale. (3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare. (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal. (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie şi a auditorilor interni, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control al societatii. (6) Pentru a fi opozabile tertilor hotărârile adunarii generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dacă societatea detine o pagina de internet proprie rezultatele se vor publică şi pe aceasta pagina în termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale; la cererea adunarii generale a acţionarilor pot fi publicate pe pagina de internet şi alte documente în conformitate cu dispozitiile legale. (7) Hotărârile adunarii generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor menţionate mai sus. (8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii chiar şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva. (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpararea acţiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicarii hotărârii adunarii generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptarii hotărârii, după caz.  +  Capitolul V Consiliul de administratie  +  Articolul 19Organizare (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, care este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, precum şi cu supravegherea activităţii directorilor, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani şi revocati, după caz, de adunarea generală ordinara a societatii. (3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de acţionar. (4) În situaţia în care se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală ordinara a acţionarilor propune un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului sau. (5) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii sau la locul stabilit prin convocator, cel puţin o dată la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, a cel puţin 2 membri ai consiliului de administratie sau a directorului general. (6) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementarilor legale în vigoare. (7) Preşedintele consiliului de administratie coordonează activitatea consiliului şi raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a acţionarilor. În lipsa acestuia consiliul de administratie poate insarcina pe un alt membru al consiliului de administratie pentru indeplinirea functiei de presedinte. (8) Preşedintele numeste un secretariat fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia. (9) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societatii, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului. (10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar hotărârile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi. (11) Convocarea consiliului de administratie va cuprinde: data, locul unde se va tine sedinta şi ordinea de zi, cu cel puţin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza într-un proces-verbal al sedintei, care se înregistrează într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie. (12) Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de sedinta şi de către cel puţin un alt administrator, precum şi de membrii secretariatului. (13) Pe data procesului-verbal secretariatul consiliului de administratie redacteaza hotărârea acestuia, care se semneaza de presedinte. (14) Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiti şi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. (15) Directorul general şi ceilalti directori cărora li s-a delegat conducerea societatii de către consiliul de administratie vor incheia un contract de mandat cu consiliul de administratie. (16) În relatiile cu tertii şi în justiţie societatea este reprezentata de directorul general, pe baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie, iar membrii consiliului de administratie păstrează atributia de reprezentare a societatii în raporturile cu directorii, împreună sau separat. (17) Preşedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziţia acţionarilor şi auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii. (18) Membrii consiliului de administratie trebuie să accepte în mod expres aceasta calitate şi trebuie să incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. (19) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocati. (20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (21) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (22) În cazul societatilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, consiliul de administratie poate crea mai multe comitete consultative conform prevederilor legale. Consiliul de administratie este obligat sa infiinteze comitetul consultativ de audit, format din cel puţin doi membri ai consiliului de administratie, iar unul dintre acestia să aibă experienta în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuţiile şi competentele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale. (23) Este interzisa creditarea de către societate a administratorilor acesteia conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administratie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorica şi regulamentul de organizare şi functionare al societatii; b) deleaga conducerea societatii directorului general şi celorlalţi directori; c) aproba nivelul asigurarilor de risc profesional pentru directorul general şi directorii societatii, precum şi indemnizatia/remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie şi directorii societatii, conform limitelor generale stabilite de adunarea generală ordinara a acţionarilor; d) incheie acte juridice prin care să dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba competentele pentru sediile secundare fără personalitate juridica, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societatii; f) aproba incheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat această competenţă; g) prezinta auditorilor interni şi financiari, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale ordinare a acţionarilor, situaţia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale; h) supune anual adunarii generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; i) convoaca adunarea generală extraordinara a acţionarilor ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor legale; j) aproba incheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; k) stabileste drepturile, oblibaţiile şi responsabilitatile personalului societatii, conform structurii organizatorice aprobate; l) stabileste competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garantiilor; m) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de productie; n) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii; o) stabileste şi aproba politici pentru protectia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale în vigoare; p) stabileste tactica şi strategia de marketing; r) stabileste şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificari în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; s) negociaza contractul colectiv de muncă prin mandatarea directorului general;ş) stabileste şi aproba nivelul indemnizatiei pentru secretariatul consiliului de administratie; t) depune în termen de 15 zile de la data adunarii generale a acţionarilor la registrul comerţului copii pe suport hartie şi în forma electronică sau numai în forma electronică, cu atasarea raportului auditorului/auditorilor financiari şi a procesului-verbal al adunarii generale, conform prevederilor legale, şi confirma depunerea acestor acte prin publicarea unui anunt în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;ţ) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.B. Competentele consiliului de administratie care nu pot fi delegate directorilor societatii: a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificarii financiare; c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activităţii directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunarii generale ordinare a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii; g) atribuţiile primite de către consiliul de administratie din partea adunarii generale ordinare.C. Directorul general al societatii1. Directorul general al societatii conduce şi reprezinta societatea în relatiile cu tertii şi în justiţie, în baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie.2. Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii directorului general, în cazul societatilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară.3. Directorul general al societatii numeste şi revoca cu avizul consiliului de administratie organele de conducere ale sediilor secundare fără personalitate juridica.4. Atribuţiile directorilor societatii sunt stabilite prin deciziile consiliului de administratie şi regulamentul de organizare şi functionare a societatii, aprobat de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale şi statutare.D. Directorii societatii1. Directorii societatilor pe acţiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societatii, pe domenii de activitate, de către consiliul de administratie.Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnica a postului ocupat în cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe acţiuni.2. Modul de organizare al activităţii directorilor, precum şi atribuţiile lor sunt stabilite prin deciziile consiliului de administratie şi regulamentul de organizare şi functionare a societatii, aprobat de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale şi statutare.3. Directorii vor instiinta consiliul de administratie de toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atribuţiilor lor.4. Directorii unei societăţi pe acţiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, auditori interni ori asociaţi cu raspundere nelimitata în alte societăţi concurente sau având acelasi obiect de activitate şi nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau al altei persoane, sub pedeapsa revocarii şi raspunderii pentru daune.5. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea obligaţiilor lor şi au obligaţia de a informa consiliul de administratie în mod regulat cu privire la modul cum şi-au desfăşurat activitatea şi şi-au indeplinit atribuţiile, ei putand fi revocati oricand de către consiliul de administratie.6. Directorii vor fi inregistrati la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii consiliului de administratie care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor în limitele obiectului de activitate al societatii şi în baza atribuţiilor delegate de consiliul de administratie şi adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Auditul financiar, auditul intern (1) Gestiunea societatii este controlata de adunarea generală a acţionarilor, de auditori financiari externi şi de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Auditorii financiari externi au urmatoarele atribuţii principale: a) verifica dacă situaţiile financiare sunt intocmite în conformitate cu Standardele internationale de contabilitate (S.I.C.) şi cu Standardele internationale de raportare financiară (S.I.R.F:); b) controlează, la incheierea exercitiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, bilantului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentand adunarii generale a acţionarilor un raport scris; c) raporteaza dacă informaţiile din documentele financiare prezinta corect situaţia activului şi pasivului din cadrul societatii, pozitia financiară a societatii, situaţia capitalurilor proprii la data bilantului contabil, rezultatele financiare ale societatii pentru anul incheiat şi modul în care a fost ţinuta contabilitatea cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d) verifica conformitatea registrelor contabile şi a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare; e) verifica conformitatea situaţiilor financiare cu registrele contabile. (3) Auditorii financiari interni au urmatoarele obligaţii principale: a) verifica, în cursul exercitiului financiar, modul de gospodarire a mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă, informand consiliul de administratie asupra neregulilor constatate; b) controlează operaţiunile de lichidare ale societatii; c) prezinta adunarii generale a acţionarilor pozitia lor, referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societatii; d) efectueaza, lunar şi ori de cate ori este nevoie, inspecţii la casieriile societatii, verificand titlurile sau valorile aflate în proprietatea societatii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit; e) iau parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; f) constata depunerea în mod regulat a garantiei din partea administratorilor; g) urmaresc respectarea de către administratori şi lichidatori a prevederilor statutului societatii şi ale legislaţiei în vigoare. (4) Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administratie ori de cite ori considera necesar atunci când constata incalcarea dispoziţiilor statutare şi legale. (5) Atribuţiile, drepturile şi oblibaţiile auditorilor financiari externi şi interni se completeaza cu dispozitiile legale în materie.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 22Finantarea activităţii propriiPentru indeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exercitiul financiarExercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se incheie la data de 31 decembrie a fiecarui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societatii în registrul comerţului.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul societatii este numit, angajat şi concediat de către directorul general. (2) Angajarea şi concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridica a societatii se fac de către conducatorul sediilor secundare, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată. (3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilantul contabil (1) Societatea va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (2) Situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileste în condiţiile legii. (2) Profitul societatii ramas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunarii generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Societatea îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate în condiţiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotari în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea va tine, în condiţiile prevăzute de lege, toate registrele, prin grija consiliului de administratie, a membrilor secretariatului consiliului de administratie şi a auditorilor interni.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii  +  Articolul 29Asocierea (1) Societatea poate constitui singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori straine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut. (2) Societatea poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinata realizării scopului şi obiectului sau de activitate. (3) Condiţiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridice (1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în temeiul hotărârii adunarii generale extraordinare a acţionarilor şi cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevăzute de lege. (2) Transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Societatii Comerciale "Electrica" - S.A. şi a Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de actionari, prin reprezentantii săi mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat. (3) Noua societate comerciala va îndeplini formalitatile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societatilor comerciale.  +  Articolul 31Dizolvarea, fuziunea şi divizarea (1) Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societatii se vor efectua cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor în materie.A. Dizolvarea va avea loc în urmatoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulitatii; c) hotărârea adunarii generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumatati din capitalul social subscris, constatata de consiliul de administratie, prin pierderea activului net al societatii, determinat ca diferenţa între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind insolventa; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Hotărârea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.B. Fuziunea şi divizarea1. Fuziunea şi divizarea societatii se aproba prin hotărâre a adunarii generale extraordinare.2. Consiliul de administratie are obligaţia de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizarii societatii un proiect de fuziune sau divizare, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 32Lichidarea (1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea societatii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33Litigiile (1) Litigiile de orice fel aparute între societate şi persoane fizice sau juridice, române ori straine, sunt de competenţa instanţelor judecătorești de drept comun. (2) Litigiile nascute din raporturile comerciale pot fi solutionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul IX Dispozitii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementari legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale.  +  Anexa 4.1 LISTAcuprinzand agentiile de furnizare a energiei electrice dincomponenta Societatii Comerciale Filiala de Furnizare a EnergieiElectrice "Electrica Furnizare Transilvania Sud" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea agenţiilor de furnizare a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice AlbaAlba IuliaMunicipiul Alba Iulia, Piaţa Consiliul Europei nr. 1
    2.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BraşovBraşovMunicipiul Braşov, str. Pictor Luchian nr. 25, bl. 31
    3.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice HarghitaMiercurea-CiucMunicipiul Miercurea-Ciuc, str. Kossuth Lajos nr. 1
    4.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice SibiuSibiuMunicipiul Sibiu, Str. Uzinei nr. 1-7
    5.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice CovasnaSfântu GheorgheMunicipiul Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 9A
    6.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice MureşTârgu MureşMunicipiul Târgu Mureş, str. Tamas Erno nr. 3
   +  Anexa 5 STATUTULSocietatii Comerciale Filiala de Furnizare a Energiei Electrice"Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A., filiala a SocietatiiComerciale de Distribuţie şi Furnizare a EnergieiElectrice "Electrica" - S.A.  +  Capitolul I Denumirea, forma juridica, sediul, durata  +  Articolul 1Denumirea (1) Denumirea societatii comerciale este Societatea Comerciala Filiala de Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A., filiala a Societatii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., denumita în continuare "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. (2) În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile ori în alte acte emanand de la societatea comerciala se vor menţiona denumirea societatii comerciale, forma juridica, sediul social, numărul din registrul comerţului şi codul unic de înregistrare.Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, datele mai sus menţionate vor fi publicate şi pe pagina de internet a societatii.  +  Articolul 2Forma juridica"Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. este persoana juridica română având forma juridica de societate comerciala pe acţiuni, în sistem unitar, şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul statut.  +  Articolul 3Sediul (1) "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. are sediul principal în municipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27, judeţul Cluj. (2) La data infiintarii "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. are în componenta şase (6) agentii de furnizare a energiei electrice, prevăzute în anexa nr. 5.1 la prezentul statut.  +  Articolul 4DurataDurata "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. este nelimitata, începând cu data înmatriculării în registrul comerţului.  +  Capitolul II Scopul şi obiectul de activitate  +  Articolul 5Scopul"Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. are ca scop asigurarea serviciului de comercializare a energiei electrice prin efectuarea de acte de comert corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin prezentul statut, precum şi prestări de servicii.  +  Articolul 6Obiectul de activitate"Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. are ca obiect de activitate:1. comercializarea energiei electrice, inclusiv în zone libere; cod CAEN 4013;2. achizitia de energie electrica; cod CAEN 5170;3. operaţiuni de import-export de energie electrica şi tranzitul de energie electrica prin retele proprii; cod CAEN 5170;4. realizarea de investitii pentru dezvoltari şi retehnologizari; cod CAEN 4525, 7011;5. masurarea energiei electrice;6. montarea echipamentelor de măsurare a energiei electrice;7. colaborarea cu agentii economici de specialitate în domeniul telecomunicatiilor sau emisiilor radio-tv; cod CAEN 3220;8. instruirea, testarea psihologica şi perfectionarea personalului de specialitate autorizat pentru proiectare, execuţie şi receptie a lucrărilor la instalatiile electrice;9. elaborarea de norme, instrucţiuni şi regulamente privind activităţile specifice desfăşurate; cod CAEN 7513;10. operaţiuni de comision şi de intermediere; cod CAEN 6522;11. audit, inspecţii, expertize, receptii în domeniul calităţii agentiilor de comercializare şi al instalaţiilor; cod CAEN 7430;12. cercetare-proiectare în domeniul sau de activitate; cod CAEN 7420;13. intocmirea de programe, studii, analize şi audit pentru reducerea impactului instalaţiilor energetice asupra mediului, rapoarte de expertiza, memorii tehnice, în vederea obtinerii de autorizaţii în domeniul de activitate al societatii; cod CAEN 7512;14. eficientizarea utilizarii energiei electrice şi termice şi realizarea, la consumatori, de investitii din fondurile proprii, în acest scop sau pentru inlocuirea energiei termice cu energia electrica; cod CAEN 4012, 4032;15. participarea la targuri şi expozitii interne şi internationale; cod CAEN 7484;16. valorificarea materialelor rezultate din stocuri, reparatii, demolari, casări, produse secundare rezultate din activitatea de baza; cod CAEN 5170;17. participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale interne şi internationale; cod CAEN 9111;18. desfăşurarea de activităţi specifice pentru utilizarea brevetelor şi a documentelor privind protectia proprietăţii intelectuale, pentru care societatea este titulara, conform prevederilor legale; cod CAEN 9251;19. masurarea, aplicarea de tehnologii informatice şi de telecomunicatii în unitatile proprii, precum şi realizarea de sisteme proprii noi;20. prestări de servicii în domeniul tehnologiilor informatice şi de telecomunicatii pentru cerinţele interne şi internationale;21. elaborarea de programe software în domeniu; cod CAEN 7220;22. cooperare economica internationala; cod CAEN 6523;23. participarea cu capital, în condiţiile legii, la constituirea de societăţi comerciale, împreună cu persoane fizice şi/sau juridice, române ori straine, de drept privat; cod CAEN 6523;24. vanzarea, darea în locatie şi inchirierea de spatii, terenuri şi bunuri ale societatii comerciale unor persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cumpararea, preluarea în locatie şi inchirierea de spatii, terenuri şi bunuri de la persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii; cod CAEN 7012, 7020;25. prestări de servicii pentru facturarea şi incasarea taxei de abonament pentru posesorii de televizoare şi radio; cod CAEN 7484;26. construcţia, administrarea, cumpararea şi vanzarea de locuinte, construcţia şi administrarea de spatii de cazare pentru personalul propriu în camine de nefamilisti şi în locuinte de interventie; cod CAEN 7011, 7012;27. operaţiuni de leasing, conform legislaţiei în vigoare; cod CAEN 6521.  +  Capitolul III Capitalul social  +  Articolul 7Capitalul social (1) Capitalul social al "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. este impartit într-un numar de acţiuni calculate în functie de ponderea activului net al activităţii de furnizare în activul net al Filialei de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. (2) Capitalul social al "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. este de 16.195.830 lei, se constituie în baza bilantului contabil incheiat la data de 31 decembrie 2006 şi este impartit în 1.619.583 acţiuni, fiecare actiune având valoarea nominala de 10 lei. (3) Capitalul social este detinut în proportie de 88% de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi în proportie de 12% de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. şi este varsat integral. (4) Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. sunt actionari la "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A. şi îşi exercită toate drepturile conferite de lege ce decurg din aceasta calitate.  +  Articolul 8Majorarea sau reducerea capitalului social (1) Majorarea capitalului social se face în condiţiile legii. (2) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor va putea decide majorarea capitalului social, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Capitalul social va putea fi majorat prin: a) noi aporturi în numerar şi/sau în natura; b) incorporarea rezervelor (în care vor putea fi incluse diferentele favorabile rezultate din reevaluarea patrimoniului social), cu excepţia rezervelor legale, precum şi a beneficiilor sau a primelor de emisiune; c) compensarea unor creante lichide şi exigibile asupra societatii cu acţiuni ale acesteia; d) alte surse stabilite de adunarea generală extraordinara a acţionarilor, după caz, potrivit legii. (4) Hotărârea adunarii generale extraordinare pentru majorarea capitalului social se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordandu-se pentru exercitiul dreptului de preferinta un termen de cel puţin o luna, cu incepere din ziua publicarii. (5) Reducerea capitalului social se face în condiţiile legii. (6) Capitalul social poate fi redus prin: a) micsorarea numarului de acţiuni; b) reducerea valorii nominale a acţiunilor; c) dobandirea propriilor acţiuni, urmata de anularea lor; d) alte procedee prevăzute de lege. (7) În cazul în care administratorii constata pierderea a jumătate din capitalul social, sunt obligati sa convoace, în termen de maximum 60 de zile, adunarea generală extraordinara a acţionarilor, care va decide fie reconstituirea capitalului social, fie limitarea la valoarea rămasă, fie dizolvarea societatii. (8) Reducerea capitalului social se va putea face numai după trecerea a doua luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.  +  Articolul 9Actiunile (1) Drepturile şi oblibaţiile aferente acţiunilor aflate în proprietatea statului sunt exercitate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi de Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Actiunile nominative ale societatii vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. (3) Actiunile trebuie să poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie. (4) Conversia şi înstrăinarea acţiunilor se vor putea realiza în condiţiile stabilite de adunarea generală extraordinara a acţionarilor, cu respectarea prevederilor legale. (5) Evidenta acţiunilor se va tine într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie, registru care se păstrează la sediul societatii, sub ingrijirea secretariatului consiliului de administratie. (6) Modificările care se opereaza în registru vor respecta prevederile legislaţiei în vigoare. (7) Asupra acţiunilor emise de societate se pot constitui garantii reale mobiliare şi pot fi grevate de un drept de uzufruct sau pot fi gajate, în condiţiile legii. (8) Persoanele fizice sau juridice, române ori straine, vor putea detine acţiuni ale societatii, potrivit reglementarilor în vigoare. (9) Dreptul de proprietate asupra acţiunilor emise în forma dematerializata poate fi tranzactionat pe o piaţa reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare în conformitate cu legislatia pieţei de capital.  +  Articolul 10ObligaţiuniSocietatea este autorizata sa emita obligaţiuni în condiţiile legii.  +  Articolul 11Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni (1) Fiecare actiune subscrisa şi varsata de actionari, potrivit legii, conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală ordinara şi, respectiv, în adunarea generală extraordinara a acţionarilor, dreptul de a alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului conform prevederilor prezentului statut şi dispoziţiilor legale, respectiv alte drepturi prevăzute în statut. (2) Detinerea actiunii certifica adeziunea de drept la statut. (3) În cazul trecerii acţiunilor în proprietatea altor persoane, drepturile şi oblibaţiile aferente le urmeaza. (4) Când o actiune nominativa devine proprietatea mai multor persoane, nu se va inscrie transmiterea decat în condiţiile în care acestea desemneaza un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultand din acţiuni. (5) Oblibaţiile societatii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar actionarii raspund în limita acţiunilor pe care le deţin. (6) Patrimoniul societatii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor.  +  Articolul 12Cesiunea acţiunilor (1) Actiunile sunt indivizibile cu privire la societate, aceasta nerecunoscand decat un singur proprietar pentru fiecare actiune. (2) Cesiunea parţială sau totala a acţiunilor între actionari sau către terti se efectueaza în condiţiile şi cu procedura prevăzute de lege. (3) Transmiterea dreptului de proprietate asupra acţiunilor nominative emise de societate se realizează prin declaratie facuta în registrul acţionarilor, subscrisa de cedent şi de cesionar sau de mandatarii lor. De asemenea, transmiterea se mai poate realiza şi prin act autentic, cu efectuarea menţiunilor corespunzătoare în registrul acţionarilor.  +  Articolul 13Pierderea acţiunilor (1) În cazul pierderii unor acţiuni, proprietarul va trebui sa anunte consiliul de administratie şi sa faca publică pierderea acestora în presa, în cel puţin două ziare de larga circulatie din localitatea în care se afla sediul principal al societatii. (2) Actiunile pierdute se anulează, iar anularea lor se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Actionarul va putea obtine un duplicat al acţiunilor pierdute, conform prevederilor legale.  +  Capitolul IV Adunarea generală a acţionarilor  +  Articolul 14Reprezentarea (1) Interesele societatii în adunarea generală ordinara vor fi reprezentate de Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. (2) Reprezentantii în adunarea generală a acţionarilor sunt numiti şi revocati de către Societatea Comerciala "Electrica" - S.A. şi Societatea Comerciala "Fondul Proprietatea" - S.A. în calitate de actionari.  +  Articolul 15Atribuţiile adunarii generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor societatii este organul de conducere al acesteia, care decide asupra activităţii şi asupra politicii ei economice şi de afaceri. (2) Adunările generale sunt ordinare şi extraordinare. (3) Adunarea generală ordinara a acţionarilor are urmatoarele atribuţii principale: a) aproba propunerile privind strategia globală de dezvoltare, retehnologizare, modernizare, restructurare economico-financiară a societatii; b) numeste şi revoca membrii consiliului de administratie şi stabileste nivelul asigurarii pentru raspundere profesionala a acestora; c) stabileste nivelul indemnizatiei cuvenite membrilor consiliului de administratie şi ai secretariatului consiliului de administratie/adunarii generale ordinare, precum şi limitele generale ale indemnizatiilor/remuneratiilor suplimentare cuvenite membrilor consiliului de administratie şi directorilor, conform dispoziţiilor legale; d) aproba delegarile de competenţa pentru consiliul de administratie; e) aproba regulamentul de organizare şi functionare a consiliului de administratie; f) analizeaza rapoartele consiliului de administratie privind stadiul şi perspectivele referitoare la profit