ORDONANŢĂ nr. 20 din 21 august 1992(*actualizată*)privind activitatea de metrologie(actualizată la data de 21 iunie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------  În temeiul art. 107 alin. (3) din Constituţia României şi al Legii nr. 81/1992,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă stabileşte cadrul şi mijloacele prin care se asigura exactitatea şi uniformitatea măsurărilor.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003.  +  Articolul 1^1Termenii de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă sunt definiţi conform prevederilor anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.------------Art. 1^1 a fost introdus de pct. 2 al art. 1 din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 1^1.  +  Articolul 2Pentru asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor se utilizează unităţi de măsură legale şi mijloace de măsurare care au ca referinţe etaloane naţionale ale României sau ale altor ţări ori etaloane internaţionale, după caz.------------Art. 2 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 1^2.  +  Articolul 3Mijloacele de măsurare şi măsurările care sunt utilizate în domenii de interes public privind sănătatea şi siguranţă populaţiei, ordinea publică, protecţia mediului, protecţia consumatorilor, perceperea taxelor şi impozitelor şi corectitudinea tranzacţiilor comerciale, care afectează direct sau indirect viaţa cetăţenilor, se supun controlului metrologic legal, conform prevederilor prezentei ordonanţe.Activităţile agenţilor economici, care au ca obiect mijloacele de măsurare şi măsurările prevăzute la alin. 1, sunt supuse controlului metrologic legal, prin autorizare/avizare şi supraveghere, conform prevederilor prezentei ordonanţe.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004.  +  Articolul 4Abrogat.------------Art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 1^4.  +  Articolul 5Biroul Român de Metrologie Legala este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, organism competent, responsabil cu asigurarea reglementarilor metrologice, mijloacelor tehnice şi acţiunilor la nivelul întregii ţări, necesare pentru obţinerea credibilităţii rezultatelor măsurărilor.Biroul Român de Metrologie Legala exercita, în numele statului, controlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi al măsurărilor.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 1^5.  +  Capitolul IIUnităţi de măsură legale------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 1^6.  +  Articolul 6Unităţile de măsură legale sunt: a) unităţi apartinând Sistemului Internaţional de Unităţi, denumite în continuare unităţi SI, şi multiplii şi submultiplii lor zecimali; b) unităţi care sunt definite pe baza unităţilor SI, dar nu sunt multipli sau submultipli zecimali ai acestora; c) unităţi utilizate împreună cu SI, ale căror valori în unităţi SI sunt obţinute experimental; d) unităţi admise numai în domenii specializate; e) unităţi compuse.Unităţile de măsură legale se aproba prin hotărâri ale Guvernului care stabilesc denumirile, simbolurile şi definiţiile unităţilor de măsură legale, valorile unităţilor de măsură legale, prevăzute la alin. 1 lit. b)-d), exprimate în unităţi SI, şi, după caz, domeniile în care acestea pot fi utilizate.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004.  +  Articolul 7În măsurările efectuate în domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 este obligatoriu să se utilizeze unităţi de măsură legale.Se admite utilizarea tranzitorie a indicaţiilor suplimentare exprimate în unităţi de măsură, altele decât cele prevăzute la art. 6 alin. 1, numai în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004.  +  Articolul 8În cazul contractelor pentru export, la cererea partenerilor externi, agenţii economici pot folosi şi alte unităţi de măsură convenite intre părţi.  +  Capitolul III Mijloace de măsurare  +  Articolul 9Abrogat.------------Art. 9 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 10Abrogat.------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 2 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 11În funcţie de scopul utilizării şi independent de construcţia sau de exactitatea lor, mijloacele de măsurare se împart în etaloane şi mijloace de măsurare de lucru.------------Art. 11 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 3 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Capitolul IVTitlu abrogat------------Titlul Cap. IV a fost abrogat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 3^1.  +  Articolul 12Etaloanele naţionale sunt recunoscute prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Biroului Român de Metrologie Legala.Etaloanele naţionale sunt bunuri proprietate publică a statului, deţinute, perfecţionate, conservate şi utilizate de către organizaţii nominalizate prin hotărâre a Guvernului, care satisfac cerinţele stabilite conform prevederilor prezentei ordonanţe.Cheltuielile privind etaloanele naţionale ale Biroului Român de Metrologie Legala şi ale organizaţiilor prevăzute la alin. 2 se suporta de la bugetul de stat.