ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 46 din 23 mai 2007pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 1 iunie 2007    Având în vedere:- problemele pe care le întâmpină unităţile administrativ-teritoriale cu capacitate financiară redusă în asigurarea cofinanţării şi/sau prefinanţării proiectelor care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene;- posibilitatea blocării unor proiecte menite să asigure o dezvoltare uniformă în zone cu o infrastructură precară şi care beneficiază de finanţare în cadrul programelor pre- şi postaderare, în condiţiile în care aceste proiecte pot fi realizate cu un minimum de resurse financiare din partea unităţilor administrativ-teritoriale; ţinând cont de efectul de pârghie al fondurilor europene,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (5) al articolului 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 18 iulie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:"(5^1) Împrumuturile contractate şi/sau garantate de unităţile administrativ-teritoriale pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor care beneficiază de fonduri externe nerambursabile de preaderare şi postaderare, de la Uniunea Europeană, sunt exceptate de la prevederile alin. (4)."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 46._________