ORDONANTA Nr. 38 din 28 august 1996pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 30 august 1996    În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. d) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:  +  Articolul UNICLegea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării şi lichidării judiciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 130 din 29 iunie 1995, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 17 se completează cu alineatul (2), care va avea următorul cuprins:"(2) La societăţile bancare, administrator poate fi şi o persoană juridică, în ambele cazuri desemnarea acestuia facindu-se cu avizul obligatoriu al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor."2. Articolul 97 se completează cu alineatul (3), care va avea următorul cuprins:"(3) În cazul societăţilor bancare, desemnarea lichidatorilor se va face cu avizul obligatoriu al Băncii Naţionale a României şi al Ministerului Finanţelor."PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuGuvernatorul Băncii Naţionale a României,Mugur Isarescu-----------------