ORDIN nr. 702 din 14 mai 2007privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR - AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 4 iunie 2007  În temeiul prevederilor art. 33 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 52^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 2În vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 1, se aprobă modelul şi conţinutul formularului (394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional", cod MEF 14.13.01.02/f, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 4Formularul prevăzut la art. 2 se gestionează conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare ale formularului prevăzut la art. 2 sunt stabilite în anexa nr. 4.  +  Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 7Declaraţia menţionată la art. 2 se depune semestrial la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare.  +  Articolul 8Direcţia generală de gestiune a impozitelor şi contribuţiilor, Direcţia de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 9Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAgenţiei Naţionalede Administrare Fiscală,Daniel ChiţoiuBucureşti, 14 mai 2007.Nr. 702.  +  Anexa 1
  394 DECLARATIE INFORMATIVA PRIVIND LIVRARILE/PRESTARILE ŞI ACHIZITIILE EFECTUATE PE TERITORIUL Fiscala NAŢIONAL Ministerul Economiei şi Finanţelor Agentia Naţionala de Administrare [SIGLA]
  PERIOADA DE RAPORTARE
  ANUL PERIOADA: Perioada semestriala: S1 sau S2
      A. DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI INREGISTRATE IN SCOPURI DE TVA
  DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME
  COD DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA RO
  DOMICILIUL FISCAL
  JUDET SECTOR LOCALITATE
  STRADA NR BLOC SC.
  ETAJ AP COD POSTAL TELEFON
  FAX E-MAIL
      B. DATE DE IDENTIFICARE ALE REPREZENTANTULUI FISCAL
  DENUMIRE/NUME ŞI PRENUME
  COD DE IDENTIFICARE FISCALA
  DOMICILIUL FISCAL
  JUDET SECTOR LOCALITATE
  STRADA NR BLOC SC.
  ETAJ AP COD POSTAL TELEFON
  FAX E-MAIL
      C. REZUMAT DECLARATIE
  NUMAR TOTAL AL PERSOANELOR INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA INCLUSE IN DECLARATIE
  VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA LIVRA- RILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII EFECTUATE
  VALOAREA TOTALA TVA AFERENTA LIVRARILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII EFECTUATE
  VALOAREA TOTALA A BAZEI IMPOZABILE AFERENTA ACHIZITIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE
  VALOAREA TOTALA A TVA AFERENTA ACHIZITIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE
  ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele ││inscrise în acest formular sunt corecte şi complete │├─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────┤│Numele persoanei care face declaratia │ │├────────────────────┬────────────────────┴───────┬───────────────────────────┤│Functia │ │ │├────────────────────┼────────────────────────────┤ Stampila ││Semnatura │ │ │└────────────────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┘
  Se completeaza de personalul organului fiscal
  Organ fiscal
  Numar înregistrare Data înregistrării(zz/ll/aaaa)
  Numele persoanei care a verificat
      Cod MEF: 14.13.01.02/f┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA LIVRARILOR DE BUNURI/PRESTARILOR DE SERVICII EFECTUATE ││ PE TERITORIUL NAŢIONAL │├────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────────┤│Nr. │ Denumire/Nume şi │Codul de înregistrare│Baza impozabila│Taxa pe valoarea││crt.│prenume beneficiar│în scopuri de TVA │ totala (lei) │ adăugată ││ │ │ al beneficiarului │ │ totala (lei) │├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤└────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────────┘    Cod MEF: 14.13.01.02/f┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ LISTA ACHIZITIILOR DE BUNURI ŞI SERVICII EFECTUATE ││ PE TERITORIUL NAŢIONAL │├────┬──────────────────┬─────────────────────┬───────────────┬────────────────┤│Nr. │ Denumire/Nume şi │Codul de înregistrare│Baza impozabila│Taxa pe valoarea││crt.│prenume furnizor/ │în scopuri de TVA a │ totala (lei) │ adăugată ││ │ prestator │furniz./prestatorului│ │ totala (lei) │├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤├────┼──────────────────┼─────────────────────┼───────────────┼────────────────┤└────┴──────────────────┴─────────────────────┴───────────────┴────────────────┘    Cod MEF: 14.13.01.02/f
   +  Anexa 2 INSTRUCŢIUNIde completare a formularului (394) "Declaraţie informativăprivind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate peteritoriul naţional"cod MEF 14.13.01.02/fDeclaraţia se completează şi se depune semestrial de către:- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal, şi care sunt obligate la plata taxei conform art. 150 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) din Codul fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România conform art. 126 alin. (1) şi taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia se depune pentru orice operaţiune taxabilă pentru care, conform titlului VI al Codului fiscal, este emisă o factură, inclusiv pentru avansuri. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost emise în semestrul de raportare;- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România conform art. 153 din Codul fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile cu cota de 19% sau 9%. Declaraţia trebuie să conţină toate facturile care au fost primite în semestrul de raportare. Declaraţia nu se depune pentru facturile emise prin autofacturare sau în cazul operaţiunilor pentru care se aplică taxarea inversă.Declaraţia se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare şi numai dacă în semestrul de raportare au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare.În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.Declaraţia se depune în format electronic, pe suport electronic, însoţită de formatul hârtie, semnat şi ştampilat conform legii. În formatul hârtie se depune doar prima pagină a declaraţiei. Formatul hârtie se editează în două exemplare:- un exemplar se depune la organul fiscal competent împreună cu suportul electronic;- un exemplar se păstrează de către contribuabil.Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Economiei şi Finanţelor şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, portalul ANAF la adresa http://anaf.mfinante.ro.Completarea declaraţiei se face astfel:  +  Secţiunea 1 Cartuşul "Perioada de raportare" se completează cu:Anul la care se referă declaraţia; se înscrie anul calendaristic cu 4 caractere (exemplu: 2007).Perioada de raportare aferentă operaţiunilor realizate; formată din două caractere, primul fiind litera "S" şi al doilea fiind cifra aferentă semestrului calendaristic respectiv.A. Date de identificare ale persoanei înregistrate în scopuri de TVADenumire/nume şi prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA.Cod de înregistrare în scopuri de TVA - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA (codul de identificare fiscală precedat de prefixul RO).Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al persoanei înregistrate în scopuri de TVA.B. Date de identificare ale reprezentantului fiscalDenumire/nume, prenume - se înscriu, după caz, denumirea sau numele şi prenumele persoanei impozabile care a fost desemnată ca reprezentant fiscal de către persoana impozabilă străină.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală al reprezentantului fiscal.Domiciliul fiscal - se înscrie adresa domiciliului fiscal al reprezentantului fiscal.C. Rezumat declaraţieAcest cartuş conţine:- Numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA incluse în declaraţie, indiferent de numărul operaţiunilor;- Valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate;- Valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate;- Valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate;- Valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate.  +  Secţiunea a 2-a Se completează cu facturile emise/primite, cumulate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale partenerilor de tranzacţii.Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţionalColoana "Denumire/Nume şi prenume beneficiar" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA către care a fost emisă factura sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care beneficiarul livrării de bunuri/prestării de servicii nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.Coloana "Baza impozabilă totală" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).Coloana "Taxa pe valoarea adăugată totală" - se înscrie suma totală a taxei colectate, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, suma totală a taxei se înscrie cu semnul (-).Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţionalColoana "Denumire/Nume şi prenume furnizor/prestator" - se înscriu denumirea/numele şi prenumele persoanei înregistrate în scopuri de TVA care a emis factura sau denumirea/numele şi prenumele reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.Coloana "Codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului" - se înscrie codul de înregistrare în scopuri de TVA al furnizorului/prestatorului sau al reprezentantului fiscal, în cazul în care furnizorul/prestatorul nu este stabilit în România şi şi-a desemnat un reprezentant fiscal, dacă acesta din urmă este persoana obligată la plata taxei.Coloana "Baza impozabilă totală" - se înscrie baza de impozitare, exclusiv taxa, aferentă tuturor achiziţiilor de bunuri şi servicii, inclusiv baza de impozitare aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, valoarea totală a acesteia se înscrie cu semnul (-).Coloana "Taxa pe valoarea adăugată totală" - se înscrie suma totală a taxei, inclusiv taxa aferentă facturilor de stornare, în lei. În cazul în care baza de impozitare este negativă, suma totală a taxei se înscrie cu semnul (-).INSTRUCŢIUNIpentru transmiterea în format electronic a formularului(394) "Declaraţie informativă privind livrările/prestările şiachiziţiile efectuate pe teritoriul naţional"Formatul electronic al declaraţiei se transmite organului fiscal competent pe dischetă 3 1/2 inch, 1.440 MB compatibilă MS-DOS sau pe alt suport magnetic.Informaţiile din declaraţia informativă 394 vor fi transmise într-un fişier format text ASCII, în care fiecare înregistrare (linie) se termină cu carriage return şi linefeed. Nu se admit în cadrul înregistrărilor (liniilor) diacritice (caractere româneşti) şi caractere de control, cu excepţia celor menţionate anterior. Separatorul dintre câmpuri va fi virgula, iar delimitatorul câmpurilor de tip caracter (alfanumeric) va fi #.Ordinea câmpurilor din structura fişierului este obligatorie, indiferent dacă acestea se completează sau nu.Fişierul txt va avea obligatoriu denumirea:394_SSAA_JCCCCCCCCCC.TXT, unde:SS = semestrul S1 sau S2AA = ultimele două caractere din anul fiscalCCCCCCCCC = cod de înregistrare în scopuri de TVAFişierul text conţine două tipuri de înregistrări:Prima înregistrare va cuprinde informaţiile referitoare la datele de identificare ale contribuabilului şi ale reprezentantului fiscal, perioada de raportare şi informaţiile de rezumat ale declaraţiei:
           
    Nr. crt.Denumire câmpTip, lungime maximăObservaţii
    1.Cod declaraţieN(3)Se completează cu 394
    2.Cod de înregistrare în scopuri de TVAN(10)  
    3.SemestruC(2)Se completează cu S1 sau S2
    4.AnN(4)  
    5.Denumire contribuabilC(100)  
    6.Domiciliu fiscal contribuabilC(160)  
    7.TelefonC(30)  
    8.FaxC(30)  
    9.E-mailC(80)  
    10.Cod de identificare fiscală reprezentant fiscalN(10)  
    11.Denumire reprezentant fiscalC(100)  
    12.Domiciliu fiscal reprezentant fiscalC(160)  
    13.Telefon reprezentant fiscalC(30)  
    14.Fax reprezentant fiscalC(30)  
    15.E-mail reprezentant fiscalC(80)  
    16.Număr total furnizori/beneficiariN(15)Se completează numărul total al persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, incluse în anexele la declaraţie.