şi dividende, pozitia pe piaţa interna şi internationala, nivelul tehnic, calitatea, forta de muncă, protectia mediului, relatiile cu clientii; g) se pronunţă asupra gestiunii administratorilor şi asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse de către acestia societatii; h) numeste şi revoca auditorul financiar şi fixeaza durata minima a contractului de audit financiar; i) aproba sau modifica situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierdere, după analizarea rapoartelor consiliului de administratie şi ale auditorului financiar; j) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli şi programul de activitate pe exercitiul financiar următor; k) hotaraste cu privire la folosirea dividendelor aferente acţiunilor gestionate cu respectarea dispoziţiilor legale şi aproba repartizarea profitului conform legii; l) hotaraste cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileste competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare de pe piaţa interna şi externa, a creditelor comerciale şi a garantiilor, inclusiv prin gajarea acţiunilor, potrivit legii; m) hotaraste cu privire la gajarea sau la inchirierea unor bunuri, unităţi sau sedii proprii; n) reglementeaza dreptul de preemptiune al acţionarilor şi al salariatilor societatii cu privire la cesiunea acţiunilor şi aproba limitele şi condiţiile pentru cesionarea către salariaţii săi a unui numar de acţiuni proprii; o) are actiunea în raspundere contra administratorilor, directorilor, precum şi auditorilor financiari pentru daune cauzate de către acestia societatii prin incalcarea indatoririlor lor; p) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de lege în sarcina sa. (4) Pentru atribuţiile menţionate, adunarea generală a acţionarilor nu va putea lua hotărâri decat în urma obtinerii de către fiecare reprezentant a unui mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit. (5) Adunarea generală extraordinara a acţionarilor se intruneste pentru a hotari urmatoarele: a) schimbarea formei juridice; b) mutarea sediului; c) schimbarea obiectului de activitate; d) majorarea capitalului social, precum şi reducerea sau reintregirea lui prin emisiune de noi acţiuni, în condiţiile legii; e) fuziunea, divizarea, participarea la constituirea de noi persoane juridice sau la asocierea cu alte persoane fizice ori persoane juridice din tara sau din strainatate; f) dizolvarea şi dizolvarea anticipata; g) emisiunea de obligaţiuni; h) modificarea numarului de acţiuni sau a valorii nominale a acestora, precum şi cesiunea acţiunilor; i) aprobarea conversiei acţiunilor nominative emise în forma dematerializata în acţiuni nominative emise în forma materializata şi invers; j) aprobarea conversiei acţiunilor preferenţiale şi nominative dintr-o categorie în alta, în condiţiile legii; k) conversia unei categorii de obligaţiuni în alta categorie sau în acţiuni; l) conversia acţiunilor nominative în acţiuni la purtator sau a acţiunilor la purtator în acţiuni nominative; m) înfiinţarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridica, în conformitate cu prevederile legale; n) orice alta modificare a actului constitutiv sau orice alta hotărâre pentru care este ceruta aprobarea adunarii generale extraordinare a acţionarilor. (6) Pentru atribuţiile adunarii generale extraordinare a acţionarilor fiecare reprezentant trebuie să obţină un mandat/mandat special prealabil de la organul care l-a numit.  +  Articolul 16Convocarea adunarii generale a acţionarilor (1) Adunarea generală a acţionarilor se convoaca de către consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale. (2) Adunările generale ordinare ale acţionarilor au loc cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la incheierea exercitiului financiar, pentru examinarea bilantului contabil şi a contului de profit şi pierdere pe anul precedent şi pentru stabilirea programului de activitate şi a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs. (3) Adunarea generală a acţionarilor va fi convocata ori de cate ori va fi nevoie, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu dispozitiile din statut, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilita, cu posibilitatea aplicarii şi a dispoziţiilor art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Convocarea va cuprinde locul şi data tinerii adunarii generale a acţionarilor, precum şi ordinea de zi, cu menţionarea explicita a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor acesteia. (5) Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui sa cuprindă şi textul integral al statutului. (6) Adunarea generală a acţionarilor se intruneste la sediul societatii sau în alt loc indicat în convocare.  +  Articolul 17Organizarea adunarii generale a acţionarilor (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare a acţionarilor este necesară prezenta acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce deţin majoritatea absoluta din capitalul social, reprezentat în adunare. (2) La a doua convocare, adunarea generală ordinara poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintai adunări, indiferent de cvorumul intrunit, luand hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. (3) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a acţionarilor sunt necesare: a) la prima convocare, prezenta acţionarilor reprezentand trei pătrimi din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; b) la a doua convocare, prezenta acţionarilor reprezentand jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui numar de actionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social. (4) În ziua şi la ora stabilite în convocatorul sedintei, adunarea generală a acţionarilor va fi deschisa de preşedintele consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de cel care îi tine locul. (5) Adunarea generală a acţionarilor va alege dintre actionarii prezenţi un secretariat care va verifica lista de prezenta a acţionarilor, indicand capitalul social pe care îl reprezinta fiecare şi indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege şi de statut. Totodata, va incheia procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor. (6) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor va fi semnat de reprezentantii acţionarilor societatii desemnaţi sa reprezinte interesele acesteia şi de către membrii secretariatului. (7) Procesul-verbal al adunarii generale a acţionarilor se va tine într-un registru sigilat şi parafat de reprezentantii acţionarilor şi de către membrii secretariatului. (8) La fiecare proces-verbal al adunarii generale a acţionarilor se vor anexa actele referitoare la convocare, listele de prezenta a acţionarilor, precum şi mandatele/mandatele speciale ale reprezentantilor în adunarea generală a acţionarilor, mandataţi. (9) La sedintele ordinare şi extraordinare ale adunarii generale a acţionarilor vor fi invitati şi reprezentantii sindicatului şi/sau reprezentantii salariatilor, acestia neavand drept de vot. (10) Adunarea generală a acţionarilor va putea desemna dintre angajatii societatii unul sau mai mulţi secretari tehnici care să indeplineasca atribuţiile ce le revin în conformitate cu prevederile legale. (11) Directorii şi membrii consiliului de administratie sunt obligati sa participe la sedintele adunarii generale a acţionarilor.  +  Articolul 18Exercitarea dreptului de vot în adunarea generală a acţionarilor (1) Hotărârile adunarii generale a acţionarilor se iau prin vot deschis. (2) Votul va fi nominal în cazul hotărârilor a caror valabilitate este condiţionată de existenta mandatelor/mandatelor speciale. (3) Hotărârile se vor putea lua în condiţiile şi cu majoritatea prevăzute de lege pentru adunările generale ordinare sau, după caz, pentru cele extraordinare. (4) La propunerea persoanei care prezideaza adunarea generală a acţionarilor sau a unuia dintre membrii reprezentanti ai adunarii generale a acţionarilor se va putea decide ca votul să fie secret şi în alte cazuri, cu excepţia situaţiei în care este necesar votul nominal. (5) Votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie şi a auditorilor interni, pentru revocarea acestora şi pentru luarea hotărârilor referitoare la raspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere şi de control al societatii. (6) Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunarii generale a acţionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comerţului pentru a fi menţionate în extras în registru şi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Dacă societatea detine o pagina de internet proprie, rezultatele se vor publică şi pe aceasta pagina în termen de cel mult 15 zile de la data adunarii generale; la cererea adunarii generale a acţionarilor pot fi publicate pe pagina de internet şi alte documente în conformitate cu dispozitiile legale. (7) Hotărârile adunarii generale a acţionarilor nu vor putea fi executate înainte de ducerea la indeplinire a formalitatilor menţionate mai sus. (8) Hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor în limitele legii şi ale prezentului statut sunt obligatorii şi pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotriva. (9) Actionarii care nu sunt de acord cu hotărârile luate de adunările generale ale acţionarilor cu privire la schimbarea obiectului de activitate, mutarea sediului sau schimbarea formei juridice, fuziunea sau divizarea societatii au dreptul de a se retrage din societate şi de a solicita cumpararea acţiunilor lor de către societate în termen de 30 de zile fie de la data publicarii hotărârii adunarii generale ordinare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, fie de la data adoptarii hotărârii, după caz.  +  Capitolul V Consiliul de administratie  +  Articolul 19Organizare (1) Societatea este administrata de un consiliu de administratie compus din 5 membri, care este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, precum şi cu supravegherea activităţii directorilor, cu excepţia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acţionarilor. (2) Membrii consiliului de administratie sunt numiti pe o perioadă de cel mult 4 ani şi sunt revocati, după caz, de adunarea generală ordinara a societatii. (3) Membrii consiliului de administratie pot avea calitatea de acţionar. (4) În situaţia în care se creeaza un loc vacant în consiliul de administratie, adunarea generală ordinara a acţionarilor propune un nou administrator. Durata pentru care este ales noul administrator pentru a ocupa locul vacant va fi egala cu perioada care a ramas până la expirarea mandatului predecesorului sau. (5) Consiliul de administratie se intruneste la sediul societatii sau la locul stabilit prin convocator, cel puţin o dată la 3 luni sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui consiliului de administratie, a cel puţin 2 membri ai consiliului de administratie sau a directorului general. (6) Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului sau regulament şi a reglementarilor legale în vigoare. (7) Preşedintele consiliului de administratie coordonează activitatea consiliului şi raporteaza cu privire la aceasta adunarii generale a acţionarilor. În lipsa acestuia, consiliul de administratie poate insarcina un alt membru al consiliului de administratie pentru indeplinirea functiei de presedinte. (8) Preşedintele numeste un secretariat fie dintre membrii consiliului de administratie, fie din afara acestuia. (9) Pe durata indeplinirii mandatului, administratorii nu pot incheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societatii, contractul individual de muncă al acestora este suspendat pe perioada mandatului. (10) Pentru valabilitatea hotărârilor este necesară prezenta a cel puţin jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie, iar hotărârile se iau cu majoritatea simpla a membrilor prezenţi. (11) Convocarea consiliului de administratie va cuprinde data, locul unde se va tine sedinta şi ordinea de zi, transmise cu cel puţin 7 zile înainte de data tinerii sedintei. Dezbaterile se consemneaza într-un proces-verbal al sedintei, care se înregistrează într-un registru sigilat şi parafat de preşedintele consiliului de administratie. (12) Procesul-verbal va cuprinde numele participantilor, ordinea deliberarilor, deciziile luate, numărul de voturi intrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de sedinta şi de către cel puţin un alt administrator, precum şi de membrii secretariatului. (13) Pe baza procesului-verbal, secretariatul consiliului de administratie redacteaza hotărârea acestuia, care se semneaza de către presedinte. (14) Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general; directorii pot fi numiti şi dintre administratori sau din afara consiliului de administratie. (15) Directorul general şi ceilalti directori cărora li s-a delegat conducerea societatii de către consiliul de administratie vor incheia un contract de mandat cu consiliul de administratie. (16) În relatiile cu tertii şi în justiţie societatea este reprezentata de directorul general, pe baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie, iar membrii consiliului de administratie păstrează atributia de reprezentare a societatii în raporturile cu directorii, împreună sau separat. (17) Preşedintele consiliului de administratie este obligat sa puna la dispoziţia acţionarilor şi auditorilor, la cererea acestora, toate documentele societatii. (18) Membrii consiliului de administratie trebuie să accepte în mod expres aceasta calitate şi trebuie să incheie o asigurare pentru raspundere profesionala. (19) Membrii consiliului de administratie raspund individual sau solidar, după caz, faţă de societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri de la prevederile legale, pentru abateri de la statut sau pentru greseli în administrarea acesteia. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocati. (20) Sunt incompatibile cu calitatea de membru în consiliul de administratie persoanele prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (21) Nu pot fi directori ai societatii persoanele care sunt incompatibile potrivit dispoziţiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (22) În cazul societatilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară, consiliul de administratie poate crea mai multe comitete consultative conform prevederilor legale. Consiliul de administratie este obligat sa infiinteze comitetul consultativ de audit, format din cel puţin doi membri ai consiliului de administratie, iar unul dintre acestia să aibă experienta în aplicarea principiilor contabile sau în audit financiar. Atribuţiile şi competentele consiliilor consultative vor fi stabilite în conformitate cu prevederile legale. (23) Este interzisa creditarea de către societate a administratorilor acesteia conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 20Atribuţiile consiliului de administratie, ale directorului general şi ale directorilor executiviA. Consiliul de administratie are, în principal, urmatoarele atribuţii: a) aproba structura organizatorica şi regulamentul de organizare şi functionare ale societatii; b) deleaga conducerea societatii directorului general şi celorlalţi directori; c) aproba nivelul asigurarilor de risc profesional pentru directorul general şi directorii societatii, precum şi indemnizatia/remuneratia suplimentara pentru membrii consiliului de administratie şi directorii societatii, conform limitelor generale stabilite de adunarea generală ordinara a acţionarilor; d) incheie acte juridice prin care să dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul societatii, cu aprobarea adunarii generale a acţionarilor, atunci când legea impune aceasta condiţie; e) aproba competentele pentru sediile secundare fără personalitate juridica, pe domenii de activitate (economic, comercial, tehnic, administrativ, financiar, juridic etc.), în vederea realizării obiectului de activitate al societatii; f) aproba incheierea oricăror contracte pentru care nu a delegat această competenţă; g) prezinta auditorilor interni şi financiari, cu cel puţin 30 de zile înainte de ziua stabilita