------------Art. 12 a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 4 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 13Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal se realizează prin verificări metrologice, efectuate de către laboratoare de metrologie în condiţiile prezentei ordonanţe. În acest scop se utilizează etaloane trasabile la etaloanele naţionale ale României, ale altor ţări sau la etaloane internaţionale, după caz.------------Art. 13 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 5 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 14Atestarea, conservarea şi utilizarea etaloanelor naţionale, compararea lor cu etaloanele altor state şi racordarea la etaloanele internaţionale se realizează conform prevederilor intrucţiunilor de metrologie legala, emise potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe.Instrucţiunile de metrologie legala prevăzute la alin. 1 vor stabili şi cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească organizaţiile prevăzute la art. 12 alin. 2 în vederea nominalizării lor.------------Art. 14 a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 5^1.  +  Capitolul VControlul metrologic legal------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 5^2.  +  Secţiunea 1 Controlul metrologic al mijloacelor de măsurareControlul metrologic legal al mijloacelor de măsurare------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. V a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 5^3.  +  Articolul 15Se supun controlului metrologic legal mijloacele de măsurare de lucru destinate să realizeze măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, care sunt cuprinse în Lista oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal.Lista oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, prevăzută la alin. 1, va detalia măsurările din domenii de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1, categoriile şi sortimentele de mijloace de măsurare de lucru utilizate în aceste măsurări, modalităţile de control metrologic aplicabile fiecărui sortiment, precum şi intervalul maxim admis intre doua verificări metrologice succesive; lista se stabileşte şi se aproba de către directorul general al Biroului Român de Metrologie Legala şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pentru fiecare dintre categoriile de mijloace de măsurare prevăzute în Lista oficiala a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal, cu exceptia aparatelor de cântărit cu funcţionare neautomată, se elaborează norme de metrologie legala şi/sau norme de metrologie legala CEE, care stabilesc cerinţele tehnice şi metrologice specifice categoriei respective.------------Art. 15 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 6 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 16 (1) Pentru introducerea pe piaţa şi punerea în funcţiune a mijloacelor de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu exceptia celor din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată, controlul metrologic legal se exercita în conformitate cu prevederile din instrucţiunile de metrologie legala, prin următoarele modalităţi: a) aprobare de model; b) aprobare de model CEE; c) verificare metrologică iniţială; d) verificare iniţială CEE; e) aviz metrologic.--------------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. (2) Aprobarea de model pentru mijloacele de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens nu este obligatorie dacă aceste mijloace de măsurare au obţinut aprobare de model în statul respectiv şi cerinţele în baza cărora aceasta a fost acordata sunt echivalente celor impuse în România pentru acordarea aprobării de model respective. (3) Pentru mijloacele de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens, care fac obiectul unei cereri de aprobare de model, încercările efectuate în acel stat sunt acceptate dacă ele sunt echivalente cu încercările cerute în România şi dacă rezultatele acestor încercări sunt puse la dispoziţie Biroului Român de Metrologie Legala. (4) Verificările metrologice iniţiale pentru mijloacele de măsurare fabricate şi comercializate în mod legal într-un stat membru al Uniunii Europene, în Turcia, într-un stat semnatar al Acordului privind Spaţiul Economic European sau într-un stat cu care România a încheiat un acord de recunoaştere în acest sens nu sunt obligatorii dacă aceste mijloace de măsurare au fost supuse verificărilor metrologice iniţiale în statul respectiv şi cerinţele în baza cărora acestea au fost efectuate sunt echivalente celor impuse în România pentru efectuarea verificărilor metrologice iniţiale respective. (5) Condiţiile de introducere pe piaţa şi de punere în funcţiune a mijloacelor de măsurare din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, precum şi a celor care fac obiectul normelor de metrologie legala CEE se stabilesc prin reglementari tehnice specifice adoptate prin hotărâri ale Guvernului.