HOTĂRÂRE nr. 671 din 28 iunie 2007privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 454 din 5 iulie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 14 alin. (1) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice - A.N.R.S.C., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii, familiei şi egalităţiide şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 28 iunie 2007.Nr. 671.  +  AnexăREGULAMENT 28/06/2007