ORDIN nr. 433 din 23 mai 2007privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 30 mai 2007  În baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,în baza Directivei Comisiei 2006/124/CE din 5 decembrie 2006 care amendează Directiva Consiliului 92/33/CE şi Directiva Consiliului 2002/55/CE privind comercializarea seminţelor de legume,văzând Referatul de aprobare nr. 274.152 din 14 mai 2007 al Direcţiei generale implementare politici agricole,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul ISe aprobă modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 iulie 2007.p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 433.  +  Anexa 1. Alineatul (2) al articolului 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Prezentul ordin transpune în legislaţia naţională prevederile Directivei Consiliului 2002/55/CE privind comercializarea seminţelor de legume, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 193 din 20 iulie 2002, ultima dată amendată prin Directiva Comisiei 2006/124/CE din 5 decembrie 2006, precum şi ale Directivei Consiliului 89/14/CEE din 15 decembrie 1988." 2. Litera B a alineatului (1) al articolului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
       
    "B. legume reprezintă plantele din speciile destinate producţiei din agricultură sau horticultură, dar nu pentru folosire în scop ornamental:
    - Allium cepa L.  
    - Cepa GroupOnion; ceapă Echalion, ceapă eşalotă tip "banană"
    - Aggregatum GroupShallot; ceapă eşalotă
    - Allium fistulosum L.Japanese bunching onion or Welsh onion; ceapă de stufat
    - Allium porrum L.Leek; praz
    - Allium sativum L.Garlic; usturoi
    - Allium schoenoprasum L.Chives; ceapă de tuns
    - Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.Chervil; asmăţui
    - Apium graveolens L.Celery; ţelină de peţiol şi frunze Celeriac, ţelină de rădăcină
    - Asparagus officinalis L.Asparagus; sparanghel
    - Beta vulgaris L.Beetroot including Cheltenham beet; sfeclă roşie Spinach beet or Chard; sfeclă de peţiol sau mangold
    - Brassica oleracea L.Curly kale; varză creaţă Cauliflower; conopidă Sprouting broccoli or Calabrese; broccoli Brussels sprouts; varză de Bruxelles Savoy cabbage; varză creaţă White cabbage; varză albă Red cabbage; varză roşie Kohlrabi; gulie
    - Brassica rapa L.Chinese cabbage; varză chinezească Turnip; napi
    - Capsicum annuum L.Chilli or pepper; ardei
    - Chicorium endivia L.Curled-leaved endive; cicoare creaţă sau cicoare de grădină Plain-leaved; scarola
    - Chicorium intybus L.Witloof chicory; andivă Large-leaved chicory or Italian chicory; cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană Industrial chicory; cicoare industrială
    - Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiWatermelon; pepene verde
    - Cucumis melo L.Melon; pepene galben
    - Cucumis sativus L.Cucumber; castravete cu fruct semilung şi lung Gherkin; castravete cu fruct scurt
    - Cucurbita maxima DuchesneGourd; dovleac comestibil
    - Cucurbita pepo L.Marrow or Courgette; dovlecel
    - Cynara cardunculus L.Globe artichoke, anghinare Cardoon, cardon
    - Daucus carota L.Carrot; morcov Fooder carrot; morcov furajer
    - Foeniculum vulgare Mill.Fennel; fenicul
    - Lactuca Sativa L.Lettuce; salată
    - Lycopersicon esculentum Mill.Tomato; tomate
    - Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W. HillParsley; pătrunjel
    - Phaseolus coccineus L.Runner bean; fasole de Spania
    - Phaseolus vulgaris L.Dwarf French bean; fasole pitică Climbing French bean; fasole urcătoare
    - Pisum sativum L. (partim)Wrinkled pea, mazăre cu bob zbârcit Round pea, mazăre cu bob neted Sugar pea; mazăre dulce
    - Raphanus sativus L.Radish, ridiche Black radish; ridiche neagră
    - Rheum rhabarbarum L.Rhubarb; revent
    - Scorzonera hispanica L.Scorzonera or Back salsify; scorţoneră
    - Solanum melongena L.Aubergine or Egg plant; pătlăgele vinete
    - Spinacia oleracea L.Spinach; spanac
    - Valerianelle locusta (L.) Laterr.Corn salad or Lamb's lettuce; fetică
    - Vicia faba L. (partim)Broad bean; bob
    - Zea mays L. (partim)Sweet corn; porumb zaharat Popcorn; porumb de floricele"
  3. La anexa nr. 2, litera a) a punctului 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
           