pentru sedinta adunarii generale a acţionarilor, situaţia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însoţită de raportul lor şi de documentele justificative, cu respectarea prevederilor legale; h) supune anual adunarii generale a acţionarilor, în termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, raportul cu privire la activitatea societatii, bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul în curs; i) convoaca adunarea generală extraordinara a acţionarilor ori de cate ori este nevoie, conform prevederilor legale; j) aproba incheierea contractelor de import-export, până la limita cuantumului valoric stabilit de adunarea generală a acţionarilor; k) stabileste drepturile, oblibaţiile şi responsabilitatile personalului societatii, conform structurii organizatorice aprobate; l) stabileste competentele şi nivelul de contractare a imprumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale pe termen scurt şi mediu şi aproba eliberarea garantiilor; m) aproba numărul de posturi şi normativul de constituire a compartimentelor functionale şi de productie; n) aproba programele de productie, cercetare, dezvoltare, investitii; o) stabileste şi aproba politici pentru protectia mediului înconjurător, securitatea muncii, potrivit reglementarilor legale în vigoare; p) stabileste tactica şi strategia de marketing; r) stabileste şi aproba, în limita bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de adunarea generală a acţionarilor, modificari în structura acestuia, în limita competentelor pentru care a primit mandat; s) negociaza contractul colectiv de muncă, prin mandatarea directorului general;ş) stabileste şi aproba nivelul indemnizatiei pentru secretariatul consiliului de administratie; t) depune în termen de 15 zile de la data adunarii generale a acţionarilor la registrul comerţului copii pe suport hartie şi în forma electronică sau numai în forma electronică, cu atasarea raportului auditorilor financiari şi a procesului-verbal al adunarii generale, conform prevederilor legale, şi confirma depunerea acestor acte prin publicarea unui anunt în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a;ţ) indeplineste orice alte atribuţii stabilite de adunarea generală a acţionarilor sau care sunt prevăzute de legislatia în vigoare.B. Competentele consiliului de administratie care nu pot fi delegate directorilor societatii: a) stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societatii; b) stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificarii financiare; c) numirea şi revocarea directorilor şi stabilirea remuneratiei lor; d) supravegherea activităţii directorilor; e) pregătirea raportului anual, organizarea adunarii generale ordinare a acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia; f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii, potrivit legii; g) atribuţiile primite de către consiliul de administratie din partea adunarii generale ordinare.C. Directorul general al societatii1. Directorul general al societatii conduce şi reprezinta societatea în relatiile cu tertii şi în justiţie, în baza delegării conducerii societatii de către consiliul de administratie.2. Consiliul de administratie este obligat sa delege conducerea societatii directorului general în cazul societatilor pe acţiuni ale caror situaţii financiare anuale fac obiectul unei obligaţii legale de auditare financiară.3. Directorul general al societatii numeste şi revoca, cu avizul consiliului de administratie, organele de conducere ale sediilor secundare fără personalitate juridica.4. Atribuţiile directorilor societatii sunt stabilite prin deciziile consiliului de administratie şi regulamentul de organizare şi functionare a societatii, aprobat de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale şi statutare.D. Directorii societatii1. Directorii societatilor pe acţiuni sunt numai acele persoane cărora le-au fost delegate atribuţii de conducere a societatii, pe domenii de activitate, de către consiliul de administratie.Orice altă persoană, indiferent de numirea tehnica a postului ocupat în cadrul societatii, este exclusa de la aplicarea dispoziţiilor prezentei legi cu privire la directorii societatii pe acţiuni.2. Modul de organizare al activităţii directorilor, precum şi atribuţiile lor sunt stabilite prin deciziile consiliului de administratie şi regulamentul de organizare şi functionare a societatii, aprobat de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale şi statutare.3. Directorii vor instiinta consiliul de administratie cu privire la toate neregulile constatate cu ocazia indeplinirii atribuţiilor lor.4. Directorii unei societăţi pe acţiuni nu vor putea fi, fără autorizarea consiliului de administratie, directori, administratori, auditori interni ori asociaţi cu raspundere nelimitata în alte societăţi concurente sau având acelasi obiect de activitate şi nici nu pot exercita acelasi comert sau altul concurent, pe cont propriu sau în contul altei persoane, sub pedeapsa revocarii şi raspunderii pentru daune.5. Directorii sunt raspunzatori pentru neindeplinirea obligaţiilor lor şi au obligaţia de a informa consiliul de administratie în mod regulat cu privire la modul cum şi-au desfăşurat activitatea şi şi-au indeplinit atribuţiile, ei putand fi revocati oricand de către consiliul de administratie.6. Directorii vor fi inregistrati la oficiul registrului comerţului în baza hotărârii consiliului de administratie care va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.7. Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor masurilor, în limitele obiectului de activitate al societatii şi în baza atribuţiilor delegate de consiliul de administratie şi adunarea generală a acţionarilor în conformitate cu prevederile legale.  +  Capitolul VI Gestiunea  +  Articolul 21Auditul financiar, auditul intern (1) Gestiunea societatii este controlata de adunarea generală a acţionarilor, de auditori financiari externi şi de auditori financiari interni, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Auditorii financiari externi au urmatoarele atribuţii principale: a) verifica dacă situaţiile financiare sunt intocmite în conformitate cu Standardele internationale de contabilitate (S.I.C.) şi cu Standardele internationale de raportare financiară (S.I.R.F.); b) controlează, la incheierea exercitiului financiar, exactitatea inventarului, a documentelor şi a informaţiilor prezentate de consiliul de administratie asupra conturilor societatii, bilantului contabil şi contului de profit şi pierdere, prezentand adunarii generale a acţionarilor un raport scris; c) raporteaza dacă informaţiile din documentele financiare prezinta corect situaţia activului şi pasivului din cadrul societatii, pozitia financiară a societatii, situaţia capitalurilor proprii la data bilantului contabil, rezultatele financiare ale societatii pentru anul incheiat şi modul în care a fost ţinuta contabilitatea, cu respectarea prevederilor legale în vigoare; d) verifica conformitatea registrelor contabile şi a înregistrărilor efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare; e) verifica conformitatea situaţiilor financiare cu registrele contabile. (3) Auditorii financiari interni au urmatoarele obligaţii principale: a) verifica, în cursul exercitiului financiar, modul de gospodarire a mijloacelor fixe şi a mijloacelor circulante, portofoliul de efecte, casa şi registrele de evidenţa contabilă, informand consiliul de administratie asupra neregulilor constatate; b) controlează operaţiunile de lichidare a societatii; c) prezinta adunarii generale a acţionarilor pozitia lor referitoare la propunerile de reducere a capitalului social sau de modificare a statutului şi a obiectului de activitate al societatii; d) efectueaza, lunar şi ori de cate ori este nevoie, inspecţii la casieriile societatii, verificand titlurile sau valorile aflate în proprietatea societatii ori care au fost primite în gaj, cautiune sau depozit; e) iau parte la adunările generale ordinare şi extraordinare ale acţionarilor, inserand în ordinea de zi propunerile pe care le considera necesare; f) constata depunerea în mod regulat a garantiei din partea administratorilor; g) urmaresc respectarea de către administratori şi lichidatori a prevederilor statutului societatii şi ale legislaţiei în vigoare. (4) Auditorii financiari interni pot sesiza consiliul de administratie ori de cate ori considera necesar atunci când constata incalcarea dispoziţiilor statutare şi legale. (5) Atribuţiile, drepturile şi oblibaţiile auditorilor financiari externi şi interni se completeaza cu dispozitiile legale în materie.  +  Capitolul VII Activitatea  +  Articolul 22Finantarea activităţii propriiPentru indeplinirea obiectului de activitate şi în conformitate cu atribuţiile stabilite societatea utilizeaza sursele de finanţare constituite conform legii, credite bancare şi alte surse financiare.  +  Articolul 23Exercitiul financiarExercitiul financiar începe la data de 1 ianuarie şi se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an. Primul exercitiu financiar începe la data înmatriculării societatii în registrul comerţului.  +  Articolul 24Personalul (1) Personalul de conducere şi de execuţie din cadrul societatii este numit, angajat şi concediat de către directorul general. (2) Angajarea şi concedierea personalului din sediile secundare fără personalitate juridica ale societatii se fac de către conducatorul sediilor secundare, în limita delegării de competenţa care i-a fost acordată. (3) Plata salariilor şi a impozitelor aferente, a cotelor de asigurări sociale, precum şi a altor obligaţii faţă de bugetul de stat se va face potrivit legii. (4) Drepturile de salarizare şi celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncă pentru personalul de execuţie şi de consiliul de administratie pentru personalul numit de acesta.  +  Articolul 25Amortizarea mijloacelor fixeAmortizarea activelor corporale şi necorporale din patrimoniul societatii se va calcula potrivit modului de amortizare stabilit de consiliul de administratie în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 26Evidenta contabila şi bilantul contabil (1) Societatea va tine evidenţa contabilă în lei, va întocmi anual bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, având în vedere normele metodologice elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor. (2) Situaţia financiară anuală şi contul de profit şi pierderi vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor legale.  +  Articolul 27Calculul şi repartizarea profitului (1) Profitul societatii se stabileste pe baza bilantului contabil aprobat de adunarea generală a acţionarilor. Profitul impozabil se stabileste în condiţiile legii. (2) Profitul societatii ramas după plata impozitului pe profit se va repartiza conform hotărârii adunarii generale a acţionarilor şi dispoziţiilor legale în vigoare. (3) Societatea îşi constituie fond de rezerva şi alte fonduri, în condiţiile legii. (4) Plata dividendelor cuvenite acţionarilor se face de către societate în condiţiile legii, după aprobarea bilantului contabil de către adunarea generală a acţionarilor. (5) În cazul înregistrării de pierderi, adunarea generală a acţionarilor va analiza cauzele şi va hotari în consecinţa, potrivit legii.  +  Articolul 28RegistreleSocietatea va tine, în condiţiile prevăzute de lege, toate registrele, prin grija consiliului de administratie, a membrilor secretariatului consiliului de administratie şi a auditorilor interni.  +  Capitolul VIII Asocierea, modificarea formei juridice, dizolvarea şi lichidarea, litigii  +  Articolul 29Asocierea (1) Societatea poate constitui singura sau împreună cu alte persoane juridice sau fizice, române ori straine, alte societăţi comerciale sau alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul statut. (2) Societatea poate incheia contracte de asociere cu alte persoane juridice sau fizice fără constituirea de noi persoane juridice, dacă asocierea este destinata realizării scopului şi obiectului sau de activitate. (3) Condiţiile de participare a societatii la constituirea de noi persoane juridice sau în contracte de asociere se vor stabili prin actele constitutive sau prin contractul de asociere, care vor fi aprobate de adunarea generală a acţionarilor.  +  Articolul 30Modificarea formei juridice (1) Modificarea formei juridice a societatii se va putea face numai în temeiul hotărârii adunarii generale extraordinare a acţionarilor şi cu indeplinirea tuturor formalitatilor prevăzute de lege. (2) Transformarea formei juridice a societatii se va putea face numai cu aprobarea Societatii Comerciale "Electrica" - S.A. şi a Societatii Comerciale "Fondul Proprietatea" - S.A., în calitate de actionari, prin reprezentantii săi mandataţi sa reprezinte interesele capitalului de stat. (3) Noua societate comerciala va îndeplini formalitatile legale de înregistrare şi publicitate cerute la înfiinţarea societatilor comerciale.  +  Articolul 31Dizolvarea, fuziunea şi divizarea (1) Dizolvarea, fuziunea şi divizarea societatii se vor efectua cu respectarea prevederilor legale şi a procedurilor în materie.A. Dizolvarea va avea loc în urmatoarele situaţii: a) imposibilitatea realizării obiectului sau de activitate; b) declararea nulitatii; c) hotărârea adunarii generale a acţionarilor; d) pierderea unei jumatati din capitalul social subscris, constatata de consiliul de administratie, prin pierderea activului net al societatii, determinat ca diferenţa între totalul activelor şi totalul datoriilor acesteia, dacă adunarea generală a acţionarilor nu decide reconstituirea capitalului social sau reducerea lui la suma rămasă; e) deschiderea procedurii privind insolventa; f) când numărul acţionarilor scade sub minimul legal; g) alte cauze prevăzute de lege sau de prezentul statut. (2) Hotărârea de dizolvare a societatii trebuie să fie înscrisă în registrul comerţului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.B. Fuziunea şi divizarea1. Fuziunea şi divizarea societatii se aproba prin hotărâre a adunarii generale extraordinare.2. Consiliul de administratie are obligaţia de a întocmi în cazul fuziunii sau al divizarii societatii un proiect de fuziune sau divizare, conform dispoziţiilor legale.  +  Articolul 32Lichidarea (1) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii de lichidare. (2) Lichidarea societatii şi repartizarea patrimoniului se fac în condiţiile legii şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.  +  Articolul 33Litigiile (1) Litigiile de orice fel aparute între societate şi persoane fizice sau juridice, române ori straine, sunt de competenţa instanţelor judecătorești de drept comun. (2) Litigiile nascute din raporturile comerciale pot fi solutionate şi prin arbitraj, potrivit legii.  +  Capitolul IX Dispozitii finale  +  Articolul 34Prevederile prezentului statut se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Codului comercial şi cu celelalte reglementari legale în vigoare referitoare la societăţile comerciale.  +  Anexa 5.1 LISTAcuprinzand agentiile de furnizare a energiei electricedin componenta Societatii Comerciale Filiala de Furnizarea Energiei Electrice "Electrica Furnizare Transilvania Nord" - S.A.
           
    Nr. crt.Denumirea agenţiei de furnizare a energiei electriceLocalitateaSediul
    1.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Cluj-NapocaCluj-NapocaMunicipiul Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 27
    2.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice OradeaOradeaMunicipiul Oradea, Str. Griviţei nr. 32
    3.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Baia MareBaia MareMunicipiul Baia Mare, str. George Coşbuc nr. 14
    4.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice BistriţaBistriţaMunicipiul Bistriţa, str. Vasile Conta nr. 11
    5.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice Satu MareSatu MareMunicipiul Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân nr. 10
    6.Agenţia de Furnizare a Energiei Electrice ZalăuZalăuMunicipiul Zalău, str. Mihai Viteazul nr. 79
  -------