DECRET - LEGE Nr. 41 din 26 ianuarie 1990privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate
EMITENT
  • C.F.S.N
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 16 din 27 ianuarie 1990    În scopul apărării demnităţii şi intaririi autorităţii persoanelor desemnate să asigure ordinea şi liniştea publică, sa apere cuceririle revoluţiei populare din decembrie 1989, avutia naţionala şi drepturile fundamentale ale cetăţenilor,Consiliul Frontului Salvării Naţionale decretează:  +  Articolul 1 (1) Insulta, calomnia ori ameninţarea săvîrşită nemijlocit sau prin mijloace de comunicare directa contra unui ofiţer, maistru militar, subofiţer sau militar în termen din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, poliţiei sau al altor unităţi ale Ministerului de Interne, aflat în executarea unei misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, de apărare a avutiei naţionale, a vieţii, integrităţii corporale şi a bunurilor cetăţenilor ori în legătură cu activităţi îndeplinite în executarea unei asemenea misiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani. (2) Lovirea sau orice acte de violenta, precum şi vătămarea corporală, săvîrşite împotriva uneia dintre persoanele şi în condiţiile arătate în alin. 1, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani. (3) Faptele prevăzute în alin. 1 şi 2 îndreptate împotriva judecătorilor sau procurorilor, militari ori civili, sau a membrilor tribunalelor extraordinare aflaţi în exerciţiul funcţiunii sau în legătură cu activităţi îndeplinite în exerciţiul funcţiunii, se sancţionează cu pedepsele prevăzute în acele alineate. (4) Persoanele aflate în stare legală de reţinere sau deţinere care produc acte de dezordine şi se manifesta violent împotriva cadrelor militare cu atribuţii de comanda, paza şi supraveghere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani. Pedeapsa aplicată se adauga la pedeapsa ce se executa, fără a se putea depăşi maximul general al închisorii prevăzut de Codul penal.  +  Articolul 2Urmărirea şi judecarea infracţiunilor prevăzute în art. 1 se fac de urgenta, potrivit procedurii privind infracţiunile flagrante.PREŞEDINTELECONSILIULUI FRONTULUI SALVĂRII NAŢIONALEION ILIESCU-------------------