HOTĂRÂRE nr. 615 din 20 iunie 2007privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 27 iunie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 27 august 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul interimar al comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Laszlo BorbelyBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 615.  +  Anexa -----(Anexa nr. 3 la normele metodologice)-------------------------------------                                     MODELUL             bonului valoric pentru acordarea unui ajutor financiar                  în vederea achiziţionării de calculatoare*)
             
         
    GUVERNUL ROMÂNIEI   GUVERNUL ROMÂNIEI
         
    MINISTERUL EDUCAŢIEI,   MINISTERUL EDUCAŢIEI,
    CERCETĂRII ŞI TINERETULUI   CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
         
    BON VALORIC - 200 EURO   BON VALORIC - 200 EURO
         
    AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA   AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA
    ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR   ACHIZIŢIONĂRII UNUI CALCULATOR
         
    Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Numele şi prenumele beneficiarului . . . . .
    Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
    SemnăturăSemnăturăFalsificarea   Dacă este cazul:
    de primirepersoanăacestor bilete   Numele şi prenumele minorului . . . . . . . .
      autorizatăse pedepseşte   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
        conform legilor   CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
      L.S.     Adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
         
        Semnătură persoană
        autorizată
         
        L.S.
         
    Data . . . . . . . . . . . . . . . .   Seria M.E.C.T.
    Seria M.E.C.T.   Nr.
    Nr.    
        NETRANSMISIBIL
        Bonul valoric se va utiliza exclusiv
        conform destinaţiei sale. Tipărit la
        C.N. Imprimeria Naţională S.A.
       
  Notă *) Culoarea fundalului bonului valoric, pentru anul 2007, este portocaliu deschis.NOTĂ:Conform art. I pct. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 403/2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004, modelul bonului valoric se completează pe verso cu următorul text:"a) beneficiarul acestui bon valoric este obligat să îl utilizeze până la data finală pentru achiziţionarea de calculatoare stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului; b) furnizorul de calculatoare este obligat să transmită bonul valoric către comisiile judeţene/comisia constituită la nivelul municipiului Bucureşti, cât şi către comisiile constituite la nivelul instituţiilor de învăţământ superior, până la data finală de depunere, stabilită prin calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziţionării de calculatoare, aprobat prin hotărâre a Guvernului." -------