HOTĂRÂRE nr. 558 din 6 iunie 2007pentru aprobarea amendamentului convenit prin Scrisoarea semnată la Zagreb la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 3 aprilie 2007, între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 18 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi a Acordului de asistenţă financiară nerambursabilă dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, acţionând în calitate de agenţie de implementare a Facilităţii Globale de Mediu, privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnate la Bucureşti la 26 mai 2004, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă amendamentul convenit prin Scrisoarea*) semnată la Zagreb la 7 martie 2007 şi la Bucureşti la 3 aprilie 2007, între Guvernul României, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind finanţarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă, semnat la Bucureşti la 26 mai 2004, ratificat prin Legea nr. 389/2004, cu modificările ulterioare.__________ Notă *) Conţinutul scrisorii reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul mediuluişi dezvoltării durabile,Lucia Ana Varga,secretar de statp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statBucureşti, 6 iunie 2007.Nr. 558.AMENDAMENT 03/04/2007