--------------Alin. (5) al art. 16 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. (6) Abrogat.--------------Alin. (6) al art. 16 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. (7) Prevederile alin. 2, 3, şi 4 se aplica de la data aderării României la Uniunea Europeana.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004.  +  Articolul 16^1Mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, introduse pe piaţa, puse în funcţiune în condiţiile legii şi aflate în utilizare, se supun, în condiţiile stabilite prin instrucţiuni de metrologie legala, următoarelor modalităţi de control metrologic legal: a) verificare metrologică periodica; b) verificare metrologică după reparare sau modificare; c) inspecţie şi testare inopinată; d) supraveghere metrologică a utilizării.--------------Art. 16^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 17Abrogat.------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 8 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 18Pentru mijloacele de măsurare care au corespuns la controlul metrologic legal prevăzut la art. 16 alin. 1 şi la art. 16 1 lit. a) şi b) se emit, după caz, documente specifice şi li se aplica, după caz, următoarele marcaje metrologice: a) marcajul aprobării de model; b) marcajul de verificare metrologică; c) marcajul aprobării de model CEE; d) marcajul de verificare iniţială CEE.Mijloacele de măsurare prevăzute la alin. 1 sunt mijloace de măsurare legale.Reprezentarea grafica, condiţiile de aplicare şi/sau de recunoaştere a marcajelor metrologice se stabilesc prin instrucţiuni de metrologie legala.Marcajele metrologice aplicate sub forma de sigiliu se supun şi dispoziţiilor legale referitoare la sigiliile statului şi beneficiază de aceeaşi protecţie juridica.------------Art. 18 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004.  +  Articolul 19Mijloacele de măsurare care nu au corespuns la controlul metrologic legal sau pe care sunt aplicate marcaje de verificare cu termen de valabilitate depăşit nu au calitatea de mijloace de măsurare legale.Este interzisă introducerea pe piaţă, punerea în funcţiune sau utilizarea pentru măsurările din domeniile de interes public prevăzute la art. 3 alin. 1 a mijloacelor de măsurare prevăzute la alin. 1. Deţinătorii acestor mijloace de măsurare sunt obligaţi, după caz, să le retragă de pe piaţă sau să le scoată din uz.Dacă se constata utilizarea de mijloace de măsurare nelegale, acestea sunt sigilate şi, după caz, confiscate. În cazul săvârşirii vreunei infracţiuni, se iau masuri să nu dispară urmele infracţiunii, corpurile delicte şi orice alte mijloace de proba, potrivit prevederilor Codului de procedura penală, şi sunt sesizate organele de urmărire penală.------------Art. 19 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 9 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 20Biroul Român de Metrologie Legala poate asigura executarea activităţilor de control prevăzute la art. 16 alin. 1 lit. c) şi la art. 16^1 lit. a) şi b) prin delegarea exercitării acestor categorii de control unor laboratoare autorizate în conformitate cu prevederile instrucţiunilor de metrologie legala.Laboratoarele autorizate prevăzute la alin. 1 trebuie să întocmească documente de evidenta privind mijloacele de măsurare verificate.------------Art. 20 a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 10 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Secţiunea a 2-a Controlul metrologic al măsurărilorControlul metrologic legal al măsurărilor-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. V a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 10^1.  +  Articolul 21Se supun controlului metrologic legal măsurările care se încadrează în următoarele categorii: a) măsurările efectuate în cadrul unor tranzacţii comerciale sau măsurările pe baza cărora se stabilesc costuri pentru utilităţi publice, tarife, taxe, daune, impozite şi altele asemenea; b) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează interesele cetăţenilor, cum sunt: concentraţia de zahar şi concentraţia de alcool în băuturi, concentraţia de grăsimi în lapte şi unt, masa hectolitrică şi umiditatea cerealelor, viteza autovehiculelor, concentraţia alcoolică din sânge şi altele asemenea; c) măsurările efectuate asupra unor mărimi ce afectează sănătatea şi siguranţă populaţiei, precum şi mediul, cum sunt: poluanţii organici şi metalici din apa, pesticide şi alte substanţe toxice, gazul de eşapament al autovehiculelor, conţinutul de noxe din atmosfera şi altele asemenea; d) măsurările care privesc produsele şi mărfurile care se livrează şi se vând preambalate, conţinând cantităţi determinate, indicate prin etichetare sau sub alta forma, precum şi produsele cu gramaj declarat, fără a fi preambalate; e) alte măsurări din domeniile care pot afecta sănătatea şi securitatea persoanelor şi protecţia mediului.Pentru domeniile în care se utilizează aceste categorii de măsurări, metodele de măsurare se stabilesc de către autorităţi, după caz.