ORDIN nr. 90 din 20 martie 2007pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 mai 2007    Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) lit. l) şi ale art. 50 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, şi ale Legii serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare nr. 241/2006,în temeiul art. 10 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală - A.N.R.S.C.*) nr. 373/2002, cu modificările şi completările ulterioare,---- Notă *) Conform prevederilor Legii nr. 51/2006, începând cu data de 21 martie 2007, denumirea Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va fi Autoritatea Naţionala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (A.N.R.S.C.).preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa şi de canalizare, prevăzut în anexa**) care face parte integrantă din prezentul ordin.---- Notă **) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 bis abonament, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementarepentru Serviciile Publicede Gospodărie Comunală,Jeanina PredaBucureşti, 20 martie 2007.Nr. 90.  +  AnexăCONTRACT CADRU 20/03/2007