    17.Baza livrăriN(15)Se completează valoarea totală a bazei impozabile aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.
    18.TVA livrăriN(15)Se completează valoarea totală a TVA aferentă livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.
    19.Baza achiziţiiN(15)Se completează valoarea totală a bazei impozabile aferentă achiziţiilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.
    20.TVA achiziţiiN(15)Se completează valoarea totală a TVA aferentă achiziţiilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate.
      Următoarele înregistrări vor conţine informaţiile din anexele privind   livrările de bunuri/prestările de servicii, achiziţiile de bunuri şi   servicii efectuate pe teritoriul naţional:
           
    Nr. crt.Denumire câmpTip, lungime maximăObservaţii
    1.Tip operaţiuneC(1)Se completează cu A pentru achiziţii sau L pentru livrări.
    2.Cod de înregistrare în scopuri de TVA beneficiar/furnizor/prestatorN(10)  
    3.Denumire beneficiar/furnizor/ prestatorC(100)  
    4.Baza impozabilăN(15)  
    5.TVAN(15)  
   +  Anexa 3 PROCEDURAde gestiune a formularului (394) "Declaraţie informativăprivind livrările/prestările şi achiziţiile efectuatepe teritoriul naţional"cod MEF 14.13.01.02/f1. Depunerea declaraţiei informativeDeclaraţia se depune semestrial, până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii semestrului de raportare, la organul fiscal competent.2. Prelucrarea declaraţiei informative2.1. Prelucrarea declaraţiilor informative depuse de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA se realizează de către organul fiscal competent, prin folosirea programului informatic de prelucrare pus la dispoziţie de Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, până la data de 15 a lunii următoare termenului de depunere a declaraţiei.2.2. După prelucrare, declaraţia informativă se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.2.3. În cazul în care, după depunerea declaraţiei, persoana impozabilă constată existenţa unor omisiuni în datele declarate sau în cazul în care una sau mai multe facturi sunt emise în cursul unui semestru, dar sunt primite de beneficiarul tranzacţiei după data depunerii declaraţiei, persoana impozabilă trebuie să depună o nouă declaraţie corect completată, care înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial.2.4. Declaraţia prevăzută la pct. 2.3 se prelucrează la momentul primirii de la persoana impozabilă.3. Verificarea formală a declaraţiei3.1. După primirea declaraţiei, organul fiscal competent va verifica: a) corectitudinea codului de înregistrare în scopuri de TVA al persoanei impozabile, precum şi corectitudinea codurilor de înregistrare în scopuri de TVA ale persoanelor impozabile menţionate în "Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional" şi în "Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional", din punctul de vedere al structurii acestora; b) îndeplinirea obligaţiei de depunere a declaraţiei, prin încrucişarea informaţiilor referitoare la persoanele impozabile care au declarat livrări/prestări/achiziţii pe teritoriul naţional în deconturile de TVA, cu informaţiile referitoare la persoanele impozabile care au depus declaraţii informative.3.2. După prelucrarea declaraţiilor informative vor fi identificate:- persoanele impozabile care nu au depus declaraţiile informative, deşi în decontul de TVA au declarat livrări/prestări/achiziţii pe teritoriul naţional, potrivit pct. 3.1 lit. b);- persoanele impozabile care au depus declaraţii informative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a).3.3. Pentru persoanele impozabile prevăzute la pct. 3.2 se emit: a) notificări pentru nedepunerea declaraţiei; b) notificări pentru corectarea declaraţiei.3.4. Notificările prevăzute la pct. 3.3 se emit până cel târziu la data de 15 a lunii următoare termenului legal de depunere a declaraţiei informative.3.5. Declaraţiile informative depuse sau corectate ca urmare a notificărilor transmise se prelucrează în momentul primirii lor de la persoanele impozabile.3.6. Declaraţiile informative care prezintă erori, potrivit pct. 3.1 lit. a), pentru care organul fiscal competent a transmis notificarea prevăzută la pct. 3.3 lit. b), se corectează prin depunerea unei noi declaraţii corect completate, până cel târziu la data de 25 a celei de-a doua luni după termenul legal de depunere a declaraţiei informative pe care o corectează.3.7. Declaraţia