---------------Art. 21 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 26 mai 2003 care modifică pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003.  +  Articolul 22Controlul metrologic legal asupra măsurărilor prevăzut la art. 5 alin. 2 se realizează prin următoarele modalităţi: a) prelevarea de probe şi efectuarea de măsurări şi analize comparative pentru verificarea exactităţii rezultatelor declarate ale măsurărilor; b) inspecţii şi testări inopinate în locurile unde se efectuează măsurările; c) avizarea metodelor de măsurare prevăzute la art. 21 alin. 2; d) expertize metrologice.Pentru realizarea controlului metrologic legal prevăzut la alin. 1 Biroul Român de Metrologie Legala poate solicita colaborarea şi altor organe ale administraţiei publice centrale sau locale, după caz.---------------Art. 22 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 26 mai 2003 care modifică pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003.  +  Capitolul VIObligaţiile persoanelor fizice şi juridice în domeniul metrologiei legale-------------Titlul Cap. VI a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 12^1.  +  Articolul 23Persoanele fizice sau juridice care fabrica, repara, modifica, montează şi verifica mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1, cu exceptia mijloacelor de măsurare din domeniile prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, trebuie să solicite şi să obţină emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legala, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz: a) avize pentru repararea/modificarea şi montarea mijloacelor de măsurare; b) certificate de aprobare de model sau, după caz, certificate de aprobare de model CEE; c) autorizaţii pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, respectiv de verificator metrolog persoana fizica;---------------Lit. c) a alin. 1 al art. 23 a fost modificată de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007. d) avize metrologice.În cazuri speciale, prevăzute de reglementările specifice, responsabilitatea obţinerii aprobării de model revine deţinătorului.Persoanele fizice sau juridice care repara, modifica, montează, verifica mijloace de măsurare din domeniile cuprinse în anexa nr. 1 la Legea nr. 608/2001, republicată, după ce acestea au fost puse în funcţiune, trebuie să solicite şi să obţină emiterea de către Biroul Român de Metrologie Legala, în condiţiile prevăzute de reglementările specifice, a următoarelor documente, după caz: a) avize pentru repararea/modificarea şi montarea mijloacelor de măsurare; b) autorizaţii pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, respectiv de verificator metrolog persoana fizica.---------------Lit. b) a alin. 3 al art. 23 a fost modificată de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care modifică pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Articolul 24Persoanele fizice sau juridice care utilizează ori încredinţează spre utilizare, în calitate de proprietar, mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal sunt obligate să asigure legalitatea acestora şi să le declare, înainte de punerea în funcţiune/utilizare, Biroului Român de Metrologie Legala, pentru asigurarea controlului metrologic.Se interzice persoanelor fizice sau juridice să deţină în locurile destinate măsurărilor din domenii de interes public, prevăzute la art. 3 alin. 1, mijloace de măsurare specifice acestor măsurări, dacă acestea sunt false sau falsificate, nu poarta marcajele metrologice obligatorii în termenul de valabilitate sau au indicaţii exprimate numai în unităţi de măsură nelegale.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 14 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 25Producătorul de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal prin aprobare de model sau reprezentantul autorizat al acestuia, persoana juridica cu sediul în România, are responsabilitatea aplicării marcajului aprobării de model, în condiţiile prevăzute prin reglementari specifice.În cazul în care sunt impuse unele condiţionări prin certificatul aprobării de model, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, importatorul, deţinătorul unui mijloc de măsurare, după caz, este obligat să respecte şi să aducă integral la cunoştinţa clienţilor aceste condiţionări.-----------------Art. 25 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004.  +  Articolul 26Producătorii sau reprezentanţii lor autorizaţi, importatorii şi utilizatorii poarta întreaga răspundere privind calitatea mijloacelor de măsurare care nu sunt supuse controlului metrologic legal, din punct de vedere metrologic.