HOTĂRÂRE nr. 416 din 9 mai 2007privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 311 din 10 mai 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are structura organizatorică potrivit organigramei prevăzute în anexa nr. 1. (2) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative are în conducerea sa un ministru şi 5 secretari de stat. (3) Conducerea Departamentului ordine şi siguranţă publică este asigurată de către un secretar de stat, care este ajutat de un adjunct. (4) Secretarul general al ministerului este ajutat de 3 secretari generali adjuncţi. (5) Coordonarea de către ministru, secretarii de stat şi secretarul general a structurilor şi a unităţilor subordonate se stabileşte prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 2 (1) Funcţia de director general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se asimilează, din punctul de vedere al salarizării, cu funcţia de subsecretar de stat. (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţă publică se fac prin ordin al ministrului internelor şi reformei administrative. (3) Numirea şi eliberarea din funcţie a directorului general al Direcţiei generale de informaţii şi protecţie internă se face prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului internelor şi reformei administrative.  +  Articolul 3Ministrul internelor şi reformei administrative stabileşte structura organizatorică a unităţilor proprii ministerului şi poate înfiinţa, disloca şi desfiinţa şi alte unităţi, institute, ateliere de reparaţii sau producţie similare, subordonate ministerului, până la nivel de birou, serviciu, sector, direcţie operativă, batalion inclusiv, în limita posturilor şi a fondului de salarii aprobate.  +  Articolul 4Numărul posturilor, pe timp de pace şi mobilizare, este cel prevăzut în anexele nr. 2 şi 3*)._______ Notă *) Anexele nr. 2 şi 3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii, şi se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 725/2003 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 478 din 4 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 mai 2007.Nr. 416.  +  Anexa 1 STRUCTURA ORGANIZATORICĂa Ministerului Internelor şi Reformei AdministrativeI. APARAT CENTRAL (PROPRIU)                              ┌────────┐                              │MINISTRU│ ┌───────────┐ ┌────────────────────┐   ┌───────────┐ ┌─────────┐ └────────┘ │ CABINETUL │ │DIRECTIA GENERALĂ DE│   │CORPUL DE │ │ │ │MINISTRULUI│ │ INFORMATII ŞI │   │CONTROL AL │ │DIRECTIA │ └───────────┘ │ PROTECTIE INTERNA │   │MINISTRULUI│ │GENERALĂ │ └────────────────────┘   │(la nivel │ │ANTI- │ ┌───────────┐┌────────────┐   │direcţie │ │CORUPTIE │ - - - - - - - │UNITATEA DE││ OFICIUL │   │generală) │ │ │ | COLEGIUL | │ POLITICI ││PURTATORULUI│   └───────────┘ └─────────┘ |MINISTERULUI | │ PUBLICE ││ DE CUVÂNT │   ┌───────────┐ ┌─────────┐ - - - - - - - │(la nivel ││(la nivel │   │ DIRECTIA │ │DIRECTIA │ │ direcţie) ││ direcţie) │   │ GENERALĂ │ │GENERALĂ │ └───────────┘└────────────┘   │ JURIDICA │ │ AUDIT │   │ │ │INTERN │   └───────────┘ └─────────┘ ┌─────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐ │SECRETAR ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR│ │ GENERAL ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE ││ DE │ └─────────┘│ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT ││ STAT │┌────────┐┌────────┐┌────────┐│(pentru ││(pentru ││(pentru ││(pentru ││(Sef al ││SECRETAR││SECRETAR││SECRETAR││reforma ││relatii-││comuni- ││relaţia ││Departa-││GENERAL ││GENERAL ││GENERAL ││în admi-││le cu ││tatile ││cu ││mentului││ADJUNCT ││ADJUNCT ││ADJUNCT ││nistra- ││institu-││locale ││Parlamen││ordine │└────────┘└────────┘└────────┘│tia ││tiile ││ ││tul şi ││şi sigu-│┌─────────────┐┌─────────────┐│publică)││prefec- ││ ││afaceri ││ranta ││ DIRECTIA ││DIRECTIA ││ ││tului) ││ ││europene││publică)││ GENERALĂ ││GENERALĂ │└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘└────────┘│ MANAGEMENT ││MANAGEMENT │┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐┌────────┐│ RESURSE ││LOGISTIC ŞI ││UNITATEA││DIRECTIA││DIRECTIA││DIRECTIA││ADJUNCT ││ UMANE ││ADMINISTRATIV││CENTRALA││GENERALĂ││GENERALĂ││GENERALĂ││ SEF │└─────────────┘└─────────────┘│PENTRU ││PENTRU ││PENTRU ││AFACERI ││DEPARTA-│┌─────────────┐┌─────────────┐│REFORMA ││RELATII-││COMUNI- ││EUROPENE││ MENT ││ DIRECTIA ││ DIRECTIA ││ADMINIS ││LE CU ││CATI ││ ŞI │└────────┘│ GENERALĂ ││ GENERALĂ ││TRATIEI ││INSTITU-││LOCALE, ││RELATII │┌────────┐│ FINANCIARĂ ││ MANAGEMENT ││PUBLICE ││TIILE ││ZONE ││INTERNA-││DIRECTIA││ ││LOGISTIC ŞI ││(la ││PREFEC- ││ASISTATE││TIONALE ││GENERALĂ││ ││ADMINISTRATIV││nivel ││TULUI ││AJUTOR │└────────┘│MANAGE- │└─────────────┘└─────────────┘│direcţie││ ││DE STAT │ │MENT │┌─────────────┐┌─────────────┐│generală││ ││ŞI PAR- │ │OPERATI-││ DIRECTIA ││ DIRECTIA │└────────┘└────────┘│TENERIAT│ │ONAL ││ GENERALĂ ││ GENERALĂ │┌────────┐┌────────┐│CU STRUC│ └────────┘│ MEDICALĂ ││INFORMAE ŞI ││DIRECTIA││DIRECTIA││TURILE │ │ ││ RELATII ││GENERALĂ││PENTRU ││ASOCIA- │ │ ││ PUBLICE ││PENTRU ││SERVI- ││TIVE │ └─────────────┘└─────────────┘│DEZVOL- ││CIILE │└────────┘ ┌────────────────────────┐│TAREA ││PUBLICE │┌────────┐ │ SECRETARIATUL GENERAL ││CAPACI- ││DECON- ││DIRECTIA│ │ (la nivel direcţie ││TATII ││CENTRATE││PENTRU │ │ generală) ││ADMINIS-││ ││SERVICII│ └────────────────────────┘│TRATIVE ││ ││DE INTE-│└────────┘└────────┘│RES │┌────────┐ │GENERAL ││DIRECTIA│ └────────┘│PENTRU │ ┌──────────┐│POLITICI│ │ DIRECTIA ││FISCALE │ │INVESTITII││ ŞI │ │ ŞI ││BUGETARE│ │DEZVOLTARE││LOCALE │ │ LOCALA │└────────┘ └──────────┘II. INSTITUŢII ŞI STRUCTURI AFLATE ÎN SUBORDINEA/COORDONAREA MINISTERULUI INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEA. Instituţii şi structuri aflate în subordinea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative1. Agenţia Naţională Antidrog2. Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară3. Institutul Naţional de Administraţie4. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici5. Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane6. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat7. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale8. Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice9. Instituţia prefectului (42)10. Direcţia Generală de Paşapoarte11. Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor12. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă13. Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor14. Centrul Informatic Naţional al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative (e-administraţie)15. Oficiul Român pentru Imigrări*)______ Notă *) Înfiinţarea Oficiului Român pentru Imigrări, prin reorganizarea Autorităţii pentru străini şi a Oficiului Naţional pentru Refugiaţi, organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin lege.16. Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională17. Arhivele Naţionale18. Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor19. Academia de Poliţie "Alexandru Ioan Cuza"20. Liceul "Neagoe Basarabş al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative21. Liceul "Constantin Brâncoveanu" al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative22. Poliţia Română23. Jandarmeria Română24. Poliţia de Frontieră Română25. Inspectoratul de Aviaţie al Ministerului Internelor şi Reformei Administrative26. Grupul Special de Protecţie şi Intervenţie "Acvila"27. Baza Centrală pentru Asigurarea Tehnică a Misiunilor28. Clubul Sportiv "Dinamo" Bucureşti29. Structuri subordonate unor unităţi centraleB. Structuri aflate în coordonarea Ministerului Internelor şi Reformei AdministrativeSocietatea Comercială "COMICEX" - S.A._________