HOTĂRÎRE Nr. 52 din 5 februarie 1996pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 30 din 13 februarie 1996    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Articolul 11 alineatul (1) din Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea profesională a şomerilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995, se modifica şi va avea următorul cuprins:"ART. 11 - (1) Cheltuielile pentru activitatea de calificare, recalificare şi perfecţionare a persoanelor care primesc ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin se suporta de către direcţiile de muncă şi protecţie socială din Fondul pentru plata ajutorului de şomaj. În aceste cheltuieli se includ: taxa de participare la curs pentru fiecare persoana, cheltuielile prevăzute la alin. (3) al acestui articol, la art. 10 lit. A.c); d); f) (numai cheltuielile de cazare în cămine, în aceleaşi condiţii ca şi personalul angajat, în cazul în care nu poate efectua transportul zilnic sau locuieşte la o distanta mai mare de 50 km de unitatea de pregătire); g); i); la art. 17 alin. (2) şi la art. 18 alin. (2) din prezenta hotărâre."  +  Articolul 2Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a şomerilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 100 din 24 mai 1995, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu--------------