RECTIFICARE nr. 28 din 15 ianuarie 2007la Legea nr. 28 din 15 ianuarie 2007
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 23 mai 2007    În Legea nr. 28/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 din 19 ianuarie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu aparţin Redacţiei "Monitorul Oficial, Partea I"):- la art. I pct. 69, cu referire la lit. f) a art. 68, în loc de: "... prevăzute la art. 13 alin. 1;" se va citi: "... prevăzute la art. 8 alin. 1;";- la art. III, în loc de: "La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 şi 37 din anexa nr. 1..." se va citi: "La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 teza I şi 37 din anexa nr. 1...".----