    "3. Seminţele trebuie să satisfacă, de asemenea, următoarele condiţii: a) Norme (standarde)
    SpeciaPuritatea fizică minimă (% în greutate)Conţinutul maxim în seminţe din alte specii de plante (% în greutate)Germinaţia minimă (% glomerule sau seminţe pure)
    Allium cepa970,570
    Allium fistulosum970,565
    Allium porrum970,565
    Allium sativum970,565
    Allium schoenoprasum970,565
    Anthriscus cerefolium96170
    Apium graveolens97170
    Asparagus officinalis960,570
    Beta vulgaris (sfecla Cheltehnam)970,550 (glomerule)
    Beta vulgaris (alte subspecii)970,570 (glomerule)
    Brassica oleracea (conopidă)97170
    Brassica oleracea (altele decât conopida)97175
    Brassica rapa (varză chinezească)97175
    Brassica rapa (nap)97180
    Capsicum annuum970,565
    Cichorium intybus (partim) (andive, cicoare italiană)951,565
    Cichorium intybus (partim) (cicoare industrială)97180
    Cichorium endivia95165
    Citrullus lanatus980,175
    Cucumis melo980,175
    Cucumis sativus980,180
    Cucurbita maxima980,180
    Cucurbita pepo980,175
    Cynara cardunculus960,565
    Daucus carota95165
    Foeniculum vulgare96170
    Lactuca sativa950,575
    Lycopersicon esculentum970,575
    Petroselinum crispum97165
    Phaseolus coccineus980,180
    Phaseolus vulgaris980,175
    Pisum sativum980,180
    Raphanus sativus97170
    Rheum rhabarbarum970,570
    Scorzonera hispanica95170
    Solanum melongena960,565
    Spinacia oleracea97175
    Valerianella locusta95165
    Vicia faba980,180
    Zea mays980,185"
  4. La anexa nr. 3, litera a) a punctului 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
       
    "2. a) Greutatea minimă a unui eşantion:  
    SpeciaGreutatea (în g)
    Allium cepa25
    Allium fistulosum15
    Allium porrum20
    Allium sativum20
    Allium schoenoprasum15
    Anthricus cerefolium20
    Apium graveolens5
    Asparagus officinalis100
    Beta vulgaris100
    Brassica oleracea25
    Brassica rapa20
    Capsicum annuum40
    Cichorium intybus (partim) (andive, cicoare italiană)15
    Cichorium intybus (partim) (cicoare industrială)50
    Cichorium endivia15
    Citrullus lanatus250
    Cucumis melo100
    Cucumis sativus25
    Cucurbita maxima250
    Cucurbita pepo150
    Cynara cardunculus50
    Daucus carota10
    Foeniculum vulgare25
    Lactuca sativa10
    Lycopersicon esculentum20
    Petroselinum crispum10
    Phaseolus coccineus1000
    Phaseolus vulgaris700
    Pisum sativum500
    Raphanus sativus50
    Rheum rhabarbarum135
    Scorzonera hispanica30
    Solanum melongena20
    Spinacia oleracea75
    Valerianella locusta20
    Vicia faba1000
    Zea mays1000"
  5. La anexa nr. 7, titlul I "Cerinţe generale pentru controlul şi certificarea seminţelor", capitolul II, litera G, punctul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) când rezultatul din parcelele de control arată că identitatea şi puritatea varietală nu au fost menţinute, autoritatea oficială poate interzice comercializarea seminţei obţinute din parcelele şi loturile respective;". 6. La anexa nr. 7, titlul I "Cerinţe generale pentru controlul şi certificarea seminţelor", capitolul II, litera G, punctul 4.2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) din sămânţa Certificată şi sămânţa Standard un eşantion din fiecare partidă sau lot;". 7. La anexa nr. 7, titlul I "Cerinţe generale pentru controlul şi certificarea seminţelor, capitolul II, litera G, punctul 4.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:"4.6. Se consideră corespunzătoare puritatea varietală determinată în postcontrol, egală cu normele interne de puritate varietală din tabelul nr. 2 din prezenta anexă sau mai reduse cu maximum 1%, iar în cazul hibrizilor se consideră satisfăcătoare puritatea varietală de minimum 95%." 8. La anexa nr. 7, titlul II "Cerinţe speciale pentru controlul şi certificarea seminţelor, secţiunea II, capitolul V, tabelul nr. 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
       