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 16 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 27Operatorii economici care fabrica, repara, modifica, montează sau verifica mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1 îşi vor organiza activităţile ce fac obiectul controlului metrologic legal pe baza cerinţelor din instrucţiunile de metrologie legala. Activitatea de metrologie va fi coordonată de un responsabil tehnic al activităţii, numit prin decizie a conducătorului operatorului economic persoana juridica.------------Art. 27 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care modifică pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007.  +  Capitolul VII Sancţiuni  +  Articolul 28Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.  +  Articolul 29Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. 1, cu amenda contravenţională de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de măsurare până la intrarea în legalitate; b) nerespectarea prevederilor art. 18 alin. 1, cu amenda contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de măsurare; c) nerespectarea prevederilor art. 19 alin. 2, cu amenda contravenţională de la 50.000.000 lei la 150.000.000 lei şi sigilarea mijlocului de măsurare până la intrarea în legalitate; d) nerespectarea prevederilor art. 20 alin. 2, cu amenda contravenţională de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei şi/sau suspendarea autorizaţiei până la o data stabilită de personalul desemnat al Biroului Român de Metrologie Legala; e) producerea şi distribuţia de produse de larg consum şi preambalate care nu au corespuns modalităţilor de control metrologic legal prevăzute la art. 22 alin. 1 lit. a), b) şi d), cu amenda contravenţională de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei, precum şi retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea introducerii pe piaţă a acestora; f) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 1 şi 3, cu amenda contravenţională de la 100.000.000 lei la 200.000.000 lei;------------Lit. f) a art. 29 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004. g) nerespectarea prevederilor art. 23 alin. 4, cu amenda contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei şi restrângerea/suspendarea sau retragerea autorizaţiei/ avizului, după caz, conform prevederilor instrucţiunilor de metrologie legala;------------Lit. g) a art. 29 a fost modificata de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 98 din 7 aprilie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 333 din 16 aprilie 2004. h) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 1, cu amenda contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei; i) nerespectarea prevederilor art. 24 alin. 2, cu amenda contravenţională de la 50.000.000 lei la 200.000.000 lei, sigilarea şi/sau confiscarea mijlocului de măsurare, după caz; j) nerespectarea prevederilor art. 25, cu amenda contravenţională de la 25.000.000 lei la 75.000.000 lei şi/sau sigilarea mijlocului de măsurare; k) împiedicarea, sub orice forma, a persoanelor desemnate conform art. 36 să-şi exercite atribuţiile prevăzute de lege privind controlul metrologic legal, cu amenda contravenţională de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.--------------Art. 29 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 18 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 30Contravenţiilor prevăzute la art. 29 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobata cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.--------------Art. 30 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 18^1.  +  Articolul 31În cazul în care amenzile prevăzute la art. 29 se aplica persoanelor fizice, limitele minime şi maxime ale acestora se reduc la jumătate.--------------Art. 31 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 18^2.  +  Articolul 32Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere de către persoana fizica sau juridica, în termen de 15 zile de la data comunicării acestuia, la judecătoria pe a carei raza teritoriala s-a săvârşit contravenţia.--------------Art. 32 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 18^3.  +  Articolul 33Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul din cadrul Biroului Român de Metrologie Legala, desemnat în acest scop de către directorul general.--------------Art. 33 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 18^4.  +  Capitolul VIII Dispoziţii finale  +  Articolul 34Abrogat.--------------Art. 34 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 21 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 35Pentru serviciile prestate, în aplicarea prezentei ordonanţe, Biroul Român de Metrologie Legala are dreptul de a stabili şi de a încasa tarife sau contravaloarea devizelor stabilite pe baza de tarife.Tarifele se propun de către Biroul Român de Metrologie Legala şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.--------------Alin. 2 al art. 35 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care completează art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007 cu pct. 7.--------------Art. 35 a fost modificat de pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care completează art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999 cu pct. 21^1.  +  Articolul 36Personalul Biroului Român de Metrologie Legala desemnat să efectueze activităţile de inspecţie, control inopinat şi supraveghere a pieţei are drept de acces în toate locurile unde exista şi se utilizează mijloace de măsurare, precum şi în locurile unde se fabrica, se repara, se modifica, se încearcă, se verifica, se vând sau se închiriază mijloace de măsurare.Organele de politie acorda, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate să efectueze controlul metrologic legal în exerciţiul funcţiunii sau să le însoţească, după caz.--------------Alin. 2 al art. 36 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care completează art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007 cu pct. 8.--------------Art. 36 a fost modificat de pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 22 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Articolul 37În vederea aplicării prezentei ordonanţe, Biroul Român de Metrologie Legala elaborează instrucţiuni de metrologie legala, norme de metrologie legala şi transpune normele de metrologie legala CEE.--------------Alin. 1 al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care completează art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007 cu pct. 9.Instrucţiunile de metrologie legala se aproba prin hotărâri ale Guvernului; normele de metrologie legala şi transpunerea normelor de metrologie legala CEE se aproba prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.--------------Alin. 2 al art. 37 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 166 din 12 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007 care completează art. I din ORDONANŢA nr. 25 din 31 ianuarie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 84 din 2 februarie 2007 cu pct. 9.Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga Legea metrologiei nr. 27/1978 şi Hotărârea Guvernului nr. 225/1995.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 23 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul industriei,Dan ConstantinescuSecretar de stat în Departamentulpentru Strategia Reformei şiIntegrare Economica,Bujor-Bogdan Teodoroiu  +  Anexa 1Termenii de specialitate utilizaţi în ordonanţă se definesc astfel:1. aprobare de model - decizie cu relevanta legala bazata pe un raport de evaluare, conform căreia un tip de mijloc de măsurare îndeplineşte cerinţele din reglementările de metrologie legala aplicabile şi este adecvat utilizării în domeniul reglementat, astfel încât este de presupus ca el realizează rezultate de măsurare sigure, într-o perioada de timp definita;2. aprobare de model CEE - aprobare de model acordata prin raportarea la cerinţele din directivele europene sau normele de metrologie legala CEE;3. CEE - prescurtare a Comunităţii Economice Europene, utilizata în codificarea directivelor europene din vechea abordare;4. control metrologic legal - ansamblu de activităţi de metrologie legala care contribuie la asigurarea metrologică;5. etalon - mijloc de măsurare care este destinat să definească, să realizeze, să conserve sau să reproducă o unitate ori una sau mai multe valori ale unei mărimi pentru a servi ca referinţă;6. etalonare - ansamblu de operaţii care stabilesc, în condiţii specificate, relaţia dintre valorile unei mărimi indicate de un aparat de măsurat ori un sistem de măsurare sau dintre valorile reprezentate de o măsură ori un material de referinţă şi valorile corespunzătoare realizate cu etaloane; operaţiile de etalonare se aplica atat mijloacelor de măsurare etalon, cât şi celor de lucru;7. etalon internaţional - etalon recunoscut printr-un acord internaţional pentru a servi pe plan internaţional drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;8. etalon naţional - etalon recunoscut printr-o decizie naţională pentru a servi într-o ţară drept baza pentru atribuirea de valori altor etaloane ale mărimii considerate;9. exactitate de măsurare - grad de concordanta intre rezultatul unei măsurări şi valoarea convenţional adevarată a mărimii măsurate;10. exactitate a unui mijloc de măsurare - proprietate a unui mijloc de măsurare de a da răspunsuri apropiate de o valoare adevarată;11. expertiza metrologică - ansamblu de operaţiuni efectuate în scopul de a examina şi de a demonstra starea unui mijloc de măsurare şi de a determina caracteristicile metrologice ale acestuia, printre altele, prin raportarea la cerinţele din reglementările de metrologie legala aplicabile;12. instrucţiune de metrologie legala - reglementare de metrologie legala care se referă la principiile şi regulile generale specifice activităţilor de control metrologic legal;13. introducere pe piaţă a unui mijloc de măsurare - acţiunea de a face disponibil un mijloc de măsurare pentru prima data, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau utilizării;14. marcajul aprobării de model sau marcajul aprobării de model CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare, atesta