ORDONANTA Nr. 42 din 29 august 1996privind regularizarea influentelor financiare înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. ca urmare a reorganizării şi restructurării Regiei Autonome "Romcereal"
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 30 august 1996  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. c) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul 1Influentele financiare nefavorabile înregistrate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. ca urmare a reorganizării şi restructurării Regiei Autonome "Romcereal", prevăzute în anexa nr. 1, se regularizează pe seama influentelor favorabile prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 2Influenţa nefavorabila rămasă neacoperita în condiţiile art. 1 se va regulariza prin preluarea acesteia la datoria publică interna a statului, în limita sumei de 117 miliarde lei.  +  Articolul 3Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A. va stabili şi va inregistra, la fondul propriu de rezerva, influentele rezultate din reevaluarea stocurilor de grîu existente la data de 3 iulie 1996, urmînd ca, pe baza avizului comun al Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei şi al Ministerului Finanţelor, sa acopere influentele nefavorabile din fondul de rezerva astfel constituit.  +  Articolul 4Regularizarea şi preluarea la datoria publică a statului a influentei nefavorabile se vor realiza prin proces-verbal încheiat între Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A. şi o comisie special constituită în acest scop din reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor şi ai Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, pe baza rezultatelor controlului instituit în acest scop şi efectuat de organele de specialitate ale celor două ministere.  +  Articolul 5Influentele asupra datoriei publice interne a statului, generate de aplicarea prezentei ordonanţe, se vor acoperi prin titluri de stat în favoarea Băncii Agricole - S.A. şi Băncii Române pentru Dezvoltare - S.A., pentru care se va plati lunar o dobinda stabilită în funcţie de costul resurselor acestor doua societăţi bancare.  +  Articolul 6Bilanţul Agenţiei Naţionale a Produselor Agricole - R.A. va fi degrevat de influentele rezultate din aplicarea prezentei ordonanţe, după regularizarea sumelor respective cu datoria publică interna a statului.  +  Articolul 7Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1 SITUAŢIA influentelor nefavorabile înregistrate din livrarea griului, de către fosta Regie Autonomă "Romcereal", în anii 1994 şi 1995 şi în semestrul I 1996, care au fost preluate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A.
             
    AnulCantitatea livrată  - mii tone -Influenţe n efavorabileInfluenţe nefavorabile - miliarde lei -
    Din majorarea dobânzilor - lei/tonă -Din majorarea tarifelor de transport  - lei/tonă -
    1994 - TOTAL,1.108,0     42,997
    din care:        
    a) 1 ianuarie - 18 mai 1994666,812.3483.49210,562
    b) 1 septembrie - 31 decembrie 1994441,273.520-32,435
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
    1995 - TOTAL,1.102,041.404-74,840
    din care:        
    a) 1 ianuarie - 31 decembrie 19951.102,041.404-45,643
    b) dobânzi bancare la pierderea din anul 1994, neacoperită până la 31 decembrie---29,197
    - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - -
    Semestrul I 1996 - TOTAL,908123.128-137,400
    din care:        
    a) 1 ianuarie - 30 iunie 1996908123.128-111,800
    b) dobânzi bancare la pierderile din anii 1994 şi 1995, neacoperite până la 30 iunie 1996---25,600
    TOTAL GENERAL:       255,237
   +  Anexa 2 SITUAŢIA influentelor favorabile înregistrate din vânzarea griului, de către fosta Regie Autonomă "Romcereal", în anii 1994 şi 1995 şi în semestrul I 1996, care au fost preluate de Agenţia Naţionala a Produselor Agricole - R.A.
               
    AnulCantitatea livrată - mii tone -Influenţe favorabileDin reevaluare - lei/tonă -Total influenţe favorabile  - miliarde lei -
    din exportdin vânzări în lei loco depozit
        - lei/ tonă -    
    1994 - TOTAL-----
    - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -
    1995 -TOTAL58555.371--32,392
    - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -
    Semestrul I 1996 - TOTAL,----105,912
    - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -
    din care:          
    a) export direct61548.780--30,000
    b) vânzări loco depozit, în lei190-50.100-9,455
    c) din reevaluarea stocului de grâu existent la 3 iulie 1996442,7--150.00066,412
    TOTAL GENERAL:         138,259
  -------