RECTIFICARE nr. 42 din 18 decembrie 1990
EMITENT
  • MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 8 din 24 ianuarie 1997    În Legea nr. 42/1990, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996, la art. 2 alin. 4, în loc de "30 aprilie 1991" se va citi: "30 decembrie 1992".-----------------