conformitatea acestuia cu modelul aprobat;15. marcajul de verificare metrologică sau marcajul de verificare iniţială CEE - semn distinctiv care, aplicat pe un mijloc de măsurare supus controlului metrologic legal, confirma ca verificarea metrologică, respectiv verificarea iniţială CEE, s-a efectuat cu rezultate corespunzătoare;16. material de referinţă - material sau substanţă ale carei una sau mai multe valori ale proprietăţii (proprietăţilor) sale sunt suficient de omogene şi bine stabilite pentru a fi utilizate la etalonarea unui aparat de măsurat, evaluarea unei metode de măsurare sau atribuirea de valori materialelor ori substanţelor;17. măsurare - ansamblu de operaţii având ca scop determinarea unei valori a unei mărimi;18. metrologie - ştiinţă a măsurării;19. metrologie legala - parte a metrologiei referitoare la activităţile care sunt desfăşurate în conformitate cu cerinţele reglementate de către organisme competente şi care se aplica măsurărilor, unităţilor de măsură, mijloacelor de măsurare şi metodelor de măsurare;20. mijloc de măsurare - măsură, aparat de măsurat, material de referinţă sau traductor, dispozitiv, echipament, instalaţiile, precum şi materialele de referinţă care furnizează informaţii de măsurare, singure sau asociate cu unul ori mai multe dispozitive suplimentare;21. mijloc de măsurare de lucru - mijloc de măsurare utilizat în măsurări uzuale; un mijloc de măsurare de lucru nu poate fi utilizat pentru etalonarea sau verificarea metrologică a unui alt mijloc de măsurare de aceeaşi categorie;22. norma de metrologie legala - reglementare de metrologie legala, specifica unei anumite categorii de mijloace de măsurare, care conţine cerinţele tehnice şi metrologice pe care trebuie să le îndeplinească un mijloc de măsurare din acea categorie, atunci când este supus controlului metrologic legal;23. norma de metrologie legala CEE - norma de metrologie legala care transpune în legislaţia româna prevederile directivelor europene referitoare la o categorie de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal;24. punere în funcţiune a unui mijloc de măsurare - prima utilizare a unui mijloc de măsurare, în scopul pentru care acesta a fost conceput, de către un utilizator final;25. reprezentant autorizat al producătorului - persoana juridica împuternicită de producător să acţioneze în numele sau;26. Sistemul Internaţional de Unităţi, ŞI - sistem coerent de unităţi adoptat şi recomandat de Conferinţa Generala de Masuri şi Greutăţi;27. supraveghere metrologică - control exercitat la producţia, importul, instalarea, utilizarea, întreţinerea, repararea şi verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare, în scopul de a constata dacă acestea sunt utilizate corect, în raport cu prevederile legii metrologiei şi ale reglementarilor metrologice;28. trasabilitate - proprietate a rezultatului unei măsurări sau a valorii unui etalon de a putea fi raportat, respectiv raportată, la valori ale unor referinţe stabilite, de regula etaloane naţionale sau internaţionale, prin intermediul unui lanţ neîntrerupt de comparări având, toate, incertitudini determinate;29. unitate de măsură - mărime particulară, definita şi adoptata prin convenţie, cu care sunt comparate alte mărimi de aceeaşi natura, ca rezultat al măsurării, pentru exprimarea valorilor lor în raport cu acea mărime;30. unitate de măsură compusă - combinaţie dintre unităţile apartinând SI şi/sau unităţile din afara SI, de exemplu: tona pe metru cub (t/mc), amper ora (A . h), mol pe litru (mol/l);31. verificare iniţială CEE - verificare iniţială efectuată în scopul stabilirii conformităţii unui mijloc de măsurare cu modelul CEE aprobat şi/sau cu cerinţele aplicabile din directivele europene sau normele de metrologie legala CEE; verificarea iniţială CEE se certifica prin aplicarea marcajului de verificare iniţială CEE;32. verificare metrologică - modalitate de control metrologic legal, alta decât aprobarea de model, prin care se constata şi se confirma ca mijlocul de măsurare îndeplineşte cerinţele prevăzute în reglementările de metrologie legala; termenul "verificare metrologică" este specific numai mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;33. verificare metrologică iniţială - verificare a unui mijloc de măsurare care nu a mai fost verificat anterior;34. verificare metrologică periodica - verificare obligatorie a unui mijloc de măsurare, efectuată periodic, la intervale de timp specificate, conform unei proceduri stabilite prin reglementari de metrologie legala.--------------Anexa 1 a fost modificata de pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 178 din 9 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 mai 2003 care modifică pct. 24 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.  +  Anexa 2Abrogată.------------Anexa 2 a fost abrogată de pct. 25 al art. unic din ORDONANŢĂ nr. 104 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 426 din 31 august 1999.-------