ORDIN nr. 210 din 21 mai 2007pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2007



    Având în vedere prevederile art. 29 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, prin inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene /al municipiului Bucureşti, urmăreşte punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului de interne nr. 87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 13 septembrie 2001.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 21 mai 2007.Nr. 210.  +  AnexăMETODOLOGIE 21/05/2007