ORDIN nr. 392 din 2 mai 2007privind aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 1.636 din 25 aprilie 2007
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 392 din 2 mai 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 411 din 19 iunie 2007    În baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 7 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 13 lit. a), b), k) şi l) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea, punerea în funcţiune, utilizarea, repararea şi întreţinerea instalaţiilor tehnice care funcţionează în atmosfere potenţial explozive", indicativ NEx 01-06, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru  +  AnexăNORMATIV 02/05/2007