informativă prevăzută la pct. 3.6 înlocuieşte declaraţia informativă depusă iniţial şi, după prelucrare, se arhivează la dosarul fiscal al persoanei impozabile înregistrate în scopuri de TVA.4. Gestionarea declaraţiei informative4.1. Informaţiile din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere, precum şi cele depuse conform pct. 2.3 şi ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente se introduc într-o bază de date.4.2. Organele fiscale competente transmit declaraţiile informative direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili. În termen de maximum 5 zile, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili transmit informaţiile din declaraţiile informative Direcţiei generale a tehnologiei informaţiei şi sunt responsabile pentru completitudinea informaţiilor transmise.4.3. La primirea bazelor de date, Direcţia generală a tehnologiei informaţiei va încrucişa informaţiile declarate în "Lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate pe teritoriul naţional" cu cele declarate în "Lista achiziţiilor de bunuri şi servicii efectuate pe teritoriul naţional" de către toate persoanele înregistrate în scopuri de TVA, în vederea împerecherii informaţiilor declarate pe codurile de înregistrare în scopuri de TVA ale furnizorului (emitent al facturii) şi beneficiarului (cel către care a fost emisă factura). Această încrucişare a informaţiilor se va efectua:- iniţial, la primirea informaţiilor din declaraţiile informative depuse la termenele legale de depunere;- lunar, în vederea includerii informaţiilor din declaraţiile depuse conform pct. 2.3 şi ca urmare a notificărilor transmise de organele fiscale competente.4.4. În cazul identificării de neconcordanţe, acestea pot fi de 3 tipuri:- baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de un contribuabil în lista livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii efectuate, diferă de baza impozabilă şi TVA aferentă, declarate de contribuabilul beneficiar al livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi invers;- un contribuabil declarat în una dintre cele două liste ca fiind furnizor/beneficiar al livrării de bunuri/prestării de servicii nu declară nicio livrare/prestare/achiziţie de bunuri/servicii de la primul contribuabil;- un cod de înregistrare în scopuri de TVA înscris în una dintre cele două liste ca aparţinând furnizorului/beneficiarului livrării de bunuri/prestării de servicii este invalid sau nealocat.4.5. Neconcordanţele identificate vor fi evidenţiate într-un raport care va cuprinde:- codurile de înregistrare în scopuri de TVA şi datele de identificare ale persoanelor impozabile în cazul cărora s-au constatat neconcordanţe;- neconcordanţele identificate, pe fiecare cod de înregistrare în scopuri de TVA separat sau pe grupuri de coduri de înregistrare în scopuri de TVA (furnizor/prestator - beneficiar).4.6. Informaţiile din baza de date vor fi puse la dispoziţia Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală.4.7. Informaţiile din declaraţiile informative vor fi păstrate în baza de date pe o perioadă de 5 ani fiscali din anul depunerii declaraţiei (de exemplu: o declaraţie depusă la 25 iulie 2007 va fi păstrată până la încheierea anului 2012). După trecerea perioadei de 5 ani, informaţiile vor fi arhivate şi, la cerere, vor fi puse la dispoziţia Direcţiei de metodologie şi proceduri pentru inspecţia fiscală.  +  Anexa 4 CARACTERISTICIde tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare ale formularuluiDenumirea formularului: Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţionalCod: 14.13.01.02/fFormat: A4/t1.Caracteristici de tipărire:- pe o singură faţă;- se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare cu ajutorul programului de asistenţă asigurat, gratuit, de către unităţile fiscale teritoriale sau descărcat de pe serverul de web al Ministerului Economiei şi Finanţelor, la adresa www.mfinante.ro.Se difuzează: gratuit.Se utilizează la: declararea livrărilor de bunuri/prestărilor de servicii şi a achiziţiilor de bunuri şi servicii pentru care este obligatorie emiterea unei facturi, realizate pe teritoriul naţional de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.Se întocmeşte de: persoana înregistrată în scopuri de TVA sau de către reprezentantul său fiscal în două exemplare.Circulă:- originalul la organul fiscal competent;- copia la contribuabil.Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului. -------