LEGE Nr. 55 din 21 iunie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/1996 privind completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor necesare tipizarii şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 27 iunie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 1996 privind completarea şi modificarea sistemului de finanţare a cheltuielilor necesare tipizarii şi difuzării formularelor tipizate din domeniul financiar, emisă în temeiul art. 1 lit. d) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU----------------------