ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 16 mai 2007pentru completarea art. 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 17 mai 2007    Situaţia extraordinară se motivează prin necesitatea urgentă de asigurare a cadrului juridic pentru acordarea de către Guvernul României a sprijinului financiar utilizatorilor de apă pentru irigaţii, în vederea irigării culturilor din zonele prognozate a fi afectate de secetă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICDupă alineatul (2) al articolului 67 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 28 aprilie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:"(2^1) Pentru sezonul de irigaţii al anului 2007, termenul prevăzut la alin. (2) este 30 iunie 2007.(2^2) De prevederile alin. (2) beneficiază, pentru anul 2007, şi persoanele fizice şi juridice ale căror terenuri sunt amplasate în amenajările de irigaţii care se pun în funcţiune în anul 2007 şi nu sunt cuprinse în teritoriul organizaţiilor."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 mai 2007.Nr. 39.-------