    "Tabel nr. 1. - Norme interne privind prezenţa organismelor dăunătoare care afectează calitatea seminţelor de legume
    SpeciaOrganismul dăunător
    12
    ArdeiFusarium oxysporum
    Plante-mamă Bulboase rădăcinoaseErwinia carotovora
    FasolePseudomonas syringae pv. phaseolicola
    Colletotrichum lindemuthianum
    Acanthoscelides obtectus
    BostănoasePseudomonas syringae pv. lachrymans
    Colletotrichum lagenarium
    Ceapă şi prazAllium virus 1
    Erwinia carotovora
    Peronospora destructor
    Helminthosporium alii
    MazăreAscochyta pisi
    Bruchus pisorum
    Vărzoase, ridichiAlternaria brassicae
    Stemphyllium brassicae
    Xanthomonas campestris pv. campestris
    Phoma lingam
    Ceutorhynchus assimilis
    TomatePseudomonas syringae pv. Tomato
    Fusarium oxysporum
    Phytophthora infestans
    Ascochyta hortorum
    VineteAscochyta hortorum"
  9. La anexa nr. 7, titlul II "Cerinţe speciale pentru controlul şi certificarea seminţelor, secţiunea II, capitolul V, tabelul nr. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
         
    "Tabel nr. 2. - Norme interne privind condiţiile de puritate varietală la soiuri, pentru aprobarea în câmp
    SpecificarePuritatea varietală minimă, %
    Prebază, BazăCertificată
    Ardei9896
    Andivă9795
    Asmăţui9795
    Bob9896
    Brocoli, conopidă9794
    Cardon9795
    Castraveţi9896
    Ceapă, praz9795
    Cicoare creaţă, industrială9795
    Dovlecel9795
    Dovleac9996
    Fasole, mazăre9996
    Fenicul9794
    Fetică9896
    Gulie9896
    Morcov9795
    Napi9593
    Pătrunjel de rădăcină, frunze9795
    Pepene galben, verde9794
    Ridichi9795
    Salată9794
    Sfeclă roşie, peţiol9795
    Scorţoneră9794
    Spanac9895
    Sparanghel9593
    Ţelină9794
    Tomate9896
    Varză albă, creaţă, roşie, de Bruxelles, chinezească9795
    Vinete9795
    NOTĂ: Normele din tabel pentru sămânţă Certificată sunt ap licabile şi seminţei Standard."
  10. La anexa nr. 7, titlul II "Cerinţe speciale pentru controlul şi certificarea seminţelor", secţiunea II, capitolul V, tabelul nr. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
           
    "Tabelul nr. 3. - Norme interne privind umiditatea recomandată pentru seminţele de legume
    A. Specii cuprinse în Directiva Consiliului 2002/55/CE
    Nr. crt.SpeciaUmiditatea maximă (%)
    În ambalaje normaleÎn ambalaje ermetice
    1.Allium cepa126
    2.Allium fistulosum126
    3.Allium porum126
    4.Allium sativum126
    5.Allium schoenoprasum126
    6.Anthriscus cerefolium128
    7.Apium graveolens127
    8.Asparagus officinalis127
    9.Beta vulgaris139
    10.Brassica oleracea106
    11.Brassica rapa106
    12.Capsicum annuum115
    13.Cichorium intybus126
    14.Cichorium endivia126
    15.Citrullus Ianatus107
    16.Cucumis melo107
    17.Cucumis sativus107
    18.Cucurbita maxima107
    19.Cucurbita pepo107
    20.Cynara cardunculus128
    21.Daucus carota117
    22.Foeniculum vulgare127
    23.Lactuca sativa96
    24.Lycopersicon esculentum118
    25.Petroselinum crispum127
    26.Phaseolus coccineus1411
    27.Phaseolus vulgaris1411
    28.Pisum sativum1411
    29.Raphanus sativus127
    30.Rheum rhabarbarum127
    31.Scorzonera hispanica128
    32.Solanum melongena118
    33.Spinacia oleracea139
    34.Valerianella locusta127
    35.Vicia faba1411
    36.Zea mays1410
    NOTĂ: Normele din tabele sunt aplicabile şi seminţei Standard."
  -------