ORDIN nr. 416 din 8 iunie 2007privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2007    În baza prevederilor art. 179 alin. (1), ale art. 185, 185^1 şi 192^9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere dispoziţiile pct. 8, 12^1, 12^2 şi 18^7, aferente titlului VII "Accize şi alte taxe speciale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se instituie Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate. Comisia este formată din 7 (şapte) membri, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, cuprins în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 8 iunie 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1COMPONENŢAComisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate1. Secretarul de stat din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, coordonator al direcţiilor de legislaţie impozite directe şi indirecte - preşedinteDin partea Ministerului Economiei şi Finanţelor:2. directorul general al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific - vicepreşedinte;3. directorul general al Direcţiei generale juridice - membru;4. directorul Direcţiei de legislaţie în domeniul accizelor - membru.Din partea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală:5. vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pe probleme de control - membru;6. vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru Autoritatea Naţională a Vămilor - membru;7. comisarul general al Gărzii Financiare - membru.NOTĂ: În cazuri justificate, la şedinţele Comisiei, în locul membrilor titulari vor participa înlocuitorii desemnaţi de aceştia.  +  Anexa 2REGULAMENT 08/06/2007