HOTĂRÂRE nr. 589 din 13 iunie 2007privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 78 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În vederea implementării sistemului de alertă precoce şi răspuns rapid privind prevenirea şi controlul bolilor transmisibile, se aprobă fişa unică de raportare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pentru bolile transmisibile marcate cu "(T)" din fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să declare telefonic cazurile depistate, îndată după depistare, la serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din cadrul autorităţii de sănătate publică judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 3Pentru toate bolile transmisibile prevăzute în fişa unică de raportare prevăzută la art. 1, după emiterea diagnosticului de caz suspect sau confirmat, toţi furnizorii de servicii medicale au obligaţia să completeze fişa unică de raportare, care se înaintează autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în termen de maximum 5 zile de la data depistării/confirmării, prin fax, curier rapid sau prin poştă.  +  Articolul 4Multiplicarea şi distribuirea fişelor unice de raportare către furnizorii de servicii medicale reprezintă atribuţii ale autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.  +  Articolul 5Pentru raportarea cazurilor de infecţie HIV/SIDA, tuberculoză şi alte boli transmisibile se utilizează fişele de supraveghere specifice, potrivit metodologiilor de supraveghere specifice elaborate de Ministerul Sănătăţii Publice.  +  Articolul 6Personalul care are acces la datele de identitate cuprinse în fişa unică de raportare este obligat să respecte confidenţialitatea acestora şi să aplice măsurile de protecţie a acestora, în conformitate cu prevederile legale.  +  Articolul 7Metodologia de raportare numerică statistică a bolilor transmisibile se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.  +  Articolul 8Pentru ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, integrarea datelor prevăzute de prezenta hotărâre se realizează pe baza protocolului de colaborare încheiat între Ministerul Sănătăţii Publice şi ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie.  +  Articolul 9Circuitul informaţional al fişei unice de raportare, de la nivelul furnizorilor de servicii medicale, din reţeaua Ministerului Sănătăţii Publice şi a altor ministere sau instituţii cu reţea sanitară proprie, către direcţia coordonatoare din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 13 iunie 2007.Nr. 589.  +  Anexa FISA UNICA DE RAPORTARE CAZ DE BOALA TRANSMISIBILAPentru bolile marcate cu (T) se anunta telefonic imediatToate fisele se trimit în termen de 5 zile prin: curier, posta, fax                                                   Bifati ┌───────────────────────────────────────┐ ┌──┐(T) Poliomielita cu virus │Date despre pacient: │ │ │ salbatic │ │ ├──┤ Paralizie acuta flasca │ Numele şi prenumele:................ │ │ │ (PAF) │ │ ├──┤(T) Tetanos │ Adresa:............................. │ │ │(T) Tetanos neonatat │ │ ├──┤(T) Difterie │ │ ├──┤(T) Rujeola │ ............................. │ ├──┤ Rubeola │ (acopera pentru duplicat 1)│ ├──┤(T) Infectie rubeolica └───────────────────────────────────────┘ │ │ congenitala NN                                                ├──┤(T) Gripa umana cauzata de  Localitate de domiciliu: .................. │ │ un nou subtip                                                ├──┤ Infectie cu Haemophylus  Localitate/tara de incubaţie: ............. │ │ inft. b                                                ├──┤ Sifilis recent şi  Data nasterii(sau vârsta dacă nu se cunoaste │ │ congenital  D.N.):........../........./................ ├──┤ Infectii gonococice                                                ├──┤ Infectie HIV  Sex:........... Ocupatia:................. ├──┤ Infectie cu Chlamydia                                                │ │ spp.  Locul de muncă/Colectivitatea:............ ├──┤ Infectie generală cu                                                │ │ Herpes simplex  ────────────────────────────────────────── ├──┤ Limfogranulomatoza                                                │ │ veneriana  Date despre boala: ├──┤ Hepatita virala acuta A                                                ├──┤ Hepatita virala acuta B  Data debutului bolii: ....../....../...... ├──┤ Hepatita virala acuta C  Data depistarii: ...../....../....... ├──┤ Alte hepatite virale                                                │ │ acute  Internat: DA______ NU_______ ├──┤(T) Infectie cu E. coli                                                │ │ Enterohemoragic(EHEC)  Deces: DA______ NU_______ ├──┤ Campylobacterioze                                                ├──┤ Yersinioze  Data decesului: ......./......./......... ├──┤ Cryptosporidiaza                                                ├──┤ Salmoneloze  Cum a fost depistat: consult clinic _____ ├──┤ TIA(alte etiologii)  contact _______ screening _____ alte_____ ├──┤(T) Botulism                                                ├──┤ Shigelioza(dizenterie  Datele privind modalitatea conformarii │ │ bact.)  cazului: ├──┤ Dizenterie amoebiana                                                ├──┤(T) Febra tifoida şi  Conform definitiei clinice │ │ paratifoida  de caz: DA______ NU_______ ├──┤(T) Listerioza                                                │ │ Trichinoza  Conform diagnosticului ├──┤(T) Leptospiroza  etiologic: DA______ NU_______ ├──┤ Toxoplasmoza                                                ├──┤ Varianta transmisibila  Data recoltarii probei: ....../....../..... │ │ CJ                                                ├──┤ Citomegalia acuta  Rezultatul diagnosticului ├──┤ Infectii pneumococice  etiologic: .................................. ├──┤(T) Boala meningococica                                                │ │ (MCSE)  Metoda de laborator: ........................ ├──┤ Meningite bacteriene                                                ├──┤(T) Meningite virale  Conform criteriilor epidemiologice DA NU ├──┤(T) Meningita bacilara TBC                                                ├──┤ Tuberculoza  Observatii privind cazul:(date clinice, ├──┤(T) Legioneloze  paraclinice sau epidemiologice)............. ├──┤(T) Pasitacoza/Ornitoza  ............................................ ├──┤ Scarlatina                                                ├──┤ Infectie urliana (paro-  Date privind sursa de infectie şi calea de │ │ tidita epidemica)  transmitere a infectiei: ├──┤(T) Antrax              Depistata DA____|NU____ ├──┤(T) Bruceloza acuta                                                ├──┤ Echinococoza  Contact cu caz similar/ ├──┤ Ankilostomiaza              confirmat DA____|NU____ ├──┤(T) Tularemie                                                ├──┤ Morva/Melioidoza  Transmitere aerogena DA____|NU____ ├──┤ Leishmanioza  Transmitere prin alimente DA____|NU____ ├──┤ Filariaze/dracunculoza  Transmitere hidrica DA____|NU____ ├──┤ Rabie  Transmitere prin elemente de ├──┤ Boala Lyme  mediu DA____|NU____ ├──┤(T) Encefalite inf.primare  Transmitere parenterala DA____|NU____ ├──┤(T) Encefalite trsm. prin  Transmitere prin vectori DA____|NU____ │ │ vectori/West Nile  Transmitere iatrogena DA____|NU____ ├──┤ Febra Q/butonoasa/  Transmitere sexuala DA____|NU____ │ │ rickettsioze  ______________________________________________├──┤(T) Holera                                                ├──┤(T) Malarie  Datele sunt furnizate şi completate de: ├──┤(T) Pesta                                                ├──┤(T) Lepra  Numele şi prenumele medicului: ├──┤(T) Tifos exantematic/Brill                                                ├──┤(T) Febrele virale                  Semnatura şi parafa: │ │ hemoragice                                                ├──┤(T) Febra galbena  Locul de muncă al medicului: ├──┤(T) Denga                                                ├──┤(T) Variola/varioloidul  Bifati în cazul în care mai doriti fise _____ ├──┤(T) etiologie necunoscuta                                                ├──┤(T) eveniment neobisnuit/  Nr. ASP_____/________(cod auto + nr. din │ │ neasteptat                        registru) ├──┤(T) Reactii adverse post-                                                │ │ vaccinale indezirabile  Data primirii fisei:_____/______/_______/ ├──┤ Pertussis                                                ├──┤(T) Sindrom acut respirator                                                └──┘ sever (SARS)__________