LEGE nr. 155 din 6 iunie 2007privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 12 iunie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 126 din 21 decembrie 2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 28 decembrie 2006, cu următoarele modificări:1. La articolul I punctul 1, titlul va avea următorul cuprins:LEGEprivind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare2. La articolul I punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituțiile de credit le pun la dispoziție beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și Fondul european de garantare agricolă, se constituie la dispoziția Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond.3. La articolul I punctul 3, alineatul (5) al articolului 1 va avea următorul cuprins:(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă.4. La articolul I punctul 5, litera j) a articolului 5 va avea următorul cuprins:j) alți beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă.5. La articolul I punctul 6, litera b) a articolului 6 va avea următorul cuprins:b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu și lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă, în scopul realizării de investiții, procentul de garantare va fi, după caz, de 70-100% din valoarea creditului;6. La articolul I punctul 7, articolul 12 va avea următorul cuprins:  +  Articolul 12Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum și cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garanții beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit și Fondului european de garantare agricolă.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 6 iunie 2007.Nr. 155.-------