LEGE Nr. 54 din 21 iunie 1996pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 134 din 27 iunie 1996    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 1996 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, cu modificările ulterioare, emisă în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 21 din 30 ianuarie 1996, cu următoarele modificări şi completări:Articolul I punctul 2 se modifica ai se completează după cum urmează:"2. Articolul 7 litera g) va avea următorul cuprins: g) invalizii de gradul I sau II cu drept de muncă, conform dispoziţiilor legale, precum şi persoanele handicapate încadrabile în gradul I sau II de invaliditate, definite potrivit Legii nr. 53/1992 privind protecţia specială a persoanelor handicapate, numai pe baza certificatelor emise de comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă, în condiţiile prevăzute de lege, şi prin care se atesta ca invaliditatea nu îi împiedica în exercitarea profesiei sau a funcţiei.Eliberarea certificatelor de atestare a stării de invaliditate sau de persoana handicapata se face numai de către comisiile de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de muncă.Scutirea de la plata impozitului se acordă numai pentru veniturile realizate de salariaţi la unitatea la care au funcţia de baza.Scutirile prevăzute la lit. d), e), g) şi h) se acordă numai în limita unui venit lunar brut de până la 6 ori salariul de baza minim brut pe ţara. În situaţia în care aceasta limita este depăşită, impozitul se calculează la suma totală din care se deduce impozitul aferent celor 6 salarii minime brute pe ţara."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 18 aprilie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORIOAN GAVRAAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 iunie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIION SOLCANU-----------------