HOTĂRÂRE nr. 476 din 23 mai 2007privind acordarea burselor "Eugen Ionescu" de studii doctorale şi de cercetare cetăţenilor străini în instituţii de învăţământ superior din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 28 mai 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă plata contribuţiei voluntare anuale a României la Agenţia Universitară a Francofoniei, în condiţiile art. 3, în scopul instituirii unor burse de studii doctorale şi de cercetare, denumite în continuare bursele "Eugen Ionescu", care se vor acorda unor doctoranzi şi cercetători, cetăţeni străini provenind din state membre ale Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei, în cadrul sistemului de învăţământ postuniversitar din România, în instituţii de învăţământ superior membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei.  +  Articolul 2 (1) Procedura de selecţie, acordarea şi sistemul de monitorizare a utilizării burselor "Eugen Ionescu" se realizează în cadrul sistemului de burse gestionat de Agenţia Universitară a Francofoniei. (2) Specializările de studii doctorale, temele de cercetare şi numărul minim de burse "Eugen Ionescu" se stabilesc anual, prin ordin comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, cu consultarea instituţiilor de învăţământ superior din România membre ale Agenţiei Universitare a Francofoniei şi se comunică Agenţiei Universitare a Francofoniei. (3) Acordarea burselor "Eugen Ionescu" se face începând cu anul universitar 2007/2008. (4) Pentru anul universitar 2007/2008 ordinul comun al ministrului afacerilor externe şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului prevăzut la alin. (2) se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Cuantumul contribuţiei voluntare a României la Agenţia Universitară a Francofoniei este de 1.000.000 euro anual şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, cu excepţia anului 2007 în care cuantumul contribuţiei este de 500.000 euro.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul afacerilor externe,Adrian Mihai CioroianuMinistrul educaţiei, cercetării şi tineretului,Cristian AdomniţeiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 23 mai 2007.Nr. 476.----